ห้องฟังเพลง > ห้องฟังเพลงลูกทุ่งจากแผ่นเสียง แผ่นครั่ง78 แผ่น33 แผ่น45

ช้ำรักจากเมืองใต้ - อนุชา ศราวุธ + ดาวใต้ เมืองตรัง

(1/1)

ประสิทธิ์:

ช้ำรักจากเมืองใต้ - อนุชา ศราวุธ + ดาวใต้ เมืองตรัง
เพลงของอนุชา ศราวุธ เอดมินเพจริปจากแผ่นเสียงเอง ส่วนเพลงของดาวใต้ เมืองตรัง ได้รับอนุเคราะห์ไฟล์เพลงจากผู้มีพระคุณ ขอขอบคุณไว้ ณ โอกาสนี้

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

Go to full version