ห้องฟังเพลงลูกกรุงจากแผ่นเสียง แผ่นครั่ง78 แผ่น33 แผ่น45

หัวข้อ

(1/84) > >>

[1] น้ำตกสาริกา - ชรินทร์ นันทนาคร + รุ่งฤดี แพ่งผ่องใส

[2] จดหมายจากบ้านนอก(ผ) - ศรวณี โพธิเทศ จดหมายจากบางกอก(ผ) - ศักดิ์ณรงค์ วิริยะกุล

[3] เวียงจันทร์สัญญารัก(ผ) - สุเทพ วงศ์กำแหง

[4] คนึงถึง - เฉลา ประสพศาตร์,หวอ โหย่ว อี๋ ต้วน ฉิง* - หวู อิง อิน

[5] นางฟ้าปีกขาด (ผ) - กิตติ ธนาธร

[6] เอาความรักไปให้ลิง เพียงพิศ ศิริวิไล

[7] วิมานหัวใจ สุเทพ คู่ ลินจง

[8] เดินชมดอย พันทิวา สินรัชตานันท์

[9] สาวบ้านนอกเข้ากรุง พันทิวา สินรัชตานันท์

นำร่อง

[0] ขึ้นหนึ่งระดับ

[#] หน้าถัดไป

Go to full version