ห้องฟังเพลง > ห้องฟังเพลงลูกกรุงจากแผ่นเสียง แผ่นครั่ง78 แผ่น33 แผ่น45

จันทร์โลม (ผ) - PSม.ร.ว.ถนัดศรี สวัสดิวัฒน์

(1/1)

ประสิทธิ์:

จันทร์โลม (ผ) - ม.ร.ว.ถนัดศรี สวัสดิวัฒน์
ริปเสียงจากแผ่นเสียงสปีด 45 ตรามงกุฎ
อัพโหลดให้ตามที่สมาชิกผู้ติดตามเรียกร้องอยากฟัง

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

Go to full version