ห้องฟังเพลง > ห้องฟังเพลงลูกกรุงจากแผ่นเสียง แผ่นครั่ง78 แผ่น33 แผ่น45

เวียงจันทร์สัญญารัก(ผ) - สุเทพ วงศ์กำแหง

(1/1)

ประสิทธิ์:

เวียงจันทร์สัญญารัก(ผ) - สุเทพ วงศ์กำแหง
ริปจากแผ่นเสียงสปีด 45 ตรามุกดาพันธ์

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

Go to full version