ห้องฟังเพลง > ห้องฟังเพลงลูกทุ่งจากแผ่นเสียง แผ่นครั่ง78 แผ่น33 แผ่น45

ไวพจน์ลาบวช (ผ) - ไวพจน์ เพชรสุพรรณ

(1/1)

ประสิทธิ์:

ไวพจน์ลาบวช (ผ) - ไวพจน์ เพชรสุพรรณ
ฉบับแรก ริปเสียงจากแผ่นเสียงสปีด  45 ตราดอกบัวหลวง

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

Go to full version