ห้องฟังเพลงลูกทุ่งจากแผ่นเสียง แผ่นครั่ง78 แผ่น33 แผ่น45

หัวข้อ

(1/48) > >>

[1] สัญญารักจากเสียงซึง - สมบัติ บุญศิริ

[2] ช้ำรักจากเมืองใต้ - อนุชา ศราวุธ + ดาวใต้ เมืองตรัง

[3] แม่ค้าไข่หวาน (ผ) - สมานมิตร เกิดกำแพง

[4] คอยเธอ(ค.78) - ไพรวัลย์ ลูกเพ็ชร

[5] ดีใจด้วย(ผ) - โฆษิต นพคุณ

[6] แม่ (ผ) - โชติ ชุติมา

[7] คอยนาง(ผ) - วิไล พนม

[8] ป้อมพระจุลที่รัก (ผ) - นฤมล สมสมร

[9] สมน้ำหน้า (ผ) - นฤมล สมสมร

นำร่อง

[0] ขึ้นหนึ่งระดับ

[#] หน้าถัดไป

Go to full version