ห้องฟังเพลงลูกทุ่งจากแผ่นเสียง แผ่นครั่ง78 แผ่น33 แผ่น45

หัวข้อ

<< < (2/48) > >>

[1] แม่ (ผ) - โชติ ชุติมา

[2] คอยนาง(ผ) - วิไล พนม

[3] ป้อมพระจุลที่รัก (ผ) - นฤมล สมสมร

[4] สมน้ำหน้า (ผ) - นฤมล สมสมร

[5] ไทยต้องสามัคคี(ผ) - เสกศักดิ์ ภูกันทอง

[6] สั่งทิว (ผ) - ไพรวัลย์ ลูกเพชร

[7] สาวบ้านนาที่น่ารัก(ผ) - ไพรวัลย์ ลูกเพ็ชร์

[8] นางในสายฝน(ผ) - ไพรวัลย์ ลูกเพชร

[9] ไวพจน์ลาบวช (ผ) - ไวพจน์ เพชรสุพรรณ

นำร่อง

[0] ขึ้นหนึ่งระดับ

[#] หน้าถัดไป

[*] หน้าที่แล้ว

Go to full version