ห้องฟังเพลงลูกทุ่งจากแผ่นเสียง แผ่นครั่ง78 แผ่น33 แผ่น45

หัวข้อ

(1/47) > >>

[1] นางในสายฝน(ผ) - ไพรวัลย์ ลูกเพชร

[2] ไวพจน์ลาบวช (ผ) - ไวพจน์ เพชรสุพรรณ

[3] ขอโทษที(ผ) - ศรีไพร ลูกราชบุรี

[4] หากินทางนึก(ผ) - ศรีไพร ลูกราชบุรี

[5] รักกับคนรถ - ก้อง กาจกำแหง + กลัวเป็นหม้าย - น้ำอ้อย พรวิเชียร

[6] กล่อมน้องกอดนอน - ไวพจน์ เพชรสุพรรณ + จูบน้องก่อนนอน - กิ่งแก้ว ศรีสาคร

[7] เปลี่ยวใจ - ไพรวัลย์ ลูกเพชร + วิภารัตน์ เปรื่องสุวรรณ

[8] ช่วยน้องทำนา + ช่วยน้องแน่ไหม - ไวพจน์ เพชรสุพรรณ + ขวัญจิต ศรีประจันต์

[9] เลือดนองปัตตานี(ผ) - เสกศักดิ์ ภู่กันทอง

นำร่อง

[0] ขึ้นหนึ่งระดับ

[#] หน้าถัดไป

Go to full version