เพลงพักใจดอทเน็ต

มาดูแลสุขภาพกัน => มาฟังธรรมให้เข้าใจกันเถิด => ข้อความที่เริ่มโดย: รวี ที่ 11/เม.ย./13 17:29น.

หัวข้อ: บทเพลงพระพุทธประวัติ ประพันธ์และขับร้องโดย โดย เพลิน พรหมแดน 86 เพลง ครับ
เริ่มหัวข้อโดย: รวี ที่ 11/เม.ย./13 17:29น.
บทเพลงพระพุทธประวัติ ประพันธ์และขับร้องโดย โดย เพลิน พรหมแดน

001. ปฐมบทพระพุทธประวัติ
002. สู่ครรภ์พระมารดา
003. ทรงประสูติกาล
004. ความอัศจรรย์วันประสูติ
005. กาฬเทวินดาบส
006. ถวายพระนาม
007. วันแรกนาขวัญ
008. อภิเษกสมรส
009. เทวทูตทั้ง๔
010. พระราหุลกุมาร
011. เห็นพระราชววังดังป่าช้า
012. ราตรีที่อำลา
013. อธิฐานถือเพศบรรพชิต
014. ให้นายฉันนะกลับพระนคร
015. เสด็จบินฑบาตวันแรก
016. น้ำพระทัยพระเจ้าพิมพิสาร
017. เสด็จสู่สำนักสองพระดาบส
018. ปัญจวัคคีย์ทั้งห้าตามมาพบ
019. บำเพ็ญทุกรกิริยา
020. แว่วเสียงพิณ
021. นางสุชาดา
022. ปัญจมหาสุบิน
023. นางสุชาดาถวายข้าวมธุปายาส
024. อธิษฐานลอยถาด
025. รัตนบัลลังก์
026. ผจญมาร
027. ทรงตรัสรู้
028. มหัศจรรย์วันตรัสรู้
029. 3 ธิดามาร
030. เทววาจิกอุบาสก
031. ท้าวสหัสมบดีพรหม
032. อุปกาชีวก
033. ปฐมเทศนา
034. ปัญจวัคคีย์บรรลุธรรม
035. ยสะกุลบุตร
036. ปฐมอุบาสิกา
037. ภัททวัคคีย์กุมาร
038. โปรดชฎิล 3 พี่น้องตอน1
039. โปรดชฎิล 3 พี่น้องตอน2
040. หมู่ภิกษุชฎิลได้วิมุตติธรรม
041. โปรดพระเจ้าพิมพิสาร
042. เปรตมาขอส่วนบุญ
043. พระอัครสาวก ตอนที่1
044. พระอัครสาวก ตอนที่2
045. มาฆปุรมี
046. พระกาฬุทายี
047. เสด็จนิวัตกบิลพัสดุ์นคร
048. เสด็จบิณบาตรกรุงกบิลพัสดุ์
049. พิมพาโศกาดูร
050. เสียงพิลาปจากพิมพา
051. นันทกุมารบรรพชา
052. บรรพชาราหุล
053. พระพุทธบิดาทูลขอ
054. อนาถบิณฑิกเศรษฐี
055. พระนันทสำเร็จพระอรหันต์
056. 6 ศากยราชบรรชา
057. เสด็จเมืองโกสัมพี
058. 16 นายขมังธนู
059. ช้างนาฬาคีรี+กฏ5ข้อของพระเทวทัต
060. พระเทวทัตทำสังฆเภท
061. ธรณีสูบพระเทวทัต
062. พระเจ้าอชาตศัตรูสำนึกบาป
063. พระพุทธบิดาประชวร
064. มหาปชาบดีบรรพชา
065. พระนางพิมพาสำเร็จพระอรหันต์
066. พิสูจน์พระอรหันต์
067. เดียรถีย์ท้าแข่งอิทธิฤทธิ์ ตอน1
068. เดียรถีย์ท้าแข่งอิทธิฤทธิ์ ตอน2
069. เสด็จแดนดาวดึงส์
070. โปรดพระพุทธมารดา
071. ทรงเปิดโลก
072. พระอัครสาวกปรินิพพาน ตอน1
073. พระอัครสาวกปรินิพพาน ตอน2
074. ทรงปรารภชราธรรม
075. ทรงแสดงนิมิตโอภาส
076. ทรงปรงอายุสังขาร ตอน1
077. ทรงปรงอายุสังขาร ตอน2
078. ทรงขอน้ำและผ้าสิงคิวรรณ
079. เสด็จสู่สาลวโนทยาน
080. ทรงตอบปัญหาพระอานนท์
081. โปรดสุภัททะปริพาชก
082. พระธรรมคือพระศาสดา
083. หยาดน้ำตาท่านพระอานนท์
084. ประทานโอวาทพระอานนท์
085. ปัจฉิมโอวาท
086. ฟ้ารันทดดินระทม จบ


(http://post-nook.com/Themes/default/images/hidetag.png)
ปุ่ม Thank You จะอยู่ด้านบนซ้าย (อยู่ด้านหน้าปุ่มอ้างถึง) :'e:133 :'e:133 :'e:133 :'e:133 :'e:133
หัวข้อ: Re: บทเพลงพระพุทธประวัติ ประพันธ์และขับร้องโดย โดย เพลิน พรหมแดน 86 เพลง ครับ
เริ่มหัวข้อโดย: fantoa ที่ 11/เม.ย./13 18:44น.
 sp209 sp209 สาธุ
หัวข้อ: Re: บทเพลงพระพุทธประวัติ ประพันธ์และขับร้องโดย โดย เพลิน พรหมแดน 86 เพลง ครับ
เริ่มหัวข้อโดย: โสภณ ที่ 11/เม.ย./13 19:41น.
ยังไม่เคยฟังขออนุญาตเอาไวัฟัง ขอบคุณท่านผู้ใจบุญ
หัวข้อ: Re: บทเพลงพระพุทธประวัติ ประพันธ์และขับร้องโดย โดย เพลิน พรหมแดน 86 เพลง ครับ
เริ่มหัวข้อโดย: BC ที่ 15/เม.ย./13 21:14น.
thanks ka'
หัวข้อ: Re: บทเพลงพระพุทธประวัติ ประพันธ์และขับร้องโดย โดย เพลิน พรหมแดน 86 เพลง ครับ
เริ่มหัวข้อโดย: เล็ก กรุงเทพ ที่ 22/เม.ย./13 14:23น.
น่าสนใจ ยังไม่เคยฟัง ขอรับไว้ด้วยความขอบคุณ
หัวข้อ: Re: บทเพลงพระพุทธประวัติ ประพันธ์และขับร้องโดย โดย เพลิน พรหมแดน 86 เพลง ครับ
เริ่มหัวข้อโดย: วิทย์ เนินตูม ที่ 25/เม.ย./13 21:09น.
เคยฟังมาบ้างตามสถานีวิทยุธรรมะ แต่ไม่เยอะขนาดนี้
หัวข้อ: Re: บทเพลงพระพุทธประวัติ ประพันธ์และขับร้องโดย โดย เพลิน พรหมแดน 86 เพลง ครับ
เริ่มหัวข้อโดย: sushada ที่ 26/เม.ย./13 00:45น.
อยากได้จ้า ชอบ
หัวข้อ: Re: บทเพลงพระพุทธประวัติ ประพันธ์และขับร้องโดย โดย เพลิน พรหมแดน 86 เพลง ครับ
เริ่มหัวข้อโดย: ไสว ที่ 27/เม.ย./13 06:00น.
ขอบคุณครับ
หัวข้อ: Re: บทเพลงพระพุทธประวัติ ประพันธ์และขับร้องโดย โดย เพลิน พรหมแดน 86 เพลง ครับ
เริ่มหัวข้อโดย: อุทัย อยุธยา ที่ 27/เม.ย./13 15:25น.
เยี่ยมจริงๆครับ :'e:133
หัวข้อ: Re: บทเพลงพระพุทธประวัติ ประพันธ์และขับร้องโดย โดย เพลิน พรหมแดน 86 เพลง ครับ
เริ่มหัวข้อโดย: ชาตรี ที่ 27/เม.ย./13 16:51น.
เพลิน พรหมแดน เป็นนักร้องอัจฉริยะทางด้านร้องเพลงแต่งเพลงและทำนองเพลงอีกท่านหนึ่ง ชุดนี้เพลิน พรหมแดนแต่งเองร้องเองทั้งหมด
ดนตรีประกอบเนื้อเรื่องยอดเยี่ยมมาก ฟังชุดนี้ทั้งหมดเท่ากับเรียนพุทธประวัติตั้งแต่ต้นจนจบเลย ขอบคุณครับ.
                                                                                                                              :'e:31
หัวข้อ: Re: บทเพลงพระพุทธประวัติ ประพันธ์และขับร้องโดย โดย เพลิน พรหมแดน 86 เพลง ครับ
เริ่มหัวข้อโดย: kukeng ที่ 28/เม.ย./13 09:09น.
 sp209 ขอบคุณมากครับ หามานานน้ำตาจะไหล
หัวข้อ: Re: บทเพลงพระพุทธประวัติ ประพันธ์และขับร้องโดย โดย เพลิน พรหมแดน 86 เพลง ครับ
เริ่มหัวข้อโดย: สุรชัย ที่ 29/เม.ย./13 09:27น.
เพลิน พรหมแดน ราชาเพลงพูด หลังจากยุบวงแล้ว ก็ได้ร้องเพลงเกี่ยวพุทธศาสนาไว้มากมาย หลายชุด เพิ่งเจอขอเก็บไว้ฟังและเผยแพร่ให้เยาวชนฟังด้วยครับ ขอบคุณมากครับ
หัวข้อ: Re: บทเพลงพระพุทธประวัติ ประพันธ์และขับร้องโดย โดย เพลิน พรหมแดน 86 เพลง ครับ
เริ่มหัวข้อโดย: ประสม เมืองชล ที่ 29/เม.ย./13 12:05น.
บทเพลงพุทธประวัติ ของคุณเพลิน พรหมแดน บางชุดได้ฟังจากทางสถานีวิทยุ ชอบครับ
อยากสะสมไว้ฟัง งานนี้มาชุดใหญ่แบบจัดเต็ม ขอชื่นชม ชอบ ถูกใจ กดบวกให้เลยครับ
คุณยุทธภพ
หัวข้อ: Re: บทเพลงพระพุทธประวัติ ประพันธ์และขับร้องโดย โดย เพลิน พรหมแดน 86 เพลง ครับ
เริ่มหัวข้อโดย: ประทีป ที่ 02/พ.ค./13 15:51น.
 :'e:92 สาธุ
หัวข้อ: Re: บทเพลงพระพุทธประวัติ ประพันธ์และขับร้องโดย โดย เพลิน พรหมแดน 86 เพลง ครับ
เริ่มหัวข้อโดย: ประยุทธ (อ้อน) ที่ 02/พ.ค./13 16:59น.
สาธุ
หัวข้อ: Re: บทเพลงพระพุทธประวัติ ประพันธ์และขับร้องโดย โดย เพลิน พรหมแดน 86 เพลง ครับ
เริ่มหัวข้อโดย: cosmoss ที่ 03/พ.ค./13 22:16น.
 psi10
หัวข้อ: Re: บทเพลงพระพุทธประวัติ ประพันธ์และขับร้องโดย โดย เพลิน พรหมแดน 86 เพลง ครับ
เริ่มหัวข้อโดย: watsaitong ที่ 04/พ.ค./13 08:02น.
สุดยอดมากเลยครับที่นำมาแบ่งปัน :'e:94
หัวข้อ: Re: บทเพลงพระพุทธประวัติ ประพันธ์และขับร้องโดย โดย เพลิน พรหมแดน 86 เพลง ครับ
เริ่มหัวข้อโดย: หนุ่ม เมืองสิงห์ ที่ 08/พ.ค./13 10:36น.
เป็นผลงานที่ยิ่งใหญ่มากครับของศิลปินแห่งชาติท่านนี้ครับ ขอคารวะ
หัวข้อ: Re: บทเพลงพระพุทธประวัติ ประพันธ์และขับร้องโดย โดย เพลิน พรหมแดน 86 เพลง ครับ
เริ่มหัวข้อโดย: krabiman ที่ 09/พ.ค./13 09:44น.
ครู สนิท ศ. ครูเพลงแห่งล้านนา เขียนเรื่อง พระพุทธประวัติ ไว้ 20 เล่ม ก่อนปี 2500 มาเจอเพลง พระพุทธประวัติ ถึง 86 เพลง ของ เพลิน  พรหมแดน ต้องขอไปฟังประดับความรู้ ขอขอบคุณมากครับ
หัวข้อ: Re: บทเพลงพระพุทธประวัติ ประพันธ์และขับร้องโดย โดย เพลิน พรหมแดน 86 เพลง ครับ
เริ่มหัวข้อโดย: arun_wal ที่ 09/พ.ค./13 14:53น.
ขอบคุณมาก หายากมาก
หัวข้อ: เป็นการนำเสนอพุทธประวัติที่เข้าถึงคนได้ง่ายครับ ได้ทั้งความบรรเทิง และสาระครบถ้ว
เริ่มหัวข้อโดย: สัก โคราช ที่ 16/พ.ค./13 12:10น.
 :'e:122 เป็นการนำเสนอพุทธประวัติที่เข้าถึงคนได้ง่ายครับ ได้ทั้งความบรรเทิง และสาระครบถ้วน
หัวข้อ: Re: บทเพลงพระพุทธประวัติ ประพันธ์และขับร้องโดย โดย เพลิน พรหมแดน 86 เพลง ครับ
เริ่มหัวข้อโดย: โจโจ้ 77 ที่ 25/พ.ค./13 08:47น.
ยังไม่เคยฟังเลยครับ  ขอรับไปฟังหน่อยนะครับ  ขอบพระคุณครับ :'e:94
หัวข้อ: Re: บทเพลงพระพุทธประวัติ ประพันธ์และขับร้องโดย โดย เพลิน พรหมแดน 86 เพลง ครับ
เริ่มหัวข้อโดย: สหัสวรรษ ที่ 25/พ.ค./13 15:19น.
ไม่เคยฟังเลยนะครับ ขอบคุณครับ
หัวข้อ: Re: บทเพลงพระพุทธประวัติ ประพันธ์และขับร้องโดย โดย เพลิน พรหมแดน 86 เพลง ครับ
เริ่มหัวข้อโดย: p6184309 ที่ 27/พ.ค./13 02:14น.
 :'e:31
หัวข้อ: Re: บทเพลงพระพุทธประวัติ ประพันธ์และขับร้องโดย โดย เพลิน พรหมแดน 86 เพลง ครับ
เริ่มหัวข้อโดย: iconx ที่ 29/พ.ค./13 21:50น.
ขอบพระคุณสำหรับน้ำใจงามๆสำหรับบทเพลงที่ประเสริฐแบบนี้ครับ :'e:92
หัวข้อ: Re: บทเพลงพระพุทธประวัติ ประพันธ์และขับร้องโดย โดย เพลิน พรหมแดน 86 เพลง ครับ
เริ่มหัวข้อโดย: fwddesign ที่ 30/พ.ค./13 07:40น.
 sp236 Thankkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
หัวข้อ: Re: บทเพลงพระพุทธประวัติ ประพันธ์และขับร้องโดย โดย เพลิน พรหมแดน 86 เพลง ครับ
เริ่มหัวข้อโดย: o9 ที่ 04/มิ.ย./13 10:47น.
 sp762
หัวข้อ: Re: บทเพลงพระพุทธประวัติ ประพันธ์และขับร้องโดย โดย เพลิน พรหมแดน 86 เพลง ครับ
เริ่มหัวข้อโดย: nubeerjung ที่ 05/มิ.ย./13 16:15น.
คุนคับ
หัวข้อ: Re: บทเพลงพระพุทธประวัติ ประพันธ์และขับร้องโดย โดย เพลิน พรหมแดน 86 เพลง ครับ
เริ่มหัวข้อโดย: พีร์ กทม ที่ 06/มิ.ย./13 16:35น.
Thanks! :'e:92
หัวข้อ: Re: บทเพลงพระพุทธประวัติ ประพันธ์และขับร้องโดย โดย เพลิน พรหมแดน 86 เพลง ครับ
เริ่มหัวข้อโดย: บุ๋ม DGB ที่ 14/มิ.ย./13 14:04น.
 :'e:92
ขอให้เจริญๆ ค่ะ
สาธุ
หัวข้อ: Re: บทเพลงพระพุทธประวัติ ประพันธ์และขับร้องโดย โดย เพลิน พรหมแดน 86 เพลง ครับ
เริ่มหัวข้อโดย: muzashi8303 ที่ 15/มิ.ย./13 07:05น.
 :'e:92
หัวข้อ: Re: บทเพลงพระพุทธประวัติ ประพันธ์และขับร้องโดย โดย เพลิน พรหมแดน 86 เพลง ครับ
เริ่มหัวข้อโดย: johot ที่ 21/มิ.ย./13 12:10น.
 :'e:92
หัวข้อ: Re: บทเพลงพระพุทธประวัติ ประพันธ์และขับร้องโดย โดย เพลิน พรหมแดน 86 เพลง ครับ
เริ่มหัวข้อโดย: บุ๋ม DGB ที่ 22/มิ.ย./13 14:25น.
 :'e:31
ขอบคุณอย่างยิ่งค่ะ วันนี้โหลด 41-60 ค่ะ
หัวข้อ: Re: บทเพลงพระพุทธประวัติ ประพันธ์และขับร้องโดย โดย เพลิน พรหมแดน 86 เพลง ครับ
เริ่มหัวข้อโดย: Ouan ที่ 25/มิ.ย./13 17:14น.
ขอบคุณกับสิ่งดี ๆ ครับ :'e:92
หัวข้อ: Re: บทเพลงพระพุทธประวัติ ประพันธ์และขับร้องโดย โดย เพลิน พรหมแดน 86 เพลง ครับ
เริ่มหัวข้อโดย: ศิลป์ ภูเก็ต ที่ 25/มิ.ย./13 22:09น.
บทเพลงพระพุทธประวัติ ของคุณลุง เพลิน พรหมแดนยังไม่เคยฟังครับ ขอนำไปฟังนะครับขอบคุณครับ
หัวข้อ: Re: บทเพลงพระพุทธประวัติ ประพันธ์และขับร้องโดย โดย เพลิน พรหมแดน 86 เพลง ครับ
เริ่มหัวข้อโดย: sunshineman ที่ 26/มิ.ย./13 11:46น.
ขอบคุณมากกกกกกกกกกก
หัวข้อ: Re: บทเพลงพระพุทธประวัติ ประพันธ์และขับร้องโดย โดย เพลิน พรหมแดน 86 เพลง ครับ
เริ่มหัวข้อโดย: รัตน์ครับ ที่ 26/มิ.ย./13 17:56น.
ขอขอบคุณครับ ขออนุโมทนาบุญด้วย
หัวข้อ: Re: บทเพลงพระพุทธประวัติ ประพันธ์และขับร้องโดย โดย เพลิน พรหมแดน 86 เพลง ครับ
เริ่มหัวข้อโดย: aungza ที่ 30/มิ.ย./13 03:16น.
ขอบคุณหลายๆ
หัวข้อ: Re: บทเพลงพระพุทธประวัติ ประพันธ์และขับร้องโดย โดย เพลิน พรหมแดน 86 เพลง ครับ
เริ่มหัวข้อโดย: นพดล บ้านผือ ที่ 30/มิ.ย./13 06:13น.
ชอบฟังเพลงธรรมะ ขอให้ท่านทั้งหลายมีแต่ความสุข สุขภาพดี และเจริญยิ่งๆขึ้นไปเทอญ
หัวข้อ: Re: บทเพลงพระพุทธประวัติ ประพันธ์และขับร้องโดย โดย เพลิน พรหมแดน 86 เพลง ครับ
เริ่มหัวข้อโดย: chaiwitra ที่ 01/ก.ค./13 08:39น.
สาธุ
หัวข้อ: Re: บทเพลงพระพุทธประวัติ ประพันธ์และขับร้องโดย โดย เพลิน พรหมแดน 86 เพลง ครับ
เริ่มหัวข้อโดย: ตั้ม ธีรวุฒิ ที่ 01/ก.ค./13 09:30น.
เคยฟังแล้วครับชอบมาก...
หัวข้อ: Re: บทเพลงพระพุทธประวัติ ประพันธ์และขับร้องโดย โดย เพลิน พรหมแดน 86 เพลง ครับ
เริ่มหัวข้อโดย: โล สุรินทร์ ที่ 03/ก.ค./13 18:04น.
ไม่เคยฟังขออนุญาตเอาไวัฟัง ขอบคุณท่านผู้ใจบุญมีกุศลยิ่ง
หัวข้อ: Re: บทเพลงพระพุทธประวัติ ประพันธ์และขับร้องโดย โดย เพลิน พรหมแดน 86 เพลง ครับ
เริ่มหัวข้อโดย: thenew2029 ที่ 05/ก.ค./13 20:01น.
สุดยอดมากเลยครับ ขออนุโมทนาบุญด้วยครับ:'e:56 :'e:56
หัวข้อ: Re: บทเพลงพระพุทธประวัติ ประพันธ์และขับร้องโดย โดย เพลิน พรหมแดน 86 เพลง ครับ
เริ่มหัวข้อโดย: lahmsing ที่ 05/ก.ค./13 21:27น.
สุดยอดดดดดดดดดดดดดดดดดดด
หัวข้อ: Re: บทเพลงพระพุทธประวัติ ประพันธ์และขับร้องโดย โดย เพลิน พรหมแดน 86 เพลง ครับ
เริ่มหัวข้อโดย: domesalum ที่ 06/ก.ค./13 22:52น.
 :'e:133
อยากได้มากครับ
หัวข้อ: Re: บทเพลงพระพุทธประวัติ ประพันธ์และขับร้องโดย โดย เพลิน พรหมแดน 86 เพลง ครับ
เริ่มหัวข้อโดย: ฅนภูไท ที่ 07/ก.ค./13 14:49น.
น่าสะสมเก็บไว้ และ เปิดให้เด็กรุ่นหลังได้ฟัง จะได้เข้าใจ ขอบคุณครับ ไม่เคยรุ้ว่า เพลิน พรหมแดน ขับร้องเพลงเหล่านี้
หัวข้อ: Re: บทเพลงพระพุทธประวัติ
เริ่มหัวข้อโดย: Eternity ที่ 07/ก.ค./13 22:21น.
ขอบคุณมากๆครับ
หัวข้อ: Re: บทเพลงพระพุทธประวัติ ประพันธ์และขับร้องโดย โดย เพลิน พรหมแดน 86 เพลง ครับ
เริ่มหัวข้อโดย: Zwin ที่ 14/ก.ค./13 12:33น.
 :'e:95 หามานานแล้ว ฟังในวิทยุ สาธุๆๆ
หัวข้อ: Re: บทเพลงพระพุทธประวัติ ประพันธ์และขับร้องโดย โดย เพลิน พรหมแดน 86 เพลง ครับ
เริ่มหัวข้อโดย: chubby_por ที่ 14/ก.ค./13 17:05น.
ขอบคุณมากคะ
หัวข้อ: Re: บทเพลงพระพุทธประวัติ ประพันธ์และขับร้องโดย โดย เพลิน พรหมแดน 86 เพลง ครับ
เริ่มหัวข้อโดย: NUT KHAMHAN ที่ 19/ก.ค./13 18:03น.
ขอบคุณคับผม
หัวข้อ: Re: บทเพลงพระพุทธประวัติ ประพันธ์และขับร้องโดย โดย เพลิน พรหมแดน 86 เพลง ครับ
เริ่มหัวข้อโดย: suraded ที่ 20/ก.ค./13 18:12น.
 :'e:72
หัวข้อ: Re: บทเพลงพระพุทธประวัติ ประพันธ์และขับร้องโดย โดย เพลิน พรหมแดน 86 เพลง ครับ
เริ่มหัวข้อโดย: chokdeee_petch ที่ 22/ก.ค./13 19:57น.
 :'e:31
หัวข้อ: Re: บทเพลงพระพุทธประวัติ ประพันธ์และขับร้องโดย โดย เพลิน พรหมแดน 86 เพลง ครับ
เริ่มหัวข้อโดย: ปิติ ที่ 22/ก.ค./13 22:12น.
ขอบคุณครับ
หัวข้อ: Re: บทเพลงพระพุทธประวัติ ประพันธ์และขับร้องโดย โดย เพลิน พรหมแดน 86 เพลง ครับ
เริ่มหัวข้อโดย: SASBSC ที่ 25/ก.ค./13 11:11น.
ฟังกันยาวๆ เลยครับแบบนี  สุดยอดจริงๆ...
หัวข้อ: Re: บทเพลงพระพุทธประวัติ ประพันธ์และขับร้องโดย โดย เพลิน พรหมแดน 86 เพลง ครับ
เริ่มหัวข้อโดย: balloonzaza ที่ 25/ก.ค./13 13:35น.
thank you
หัวข้อ: Re: บทเพลงพระพุทธประวัติ ประพันธ์และขับร้องโดย โดย เพลิน พรหมแดน 86 เพลง ครับ
เริ่มหัวข้อโดย: choomduang ที่ 27/ก.ค./13 15:51น.
 :'e:106
หัวข้อ: Re: บทเพลงพระพุทธประวัติ ประพันธ์และขับร้องโดย โดย เพลิน พรหมแดน 86 เพลง ครับ
เริ่มหัวข้อโดย: tuck0127 ที่ 04/ส.ค./13 12:40น.
thanks
หัวข้อ: Re: บทเพลงพระพุทธประวัติ ประพันธ์และขับร้องโดย โดย เพลิน พรหมแดน 86 เพลง ครับ
เริ่มหัวข้อโดย: lalalulu ที่ 05/ส.ค./13 21:02น.
ขอบคุณนะคะจะโหลดไปถวายพระที่วัป่าท่านจะเอาไปสอนชาวบ้านเป็นธรรมทานนะคะ

ขออนุโมทนาด้วยกันนะคะ
หัวข้อ: Re: บทเพลงพระพุทธประวัติ ประพันธ์และขับร้องโดย โดย เพลิน พรหมแดน 86 เพลง ครับ
เริ่มหัวข้อโดย: boonnum ที่ 06/ส.ค./13 10:39น.
ขอบคุณผู้โพสต์มากครับ อนุโมทนาสาธุ :'e:31
หัวข้อ: Re: บทเพลงพระพุทธประวัติ ประพันธ์และขับร้องโดย โดย เพลิน พรหมแดน 86 เพลง ครับ
เริ่มหัวข้อโดย: tateeaun ที่ 06/ส.ค./13 13:15น.
 :'e:31 ขอบคุณครับ
หัวข้อ: Re: บทเพลงพระพุทธประวัติ ประพันธ์และขับร้องโดย โดย เพลิน พรหมแดน 86 เพลง ครับ
เริ่มหัวข้อโดย: poonpun ที่ 06/ส.ค./13 17:52น.
ขอบคุณครับ
หัวข้อ: Re: บทเพลงพระพุทธประวัติ ประพันธ์และขับร้องโดย โดย เพลิน พรหมแดน 86 เพลง ครับ
เริ่มหัวข้อโดย: oor2u ที่ 10/ส.ค./13 13:38น.
 :'e:72l,8;iสมควรแก่การเผยแผ่ครับ นับถือๆ
หัวข้อ: Re: บทเพลงพระพุทธประวัติ ประพันธ์และขับร้องโดย โดย เพลิน พรหมแดน 86 เพลง ครับ
เริ่มหัวข้อโดย: ชัชวาลย์ ที่ 13/ส.ค./13 15:37น.
สมกับเป็นศิลปินแห่งชาติจริงๆครับ ได้ทั้งสาระและบันเทิง
หัวข้อ: Re: บทเพลงพระพุทธประวัติ ประพันธ์และขับร้องโดย โดย เพลิน พรหมแดน 86 เพลง ครับ
เริ่มหัวข้อโดย: naphonboom ที่ 14/ส.ค./13 07:42น.
ขอบคุณมากๆๆเลยครับ :'e:108
หัวข้อ: Re: บทเพลงพระพุทธประวัติ ประพันธ์และขับร้องโดย โดย เพลิน พรหมแดน 86 เพลง ครับ
เริ่มหัวข้อโดย: pixxy ที่ 14/ส.ค./13 08:17น.
 :'e:92
ขอบคุณคะ
หัวข้อ: Re: บทเพลงพระพุทธประวัติ ประพันธ์และขับร้องโดย โดย เพลิน พรหมแดน 86 เพลง ครับ
เริ่มหัวข้อโดย: สมคิด ที่ 14/ส.ค./13 15:14น.
เพลงมีคุณค่าทุกเพลงน่าฟังมากๆ
หัวข้อ: Re: บทเพลงพระพุทธประวัติ ประพันธ์และขับร้องโดย โดย เพลิน พรหมแดน 86 เพลง ครับ
เริ่มหัวข้อโดย: sakast ที่ 14/ส.ค./13 22:45น.
ขอบคุณครับ อยากฟังมาก
หัวข้อ: Re: บทเพลงพระพุทธประวัติ ประพันธ์และขับร้องโดย โดย เพลิน พรหมแดน 86 เพลง ครับ
เริ่มหัวข้อโดย: jirafoto ที่ 15/ส.ค./13 01:02น.
สาธุครับ
หัวข้อ: Re: บทเพลงพระพุทธประวัติ ประพันธ์และขับร้องโดย โดย เพลิน พรหมแดน 86 เพลง ครับ
เริ่มหัวข้อโดย: sarcanee1 ที่ 15/ส.ค./13 19:53น.
 d2325ขอบคุนครับ
หัวข้อ: Re: บทเพลงพระพุทธประวัติ ประพันธ์และขับร้องโดย โดย เพลิน พรหมแดน 86 เพลง ครับ
เริ่มหัวข้อโดย: ananya ที่ 15/ส.ค./13 21:28น.
ขอบคุณที่แบ่งบันให้ค่ะ
หัวข้อ: บทเพลงพระพุทธประวัติ ประพันธ์และขับร้องโดย โดย เพลิน พรหมแดน 86 เพลง ครับ
เริ่มหัวข้อโดย: ชาญณรงค์ ที่ 16/ส.ค./13 01:53น.
มีคุณค่าน่าอนุรักษ์ใว้
หัวข้อ: Re: บทเพลงพระพุทธประวัติ ประพันธ์และขับร้องโดย โดย เพลิน พรหมแดน 86 เพลง ครับ
เริ่มหัวข้อโดย: มนัสชัย ที่ 16/ส.ค./13 06:23น.
ขอบคุณ ครับ
หัวข้อ: Re: บทเพลงพระพุทธประวัติ ประพันธ์และขับร้องโดย โดย เพลิน พรหมแดน 86 เพลง ครับ
เริ่มหัวข้อโดย: หนูอ่ำ ที่ 18/ส.ค./13 11:28น.
เพิ่งทราบว่า เพลิน พรมแดน ก็มีเพลงเกี่ยวกับพุทธประวัติด้วย ต้องขออนุญาติโหลดเก็บไว้ฟัง ได้ทั้งความรู้ เรื่องพุทธประวัติ และความเพลิดเพลืิน ขอบคุณเป็นอย่างมากเลยครับ
หัวข้อ: Re: บทเพลงพระพุทธประวัติ ประพันธ์และขับร้องโดย โดย เพลิน พรหมแดน 86 เพลง ครับ
เริ่มหัวข้อโดย: บุญฤทธิ์ ที่ 19/ส.ค./13 13:55น.
อยากฟังมากครับเพลงธรรมะ โดยเฉพาะขับร้องโดยเพลิน พรมแดน
หัวข้อ: Re: บทเพลงพระพุทธประวัติ ประพันธ์และขับร้องโดย โดย เพลิน พรหมแดน 86 เพลง ครับ
เริ่มหัวข้อโดย: บุญฤทธิ์ ที่ 20/ส.ค./13 14:07น.
ผมโหลดเพลงตอนที่ 61-86 แต่ไม่สำเร็จ โหลดถึงแค่ 072 เป็นเพราะอะไรครับ
หัวข้อ: Re: บทเพลงพระพุทธประวัติ ประพันธ์และขับร้องโดย โดย เพลิน พรหมแดน 86 เพลง ครับ
เริ่มหัวข้อโดย: tonza ที่ 23/ส.ค./13 20:02น.
ขอบคุณมากคับ
หัวข้อ: Re: บทเพลงพระพุทธประวัติ ประพันธ์และขับร้องโดย โดย เพลิน พรหมแดน 86 เพลง ครับ
เริ่มหัวข้อโดย: kunloung ที่ 23/ส.ค./13 21:22น.
ขอบคุณมาก ๆ ที่มีเรื่องดี ๆ
หัวข้อ: Re: บทเพลงพระพุทธประวัติ ประพันธ์และขับร้องโดย โดย เพลิน พรหมแดน 86 เพลง ครับ
เริ่มหัวข้อโดย: ศรีเอี่ยม ที่ 24/ส.ค./13 20:47น.
ขอไปเปิดให้เด็ก ๆ ฟังหน่อย ขอบคุณนะครับสำหรับสิ่งดี ๆ ที่นำมาแบ่งปัน  sp4632
หัวข้อ: Re: บทเพลงพระพุทธประวัติ ประพันธ์และขับร้องโดย โดย เพลิน พรหมแดน 86 เพลง ครับ
เริ่มหัวข้อโดย: อาสา ลำปาง ที่ 26/ส.ค./13 13:02น.
สาธุ   ขอรับไปฟังด้วยนะครับ  :'e:133
หัวข้อ: Re: บทเพลงพระพุทธประวัติ ประพันธ์และขับร้องโดย โดย เพลิน พรหมแดน 86 เพลง ครับ
เริ่มหัวข้อโดย: devue ที่ 26/ส.ค./13 21:45น.
thank you ขอบคุณมาก
หัวข้อ: Re: บทเพลงพระพุทธประวัติ ประพันธ์และขับร้องโดย โดย เพลิน พรหมแดน 86 เพลง ครับ
เริ่มหัวข้อโดย: chikage0 ที่ 27/ส.ค./13 14:36น.
ขอรับไปฟังนะครับ
หัวข้อ: Re: บทเพลงพระพุทธประวัติ ประพันธ์และขับร้องโดย โดย เพลิน พรหมแดน 86 เพลง ครับ
เริ่มหัวข้อโดย: chin. ที่ 28/ส.ค./13 11:15น.
สาธุ
หัวข้อ: Re: บทเพลงพระพุทธประวัติ ประพันธ์และขับร้องโดย โดย เพลิน พรหมแดน 86 เพลง ครับ
เริ่มหัวข้อโดย: suphichs ที่ 28/ส.ค./13 19:49น.
ขอบคุณครับ
หัวข้อ: Re: บทเพลงพระพุทธประวัติ ประพันธ์และขับร้องโดย โดย เพลิน พรหมแดน 86 เพลง ครับ
เริ่มหัวข้อโดย: เอก ปทุมธานี ที่ 29/ส.ค./13 10:17น.
ชอบครับอยากให้ลูก เมีย ฟังด้วย
หัวข้อ: Re: บทเพลงพระพุทธประวัติ ประพันธ์และขับร้องโดย โดย เพลิน พรหมแดน 86 เพลง ครับ
เริ่มหัวข้อโดย: filmbar ที่ 29/ส.ค./13 12:33น.
ขอบคุณครับ
หัวข้อ: Re: บทเพลงพระพุทธประวัติ ประพันธ์และขับร้องโดย โดย เพลิน พรหมแดน 86 เพลง ครับ
เริ่มหัวข้อโดย: เต้ นครปฐม ที่ 29/ส.ค./13 21:43น.
ขอบคุณครับ
หัวข้อ: เพลิน
เริ่มหัวข้อโดย: ตั้ม ฮันเตอร์ ที่ 30/ส.ค./13 14:50น.
สุดยอดมากเลยครับ ขอบคุณนะครับ
หัวข้อ: Re: บทเพลงพระพุทธประวัติ ประพันธ์และขับร้องโดย โดย เพลิน พรหมแดน 86 เพลง ครับ
เริ่มหัวข้อโดย: FoxyNvy ที่ 30/ส.ค./13 21:45น.
ใจจ้า ใจดีจุง
หัวข้อ: Re: บทเพลงพระพุทธประวัติ ประพันธ์และขับร้องโดย โดย เพลิน พรหมแดน 86 เพลง ครับ
เริ่มหัวข้อโดย: relaxnaja ที่ 31/ส.ค./13 04:09น.
ขอบคุณมากครับ
สุดยอดครับ
เกือบร้อยเพลงแหนะ
หัวข้อ: Re: บทเพลงพระพุทธประวัติ ประพันธ์และขับร้องโดย โดย เพลิน พรหมแดน 86 เพลง ครับ
เริ่มหัวข้อโดย: koapod ที่ 31/ส.ค./13 19:18น.
สาธุ
หัวข้อ: Re: บทเพลงพระพุทธประวัติ ประพันธ์และขับร้องโดย โดย เพลิน พรหมแดน 86 เพลง ครับ
เริ่มหัวข้อโดย: princemew ที่ 31/ส.ค./13 23:53น.
 :'e:121 ขอบคุณคับ
หัวข้อ: Re: บทเพลงพระพุทธประวัติ
เริ่มหัวข้อโดย: แพ็ท ที่ 04/ก.ย./13 08:07น.
แหมดีจัง
ไม่เคยรู้เลยว่าเขามีอย่างนี้ด้วย
ขอบคุณครับ
หัวข้อ: Re: บทเพลงพระพุทธประวัติ ประพันธ์และขับร้องโดย โดย เพลิน พรหมแดน 86 เพลง ครับ
เริ่มหัวข้อโดย: คงชัย ที่ 04/ก.ย./13 21:11น.
ยังไม่เคยฟังขออนุญาตเอาไวัฟัง ขอบคุณท่านผู้ใจบุญครับ :'e:31
หัวข้อ: Re: บทเพลงพระพุทธประวัติ
เริ่มหัวข้อโดย: พีท ที่ 06/ก.ย./13 21:14น.
ขอบคุณมากครับ
หัวข้อ: Re: บทเพลงพระพุทธประวัติ ประพันธ์และขับร้องโดย โดย เพลิน พรหมแดน 86 เพลง ครับ
เริ่มหัวข้อโดย: ทองม้วน ที่ 07/ก.ย./13 13:05น.
 บทเพลงพระพุทธประวัติ ประพันธ์และขับร้องโดย โดย เพลิน พรหมแดน
 
 ขอบคุณครับ..จะทำแผ่นแจก ตามวัด ช่วยกันเผยแผ่ พุทธศาสนาต่อไป  :'e:31
หัวข้อ: Re: บทเพลงพระพุทธประวัติ ประพันธ์และขับร้องโดย โดย เพลิน พรหมแดน 86 เพลง ครับ
เริ่มหัวข้อโดย: วาสิทธิ์ ระยอง ที่ 07/ก.ย./13 13:38น.
ชอบครับ เพลิน พรหมแดน
หัวข้อ: Re: บทเพลงพระพุทธประวัติ ประพันธ์และขับร้องโดย โดย เพลิน พรหมแดน 86 เพลง ครับ
เริ่มหัวข้อโดย: wicheinpanus ที่ 07/ก.ย./13 23:15น.
ชอบมากครับ ขอบคุณครับ
หัวข้อ: Re: บทเพลงพระพุทธประวัติ ประพันธ์และขับร้องโดย โดย เพลิน พรหมแดน 86 เพลง ครับ
เริ่มหัวข้อโดย: ชิษณุชา ที่ 08/ก.ย./13 05:17น.
 :'e:94 :'e:94 :'e:94 :'e:82
หัวข้อ: Re: บทเพลงพระพุทธประวัติ ประพันธ์และขับร้องโดย โดย เพลิน พรหมแดน 86 เพลง ครับ
เริ่มหัวข้อโดย: chkaon ที่ 11/ก.ย./13 05:37น.
สาธุ ๆ ขอบคุณครับ
หัวข้อ: Re: บทเพลงพระพุทธประวัติ ประพันธ์และขับร้องโดย โดย เพลิน พรหมแดน 86 เพลง ครับ
เริ่มหัวข้อโดย: bunaur khieoprasoet ที่ 12/ก.ย./13 17:02น.
ได้ฟังทางวิทยุแล้ว ประทับใจมาก ขออนุโมทนาบุญด้วยค่า
หัวข้อ: Re: บทเพลงพระพุทธประวัติ ประพันธ์และขับร้องโดย โดย เพลิน พรหมแดน 86 เพลง ครับ
เริ่มหัวข้อโดย: darkscorpol ที่ 13/ก.ย./13 19:32น.
 psi112 ว้าว sp236
หัวข้อ: Re: บทเพลงพระพุทธประวัติ ประพันธ์และขับร้องโดย โดย เพลิน พรหมแดน 86 เพลง ครับ
เริ่มหัวข้อโดย: gsx2005 ที่ 13/ก.ย./13 20:04น.
น่าสนใจนะ
หัวข้อ: Re: บทเพลงพระพุทธประวัติ ประพันธ์และขับร้องโดย โดย เพลิน พรหมแดน 86 เพลง ครับ
เริ่มหัวข้อโดย: gsx2005 ที่ 13/ก.ย./13 20:38น.
ขอฟังด้วยยยย
หัวข้อ: Re: บทเพลงพระพุทธประวัติ ประพันธ์และขับร้องโดย โดย เพลิน พรหมแดน 86 เพลง ครับ
เริ่มหัวข้อโดย: thongchai ที่ 13/ก.ย./13 20:55น.
 psi11
 psi112 sp4632
หัวข้อ: Re: บทเพลงพระพุทธประวัติ ประพันธ์และขับร้องโดย โดย เพลิน พรหมแดน 86 เพลง ครับ
เริ่มหัวข้อโดย: zerorick ที่ 15/ก.ย./13 12:39น.
ขอไปฟังหน่อยเน้อ
หัวข้อ: Re: บทเพลงพระพุทธประวัติ ประพันธ์และขับร้องโดย โดย เพลิน พรหมแดน 86 เพลง ครับ
เริ่มหัวข้อโดย: jarun J ที่ 18/ก.ย./13 17:39น.
 :'e:133
หัวข้อ: Re: บทเพลงพระพุทธประวัติ ประพันธ์และขับร้องโดย โดย เพลิน พรหมแดน 86 เพลง ครับ
เริ่มหัวข้อโดย: ole alo ที่ 19/ก.ย./13 12:24น.
 :'e:49 ขอบคุณคับ
หัวข้อ: Re: บทเพลงพระพุทธประวัติ ประพันธ์และขับร้องโดย โดย เพลิน พรหมแดน 86 เพลง ครับ
เริ่มหัวข้อโดย: ม่อน โคราช ที่ 19/ก.ย./13 17:59น.
ขอเก็บไว้เปิดตามงานบุญ ในหมู่บ้านเด้อคร้าบ...ฐ
หัวข้อ: Re: บทเพลงพระพุทธประวัติ ประพันธ์และขับร้องโดย โดย เพลิน พรหมแดน 86 เพลง ครับ
เริ่มหัวข้อโดย: คิขุซ่า ที่ 25/ก.ย./13 12:17น.
 :'e:92 :'e:92 :'e:94ขอบคุณครับ
หัวข้อ: Re: บทเพลงพระพุทธประวัติ ประพันธ์และขับร้องโดย โดย เพลิน พรหมแดน 86 เพลง ครับ
เริ่มหัวข้อโดย: prajak41 ที่ 27/ก.ย./13 09:15น.
ยินดีในบุญครับ
หัวข้อ: Re: บทเพลงพระพุทธประวัติ ประพันธ์และขับร้องโดย โดย เพลิน พรหมแดน 86 เพลง ครับ
เริ่มหัวข้อโดย: wandarunee ที่ 01/ต.ค./13 07:41น.
ขอบคุณ

หัวข้อ: Re: บทเพลงพระพุทธประวัติ ประพันธ์และขับร้องโดย โดย เพลิน พรหมแดน 86 เพลง ครับ
เริ่มหัวข้อโดย: seri3286 ที่ 01/ต.ค./13 09:05น.
ขอบคุณครับ

 :'e:95
หัวข้อ: Re: บทเพลงพระพุทธประวัติ ประพันธ์และขับร้องโดย โดย เพลิน พรหมแดน 86 เพลง ครับ
เริ่มหัวข้อโดย: nupolo ที่ 03/ต.ค./13 13:27น.
ขอบคุณครับ
หัวข้อ: Re: บทเพลงพระพุทธประวัติ ประพันธ์และขับร้องโดย โดย เพลิน พรหมแดน 86 เพลง ครับ
เริ่มหัวข้อโดย: art88art ที่ 03/ต.ค./13 16:46น.
 :'e:31  -ขอบคุณครับ
หัวข้อ: Re: บทเพลงพระพุทธประวัติ ประพันธ์และขับร้องโดย โดย เพลิน พรหมแดน 86 เพลง ครับ
เริ่มหัวข้อโดย: nano501 ที่ 04/ต.ค./13 11:56น.
thk
หัวข้อ: Re: บทเพลงพระพุทธประวัติ ประพันธ์และขับร้องโดย โดย เพลิน พรหมแดน 86 เพลง ครับ
เริ่มหัวข้อโดย: bud_9097 ที่ 04/ต.ค./13 12:00น.
ชอบมากครับ หาฟังยากมากเลย  ขอบคุณครับบบบ :'e:134
หัวข้อ: Re: บทเพลงพระพุทธประวัติ ประพันธ์และขับร้องโดย โดย เพลิน พรหมแดน 86 เพลง ครับ
เริ่มหัวข้อโดย: tablets ที่ 06/ต.ค./13 10:16น.
สาธุ :'e:94
หัวข้อ: Re: บทเพลงพระพุทธประวัติ ประพันธ์และขับร้องโดย โดย เพลิน พรหมแดน 86 เพลง ครับ
เริ่มหัวข้อโดย: moonuy ที่ 06/ต.ค./13 11:20น.
 sp762ขอบคุณค่ะ
หัวข้อ: Re: บทเพลงพระพุทธประวัติ ประพันธ์และขับร้องโดย โดย เพลิน พรหมแดน 86 เพลง ครับ
เริ่มหัวข้อโดย: ejoo ที่ 07/ต.ค./13 19:46น.
อนุโมทนา
หัวข้อ: Re: บทเพลงพระพุทธประวัติ ประพันธ์และขับร้องโดย โดย เพลิน พรหมแดน 86 เพลง ครับ
เริ่มหัวข้อโดย: wattana119 ที่ 11/ต.ค./13 10:59น.
  :'e:31 สุดยอดครับ ขอบคุณครับ สาธุ

หัวข้อ: Re: บทเพลงพระพุทธประวัติ ประพันธ์และขับร้องโดย โดย เพลิน พรหมแดน 86 เพลง ครับ
เริ่มหัวข้อโดย: korbboonnathonglai ที่ 14/ต.ค./13 19:41น.
สาธุครับ
หัวข้อ: Re: บทเพลงพระพุทธประวัติ ประพันธ์และขับร้องโดย โดย เพลิน พรหมแดน 86 เพลง ครับ
เริ่มหัวข้อโดย: jidsahob ที่ 15/ต.ค./13 10:44น.
ขอบพระคุณมากครับ
หัวข้อ: Re: บทเพลงพระพุทธประวัติ ประพันธ์และขับร้องโดย โดย เพลิน พรหมแดน 86 เพลง ครับ
เริ่มหัวข้อโดย: ประยุทธ ที่ 15/ต.ค./13 18:07น.
ถือว่าเป็นเพลงพุทธประวัติที่สมบูรณ์แบบมาก น่าสนับสนุนและเผยแพร่มากครับสำหรับงานเพลงดี ๆ อย่างนี้
หัวข้อ: Re: บทเพลงพระพุทธประวัติ ประพันธ์และขับร้องโดย โดย เพลิน พรหมแดน 86 เพลง ครับ
เริ่มหัวข้อโดย: keat ที่ 20/ต.ค./13 17:16น.
สาธุ
หัวข้อ: Re: บทเพลงพระพุทธประวัติ ประพันธ์และขับร้องโดย โดย เพลิน พรหมแดน 86 เพลง ครับ
เริ่มหัวข้อโดย: ลุงกบ ที่ 20/ต.ค./13 18:38น.
อยากฟังชุดนี้มานานแร่ะ เพิ่งเห็น  :'e:56 ขอบพระคุณมากครับเพลงเนื้อหาอย่างนี้น่าฟัง :'e:92 :'e:94
หัวข้อ: Re: บทเพลงพระพุทธประวัติ ประพันธ์และขับร้องโดย โดย เพลิน พรหมแดน 86 เพลง ครับ
เริ่มหัวข้อโดย: kong_infantry ที่ 21/ต.ค./13 09:41น.
 :'e:85
ขอบคุณสิ่งดีๆ ครับ
หัวข้อ: Re: บทเพลงพระพุทธประวัติ ประพันธ์และขับร้องโดย โดย เพลิน พรหมแดน 86 เพลง ครับ
เริ่มหัวข้อโดย: puk999 ที่ 21/ต.ค./13 16:46น.
 psi105 :'e:134
หัวข้อ: Re: บทเพลงพระพุทธประวัติ ประพันธ์และขับร้องโดย โดย เพลิน พรหมแดน 86 เพลง ครับ
เริ่มหัวข้อโดย: Ariety ที่ 22/ต.ค./13 16:09น.
อยากฟังมากเลยค่ะ แต่ทำอย่างนี้มันจะไม่บาปใช่ไหมคะ ยังไงก็ขอนะ คะ อนุโมทนาบุญค่ะ :'e:95
หัวข้อ: Re: บทเพลงพระพุทธประวัติ ประพันธ์และขับร้องโดย โดย เพลิน พรหมแดน 86 เพลง ครับ
เริ่มหัวข้อโดย: Torsak04 ที่ 01/พ.ย./13 06:57น.
 psi11
หัวข้อ: Re: บทเพลงพระพุทธประวัติ ประพันธ์และขับร้องโดย โดย เพลิน พรหมแดน 86 เพลง ครับ
เริ่มหัวข้อโดย: bunsong.mor ที่ 03/พ.ย./13 15:17น.
สาธุ
 :'e:31
หัวข้อ: Re: บทเพลงพระพุทธประวัติ ประพันธ์และขับร้องโดย โดย เพลิน พรหมแดน 86 เพลง ครับ
เริ่มหัวข้อโดย: luzoo ที่ 08/พ.ย./13 22:24น.
Thank you.
หัวข้อ: Re: บทเพลงพระพุทธประวัติ ประพันธ์และขับร้องโดย โดย เพลิน พรหมแดน 86 เพลง ครับ
เริ่มหัวข้อโดย: หนุ่ย บ้านส้อง ที่ 09/พ.ย./13 11:05น.
 :'e:31
ขอฟังด้วยคนครับ
 :'e:94
หัวข้อ: Re: บทเพลงพระพุทธประวัติ ประพันธ์และขับร้องโดย โดย เพลิน พรหมแดน 86 เพลง ครับ
เริ่มหัวข้อโดย: Gafair ที่ 16/พ.ย./13 12:01น.
 :'e:36  ขอเก็บไว้ฟัง และเปิดให้ผู้อื่นฟังครับ  วันอาทิตย์ที่ 17 พฤศจิกายน 2556 ผมไปร่วมงาน กฐิน ณ วัดป่าโนนแท่น จึงอยากจะขอโหลดไปให้ ผู้อื่นฟังด้วยครับ
หัวข้อ: Re: บทเพลงพระพุทธประวัติ ประพันธ์และขับร้องโดย โดย เพลิน พรหมแดน 86 เพลง ครับ
เริ่มหัวข้อโดย: pantera ที่ 16/พ.ย./13 13:27น.
Thank You
หัวข้อ: Re: บทเพลงพระพุทธประวัติ ประพันธ์และขับร้องโดย โดย เพลิน พรหมแดน 86 เพลง ครับ
เริ่มหัวข้อโดย: anoananadham ที่ 17/พ.ย./13 18:37น.
สาธุ
หัวข้อ: Re: บทเพลงพระพุทธประวัติ ประพันธ์และขับร้องโดย โดย เพลิน พรหมแดน 86 เพลง ครับ
เริ่มหัวข้อโดย: beeryty ที่ 19/พ.ย./13 10:07น.
สาธุ ค่ะ (-/\-)
หัวข้อ: Re: บทเพลงพระพุทธประวัติ ประพันธ์และขับร้องโดย โดย เพลิน พรหมแดน 86 เพลง ครับ
เริ่มหัวข้อโดย: น้องชินคับ ที่ 12/ธ.ค./13 14:39น.
 :'e:134 เห็นชื่อเพลิน ก็อยากฟังแล้วคับบ
หัวข้อ: Re: บทเพลงพระพุทธประวัติ ประพันธ์และขับร้องโดย โดย เพลิน พรหมแดน 86 เพลง ครับ
เริ่มหัวข้อโดย: santt000 ที่ 12/ม.ค./14 20:16น.
 เจริญพรขอโหลดไปฟังทีนะ
หัวข้อ: Re: บทเพลงพระพุทธประวัติ ประพันธ์และขับร้องโดย โดย เพลิน พรหมแดน 86 เพลง ครับ
เริ่มหัวข้อโดย: phiw99999 ที่ 16/ม.ค./14 13:10น.
ชอบมากเลยครับ
หัวข้อ: Re: บทเพลงพระพุทธประวัติ ประพันธ์และขับร้องโดย โดย เพลิน พรหมแดน 86 เพลง ครับ
เริ่มหัวข้อโดย: เซิฟ ชัยนาท ที่ 20/ม.ค./14 10:06น.
อาจารย์เพลินพรมแดน แฟนๆรู้จัก เพลงน่ารักน่าฟังที่สุดเลยครับบบบบ :'e:133 :'e:133 :'e:73
หัวข้อ: Re: บทเพลงพระพุทธประวัติ ประพันธ์และขับร้องโดย โดย เพลิน พรหมแดน 86 เพลง ครับ
เริ่มหัวข้อโดย: 1234 ที่ 28/ม.ค./14 23:45น.
ขอบคุณจ้า :'e:56
หัวข้อ: Re: บทเพลงพระพุทธประวัติ ประพันธ์และขับร้องโดย โดย เพลิน พรหมแดน 86 เพลง ครับ
เริ่มหัวข้อโดย: kkalyason ที่ 12/ก.พ./14 15:30น.
 :'e:92ขอบคุณครับ
หัวข้อ: Re: บทเพลงพระพุทธประวัติ ประพันธ์และขับร้องโดย โดย เพลิน พรหมแดน 86 เพลง ครับ
เริ่มหัวข้อโดย: Siriwish ที่ 19/ก.พ./14 11:13น.
อนุโมทนา สาธุ สาธุ สาธุ ครับ
หัวข้อ: Re: บทเพลงพระพุทธประวัติ ประพันธ์และขับร้องโดย โดย เพลิน พรหมแดน 86 เพลง ครับ
เริ่มหัวข้อโดย: lullabyi ที่ 21/ก.พ./14 10:50น.
เยี่ยมๆๆๆๆๆ  :'e:31 :'e:31 :'e:31 :'e:31
หัวข้อ: Re: บทเพลงพระพุทธประวัติ ประพันธ์และขับร้องโดย โดย เพลิน พรหมแดน 86 เพลง ครับ
เริ่มหัวข้อโดย: ศรายุธ ที่ 25/ก.พ./14 11:52น.
ขอบคุณครับ หาโหลดให้แม่ฟังอยู่เลย
หัวข้อ: Re: บทเพลงพระพุทธประวัติ ประพันธ์และขับร้องโดย โดย เพลิน พรหมแดน 86 เพลง ครับ
เริ่มหัวข้อโดย: โอ๊ต นนทบุรี ที่ 27/ก.พ./14 21:32น.
มาเจอสิ่งที่มีค่าแถวนี้นี่เอง ขอเก็บไว้ก่อน

แต่ว่าลิงค์มรณภาพหมดแล้วคร๊าบบ :'e:7
หัวข้อ: Re: บทเพลงพระพุทธประวัติ ประพันธ์และขับร้องโดย โดย เพลิน พรหมแดน 86 เพลง ครับ
เริ่มหัวข้อโดย: daves ที่ 28/ก.พ./14 16:47น.
 :'e:31  สาะธุ
หัวข้อ: Re: บทเพลงพระพุทธประวัติ ประพันธ์และขับร้องโดย โดย เพลิน พรหมแดน 86 เพลง ครับ
เริ่มหัวข้อโดย: พาขวัญ ที่ 01/มี.ค./14 13:24น.
 :'e:133
หัวข้อ: Re: บทเพลงพระพุทธประวัติ ประพันธ์และขับร้องโดย โดย เพลิน พรหมแดน 86 เพลง ครับ
เริ่มหัวข้อโดย: ศักดิ์ทวี กาฬสินธุ์ ที่ 04/มี.ค./14 10:05น.
 :'e:94ขอบคุณหลายๆไว้นอนฟังเพลินๆ
หัวข้อ: Re: บทเพลงพระพุทธประวัติ ประพันธ์และขับร้องโดย โดย เพลิน พรหมแดน 86 เพลง ครับ
เริ่มหัวข้อโดย: nsong ที่ 04/มี.ค./14 14:52น.
 :'e:133 :'e:133 :'e:133
หัวข้อ: Re: บทเพลงพระพุทธประวัติ ประพันธ์และขับร้องโดย โดย เพลิน พรหมแดน 86 เพลง ครับ
เริ่มหัวข้อโดย: ลุงทร ที่ 06/มี.ค./14 06:32น.
ยังไม่ค่อยได้ฟัง
ลุงทร
หัวข้อ: Re: บทเพลงพระพุทธประวัติ ประพันธ์และขับร้องโดย โดย เพลิน พรหมแดน 86 เพลง ครับ
เริ่มหัวข้อโดย: ม่อน ยะลา ที่ 06/มี.ค./14 10:13น.
 :'e:94 ยังไม่เคยฟัง แต่ขอเก็บและเริ่มฟังเลย ขอบคุณครับ
หัวข้อ: Re: บทเพลงพระพุทธประวัติ ประพันธ์และขับร้องโดย โดย เพลิน พรหมแดน 86 เพลง ครับ
เริ่มหัวข้อโดย: areesekaeo ที่ 06/มี.ค./14 23:25น.
ขอเก็บไว้และแจกจ่ายให้กับวัดต่าง ๆ นะครับ
 :'e:95

หัวข้อ: Re: บทเพลงพระพุทธประวัติ ประพันธ์และขับร้องโดย โดย เพลิน พรหมแดน 86 เพลง ครับ
เริ่มหัวข้อโดย: kertsasa ที่ 07/มี.ค./14 11:51น.
สาธุ :'e:31
หัวข้อ: Re: บทเพลงพระพุทธประวัติ ประพันธ์และขับร้องโดย โดย เพลิน พรหมแดน 86 เพลง ครับ
เริ่มหัวข้อโดย: teendeland ที่ 07/มี.ค./14 21:38น.
ขอบคุณครับ
หัวข้อ: Re: บทเพลงพระพุทธประวัติ ประพันธ์และขับร้องโดย โดย เพลิน พรหมแดน 86 เพลง ครับ
เริ่มหัวข้อโดย: พินิจ ศรีสะเกษ ที่ 08/มี.ค./14 09:11น.
+++อยากได้ไว้เปิดฟังครับ +++
หัวข้อ: Re: บทเพลงพระพุทธประวัติ ประพันธ์และขับร้องโดย โดย เพลิน พรหมแดน 86 เพลง ครับ
เริ่มหัวข้อโดย: ืีnueng_050 ที่ 11/มี.ค./14 19:58น.
 :'e:31 Thank you
หัวข้อ: Re: บทเพลงพระพุทธประวัติ
เริ่มหัวข้อโดย: jamsbon ที่ 12/มี.ค./14 15:42น.
ขอเก็บและนำไปแจกจ่าย แด่ผู้ชื่นชอบ ต่อไปด้วยครับ บุญจงอยู่แก่ผู้ให้ทาน
หัวข้อ: Re: บทเพลงพระพุทธประวัติ ประพันธ์และขับร้องโดย โดย เพลิน พรหมแดน 86 เพลง ครับ
เริ่มหัวข้อโดย: ลองแล ที่ 12/มี.ค./14 22:53น.
ขอบคุณครับสำหรับเพลงที่มีคุณค่าชุดนี้
หัวข้อ: Re: บทเพลงพระพุทธประวัติ ประพันธ์และขับร้องโดย โดย เพลิน พรหมแดน 86 เพลง ครับ
เริ่มหัวข้อโดย: เปิ้ล สุดารัตน์ ที่ 19/มี.ค./14 00:15น.
สาธุ สาธุ สาธุ
หัวข้อ: Re: บทเพลงพระพุทธประวัติ ประพันธ์และขับร้องโดย โดย เพลิน พรหมแดน 86 เพลง ครับ
เริ่มหัวข้อโดย: plernpds ที่ 20/มี.ค./14 22:32น.
 :'e:92
หัวข้อ: Re: บทเพลงพระพุทธประวัติ ประพันธ์และขับร้องโดย โดย เพลิน พรหมแดน 86 เพลง ครับ
เริ่มหัวข้อโดย: 90738 ที่ 21/มี.ค./14 14:55น.
สาธุ เหลือเกินครับ
หัวข้อ: Re: บทเพลงพระพุทธประวัติ ประพันธ์และขับร้องโดย โดย เพลิน พรหมแดน 86 เพลง ครับ
เริ่มหัวข้อโดย: น้ำตาล ที่ 22/มี.ค./14 02:38น.
ขอโหลดด้วยคนนะคะ คุณพ่อชอบฟังค่ะ
หัวข้อ: Re: บทเพลงพระพุทธประวัติ ประพันธ์และขับร้องโดย โดย เพลิน พรหมแดน 86 เพลง ครับ
เริ่มหัวข้อโดย: atomaticsho ที่ 23/มี.ค./14 21:14น.
 :'e:92สุดยอดดดดดดดดดด
หัวข้อ: Re: บทเพลงพระพุทธประวัติ ประพันธ์และขับร้องโดย โดย เพลิน พรหมแดน 86 เพลง ครับ
เริ่มหัวข้อโดย: โด่ง ที่ 23/มี.ค./14 23:49น.
โหลดมั่งนะคราบ sp236
หัวข้อ: Re: บทเพลงพระพุทธประวัติ ประพันธ์และขับร้องโดย โดย เพลิน พรหมแดน 86 เพลง ครับ
เริ่มหัวข้อโดย: kitsada yotarad ที่ 24/มี.ค./14 12:51น.
 :'e:94 สาธุๆ
หัวข้อ: Re: บทเพลงพระพุทธประวัติ ประพันธ์และขับร้องโดย โดย เพลิน พรหมแดน 86 เพลง ครับ
เริ่มหัวข้อโดย: imbecilez ที่ 25/มี.ค./14 20:05น.
ขอบคุณครับ
หัวข้อ: Re: บทเพลงพระพุทธประวัติ ประพันธ์และขับร้องโดย โดย เพลิน พรหมแดน 86 เพลง ครับ
เริ่มหัวข้อโดย: ธันญพร ที่ 26/มี.ค./14 09:52น.
ขอบคุณค่ะ :'e:95 :'e:95
หัวข้อ: Re: บทเพลงพระพุทธประวัติ ประพันธ์และขับร้องโดย โดย เพลิน พรหมแดน 86 เพลง ครับ
เริ่มหัวข้อโดย: Kitisak ที่ 26/มี.ค./14 13:36น.
สาธุ :'e:133
หัวข้อ: Re: บทเพลงพระพุทธประวัติ ประพันธ์และขับร้องโดย โดย เพลิน พรหมแดน 86 เพลง ครับ
เริ่มหัวข้อโดย: ขุนเขา แม่แจ่ม ที่ 04/เม.ย./14 19:12น.
เพลงชุดนี้ผมจะเก็บไว้เปิดงานวัด ขอบคุณครับ
หัวข้อ: Re: บทเพลงพระพุทธประวัติ ประพันธ์และขับร้องโดย โดย เพลิน พรหมแดน 86 เพลง ครับ
เริ่มหัวข้อโดย: hidewaad ที่ 16/ก.ค./14 20:39น.
อยากโหลดค่ะ
หัวข้อ: Re: บทเพลงพระพุทธประวัติ ประพันธ์และขับร้องโดย โดย เพลิน พรหมแดน 86 เพลง ครับ
เริ่มหัวข้อโดย: wanon ที่ 23/ก.ค./14 16:52น.
ยังทันไหมหนอ...ขอบพระคุณมากๆครับ
หัวข้อ: Re: บทเพลงพระพุทธประวัติ ประพันธ์และขับร้องโดย โดย เพลิน พรหมแดน 86 เพลง ครับ
เริ่มหัวข้อโดย: กมล กทม ที่ 23/ก.ค./14 20:21น.
 :'e:31ไม่เคยฟังสักเพลงเลยครับน่าสนใจมาก จะได้ฟังเข้าใจง่าย ขอบคุณครับ
 :'e:94 :'e:89
หัวข้อ: Re: บทเพลงพระพุทธประวัติ ประพันธ์และขับร้องโดย โดย เพลิน พรหมแดน 86 เพลง ครับ
เริ่มหัวข้อโดย: ศุภเวช ที่ 25/ก.ค./14 00:08น.
ผมเองก็ไม่เคยฟังมาก่อน เหมือนเพื่อนๆ สมาชิกหลายๆ ท่าน
ใน web แห่งนี้ ขออนุญาตเจ้าของกระทู้นำไปฟังบ้างครับ
ขอบคุณมากครับ
หัวข้อ: Re: บทเพลงพระพุทธประวัติ ประพันธ์และขับร้องโดย โดย เพลิน พรหมแดน 86 เพลง ครับ
เริ่มหัวข้อโดย: ดนัย ที่ 31/ก.ค./14 13:54น.
สาธุ ขออนุโมทนา  แต่ยังไม่เคยฟังเลยครับ
หัวข้อ: Re: บทเพลงพระพุทธประวัติ ประพันธ์และขับร้องโดย โดย เพลิน พรหมแดน 86 เพลง ครับ
เริ่มหัวข้อโดย: ปลาป๋อง ที่ 01/ส.ค./14 10:22น.
ไม่เคยทราบมาก่อนว่าคุณเพลิน พรหมแดนร้องเพลแนวนี้ด้วยไม่เคยได้ฟังเยครับ :'e:31
หัวข้อ: Re: บทเพลงพระพุทธประวัติ ประพันธ์และขับร้องโดย โดย เพลิน พรหมแดน 86 เพลง ครับ
เริ่มหัวข้อโดย: ปลาป๋อง ที่ 01/ส.ค./14 10:43น.
ขออนุญาตโหลดไปเก็บครับหาฟังยาก
หัวข้อ: Re: บทเพลงพระพุทธประวัติ ประพันธ์และขับร้องโดย โดย เพลิน พรหมแดน 86 เพลง ครับ
เริ่มหัวข้อโดย: ปลาป๋อง ที่ 01/ส.ค./14 10:48น.
ปัจจุบันคนไทยห่งไกลวัดวา ฟังเพลงเหล่านี้น่าจะได้ประโยชน์ส่าราเกื่ยวของกับธรรมของพุทธองค์ สาธุ :'e:94
หัวข้อ: Re: บทเพลงพระพุทธประวัติ ประพันธ์และขับร้องโดย โดย เพลิน พรหมแดน 86 เพลง ครับ
เริ่มหัวข้อโดย: Poochisa ที่ 03/ส.ค./14 20:39น.
ยังไม่เคยฟังเลยค่ะ  ขออนุโมทนาบุญกุศลทุกประการ
หัวข้อ: Re: บทเพลงพระพุทธประวัติ ประพันธ์และขับร้องโดย โดย เพลิน พรหมแดน 86 เพลง ครับ
เริ่มหัวข้อโดย: วรสิทธิ์ ที่ 05/ส.ค./14 07:50น.
ขออนุโมทนาสาธุ ทั้งคนร้องและคนที่แบ่งปันครับ
หัวข้อ: Re: บทเพลงพระพุทธประวัติ ประพันธ์และขับร้องโดย โดย เพลิน พรหมแดน 86 เพลง ครับ
เริ่มหัวข้อโดย: ่jetsa ที่ 05/ส.ค./14 08:01น.
 :'e:93สุดยอด
หัวข้อ: Re: บทเพลงพระพุทธประวัติ ประพันธ์และขับร้องโดย โดย เพลิน พรหมแดน 86 เพลง ครับ
เริ่มหัวข้อโดย: tanakith ที่ 06/ส.ค./14 11:10น.
ขอบคุณมาก ๆ ครับ
หัวข้อ: Re: บทเพลงพระพุทธประวัติ ประพันธ์และขับร้องโดย โดย เพลิน พรหมแดน 86 เพลง ครับ
เริ่มหัวข้อโดย: tim38416 ที่ 08/ส.ค./14 09:13น.
ขออนุญาตโหลดครับ
หัวข้อ: Re: บทเพลงพระพุทธประวัติ ประพันธ์และขับร้องโดย โดย เพลิน พรหมแดน 86 เพลง ครับ
เริ่มหัวข้อโดย: mie ที่ 08/ส.ค./14 13:59น.
ขอบคุณครับ
หัวข้อ: Re: บทเพลงพระพุทธประวัติ ประพันธ์และขับร้องโดย โดย เพลิน พรหมแดน 86 เพลง ครับ
เริ่มหัวข้อโดย: oun1982 ที่ 11/ส.ค./14 11:26น.
 :'e:92 :'e:36 ขอบคุณครับ
หัวข้อ: Re: บทเพลงพระพุทธประวัติ ประพันธ์และขับร้องโดย โดย เพลิน พรหมแดน 86 เพลง ครับ
เริ่มหัวข้อโดย: latay ที่ 11/ส.ค./14 22:45น.
 :'e:93 :'e:93 :'e:93
หัวข้อ: Re: บทเพลงพระพุทธประวัติ ประพันธ์และขับร้องโดย โดย เพลิน พรหมแดน 86 เพลง ครับ
เริ่มหัวข้อโดย: imfine729 ที่ 18/ส.ค./14 12:28น.
 :'e:94 ไม่เคยฟังขอเก็บไว้ฟังนะ ครับ
หัวข้อ: Re: บทเพลงพระพุทธประวัติ ประพันธ์และขับร้องโดย โดย เพลิน พรหมแดน 86 เพลง ครับ
เริ่มหัวข้อโดย: pratuan ที่ 20/ส.ค./14 20:05น.
ขอบคุณครับ
หัวข้อ: Re: บทเพลงพระพุทธประวัติ ประพันธ์และขับร้องโดย โดย เพลิน พรหมแดน 86 เพลง ครับ
เริ่มหัวข้อโดย: เก่ง อนุกูล ที่ 25/ส.ค./14 15:45น.
ขอโหลดไปฟังด้วยนะครับ ขอบคุณมาก
หัวข้อ: Re: บทเพลงพระพุทธประวัติ ประพันธ์และขับร้องโดย โดย เพลิน พรหมแดน 86 เพลง ครับ
เริ่มหัวข้อโดย: ครูออด 2497 ที่ 31/ส.ค./14 10:50น.
ชอบคุณ
หัวข้อ: Re: บทเพลงพระพุทธประวัติ ประพันธ์และขับร้องโดย โดย เพลิน พรหมแดน 86 เพลง ครับ
เริ่มหัวข้อโดย: pennuong ที่ 31/ส.ค./14 14:40น.
สาธุ
หัวข้อ: Re: บทเพลงพระพุทธประวัติ ประพันธ์และขับร้องโดย โดย เพลิน พรหมแดน 86 เพลง ครับ
เริ่มหัวข้อโดย: obi ที่ 04/ก.ย./14 11:24น.
 :'e:102 :'e:102 :'e:102 :'e:102 :'e:108
หัวข้อ: Re: บทเพลงพระพุทธประวัติ ประพันธ์และขับร้องโดย โดย เพลิน พรหมแดน 86 เพลง ครับ
เริ่มหัวข้อโดย: dsomgait ที่ 08/ก.ย./14 14:44น.
 :'e:56ขอบคุณครับ :'e:56
หัวข้อ: Re: บทเพลงพระพุทธประวัติ ประพันธ์และขับร้องโดย โดย เพลิน พรหมแดน 86 เพลง ครับ
เริ่มหัวข้อโดย: thanyalaks ที่ 08/ก.ย./14 15:44น.
หาฟังยากมากเลยค่ะ ขอบคุณนะคะ
หัวข้อ: Re: บทเพลงพระพุทธประวัติ ประพันธ์และขับร้องโดย โดย เพลิน พรหมแดน 86 เพลง ครับ
เริ่มหัวข้อโดย: phaephae ที่ 09/ก.ย./14 21:01น.
ขอบคุณครับ
หัวข้อ: Re: บทเพลงพระพุทธประวัติ ประพันธ์และขับร้องโดย โดย เพลิน พรหมแดน 86 เพลง ครับ
เริ่มหัวข้อโดย: sman0009 ที่ 17/ก.ย./14 14:31น.
 :'e:78 ขอบคุณครับ
หัวข้อ: Re: บทเพลงพระพุทธประวัติ ประพันธ์และขับร้องโดย โดย เพลิน พรหมแดน 86 เพลง ครับ
เริ่มหัวข้อโดย: หนุ่ม สุรินทร์ ที่ 23/ก.ย./14 19:22น.
ชอบมากครับคุณอาเพลิน ร้องได้ไพเราะเข้าใจง่ายมาก เหมือนได้เรียนพุทธประวัติเลย
หัวข้อ: Re: บทเพลงพระพุทธประวัติ ประพันธ์และขับร้องโดย โดย เพลิน พรหมแดน 86 เพลง ครับ
เริ่มหัวข้อโดย: pongsak2507 ที่ 26/ก.ย./14 14:21น.
 psi600 thank you
หัวข้อ: Re: บทเพลงพระพุทธประวัติ ประพันธ์และขับร้องโดย โดย เพลิน พรหมแดน 86 เพลง ครับ
เริ่มหัวข้อโดย: ลองแล ที่ 29/ก.ย./14 20:25น.
ขอบคุณมากๆครับ :'e:93
หัวข้อ: Re: บทเพลงพระพุทธประวัติ ประพันธ์และขับร้องโดย โดย เพลิน พรหมแดน 86 เพลง ครับ
เริ่มหัวข้อโดย: phaibul ที่ 03/ต.ค./14 13:49น.
สาธุ
หัวข้อ: Re: บทเพลงพระพุทธประวัติ ประพันธ์และขับร้องโดย โดย เพลิน พรหมแดน 86 เพลง ครับ
เริ่มหัวข้อโดย: ิbundid ที่ 21/ต.ค./14 23:01น.
ขอบคุณครับ :'e:92
หัวข้อ: Re: บทเพลงพระพุทธประวัติ ประพันธ์และขับร้องโดย โดย เพลิน พรหมแดน 86 เพลง ครับ
เริ่มหัวข้อโดย: tumzanaja ที่ 29/ต.ค./14 15:10น.
ขอบคุณครับ
หัวข้อ: Re: บทเพลงพระพุทธประวัติ ประพันธ์และขับร้องโดย โดย เพลิน พรหมแดน 86 เพลง ครับ
เริ่มหัวข้อโดย: yuiyui9972 ที่ 31/ต.ค./14 09:29น.
สาธุค่ะ ขอให้บทเพลงนี้เป็นตัวยึดเหนี่ยวจิตใจให้คนทำดีนะคะ
หัวข้อ: Re: บทเพลงพระพุทธประวัติ ประพันธ์และขับร้องโดย โดย เพลิน พรหมแดน 86 เพลง ครับ
เริ่มหัวข้อโดย: suriya_sanj ที่ 02/พ.ย./14 13:05น.
ดีครับ
หัวข้อ: Re: บทเพลงพระพุทธประวัติ ประพันธ์และขับร้องโดย โดย เพลิน พรหมแดน 86 เพลง ครับ
เริ่มหัวข้อโดย: somporn20 ที่ 08/พ.ย./14 12:11น.
ชอบมากเลย ขอบคุณคับ
หัวข้อ: Re: บทเพลงพระพุทธประวัติ ประพันธ์และขับร้องโดย โดย เพลิน พรหมแดน 86 เพลง ครับ
เริ่มหัวข้อโดย: anuchit1565 ที่ 15/พ.ย./14 16:17น.
 :'e:94
อนุโมทนาครับ
หัวข้อ: Re: บทเพลงพระพุทธประวัติ ประพันธ์และขับร้องโดย โดย เพลิน พรหมแดน 86 เพลง ครับ
เริ่มหัวข้อโดย: saantos ที่ 16/พ.ย./14 13:18น.
ขอบพระคุณเป็นอย่างมากเลยครับ  :'e:94  :'e:94
หัวข้อ: Re: บทเพลงพระพุทธประวัติ ประพันธ์และขับร้องโดย โดย เพลิน พรหมแดน 86 เพลง ครับ
เริ่มหัวข้อโดย: zidane36 ที่ 17/พ.ย./14 02:21น.
ขอบคุณมากครับ
หัวข้อ: Re: บทเพลงพระพุทธประวัติ ประพันธ์และขับร้องโดย โดย เพลิน พรหมแดน 86 เพลง ครับ
เริ่มหัวข้อโดย: ปลาป๋อง ที่ 17/พ.ย./14 14:15น.
ชุดนี้เคยมีครับ แต่ตอนนี้ได้หายไปแล้วครับ ขออนุญาติเก็บสะสมใว้ฟังครับ  :'e:133 :'e:133 :'e:133
หัวข้อ: Re: บทเพลงพระพุทธประวัติ ประพันธ์และขับร้องโดย โดย เพลิน พรหมแดน 86 เพลง ครับ
เริ่มหัวข้อโดย: ชำนาญ ที่ 24/พ.ย./14 09:49น.
ได้ความรูู้และเพลินดีครับ :'e:93
หัวข้อ: Re: บทเพลงพระพุทธประวัติ ประพันธ์และขับร้องโดย โดย เพลิน พรหมแดน 86 เพลง ครับ
เริ่มหัวข้อโดย: ชำนาญ ที่ 24/พ.ย./14 09:58น.
ได้แล้วตร้าบ ขอบคุณ :'e:89
หัวข้อ: Re: บทเพลงพระพุทธประวัติ ประพันธ์และขับร้องโดย โดย เพลิน พรหมแดน 86 เพลง ครับ
เริ่มหัวข้อโดย: pangdark ที่ 27/พ.ย./14 10:12น.
ดีมากๆ
หัวข้อ: Re: บทเพลงพระพุทธประวัติ ประพันธ์และขับร้องโดย โดย เพลิน พรหมแดน 86 เพลง ครับ
เริ่มหัวข้อโดย: hacks1730 ที่ 02/ธ.ค./14 14:25น.
ขอบคุณครับ
หัวข้อ: Re: บทเพลงพระพุทธประวัติ ประพันธ์และขับร้องโดย โดย เพลิน พรหมแดน 86 เพลง ครับ
เริ่มหัวข้อโดย: หน่อง ขอนแก่น ที่ 09/ธ.ค./14 18:42น.
ขอเก็บไว้ฟังหน่อยนะครับ
หัวข้อ: Re: บทเพลงพระพุทธประวัติ ประพันธ์และขับร้องโดย โดย เพลิน พรหมแดน 86 เพลง ครับ
เริ่มหัวข้อโดย: จิรชาติ ที่ 21/ธ.ค./14 09:11น.
ขอเก็บไว้ไปเปิดงานวัด เพราะยกเครื่องเสียงไปช่วยวัดบ่อยครับ
หัวข้อ: Re: บทเพลงพระพุทธประวัติ ประพันธ์และขับร้องโดย โดย เพลิน พรหมแดน 86 เพลง ครับ
เริ่มหัวข้อโดย: น้องตูน ที่ 22/ธ.ค./14 09:40น.
แจ๋วไปเล๊ยยยยยยยยยย ^^ ขอบคุณคราบบบบบบบบบ sp236
หัวข้อ: Re: บทเพลงพระพุทธประวัติ ประพันธ์และขับร้องโดย โดย เพลิน พรหมแดน 86 เพลง ครับ
เริ่มหัวข้อโดย: powerthai2009 ที่ 17/มิ.ย./15 09:09น.
ชอบเพลงนี้มากๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆอยากเก็บไว้ฟัง ขอฟังหน่อย นะครับ
หัวข้อ: Re: บทเพลงพระพุทธประวัติ ประพันธ์และขับร้องโดย โดย เพลิน พรหมแดน 86 เพลง ครับ
เริ่มหัวข้อโดย: ปรางมล ที่ 06/ก.ค./15 07:40น.
ร้องเพลงสลับเล่าเรื่องพุทธประวัติ ฟังเพลินและได้ความรู้ด้วย ขอบคุณมากๆนะคะพี่รวี ยุชญ์ 
หัวข้อ: Re: บทเพลงพระพุทธประวัติ ประพันธ์และขับร้องโดย โดย เพลิน พรหมแดน 86 เพลง ครับ
เริ่มหัวข้อโดย: รวี ที่ 22/ก.ค./15 20:38น.
บทเพลงพระพุทธประวัติ ประพันธ์และขับร้องโดย โดย เพลิน พรหมแดน  โหลดได้แล้วครับ
หัวข้อ: Re: บทเพลงพระพุทธประวัติ ประพันธ์และขับร้องโดย โดย เพลิน พรหมแดน 86 เพลง ครับ
เริ่มหัวข้อโดย: มอส ที่ 04/ก.ย./21 09:15น.
เคยได้ฟังตามสถานนีวิทยุ เพิ่งจะรู้มี ไฟร์อยู่นี้เอง ยังไงก็ต้องขอบคุณท่านรวี มากๆนะครับผม  :'e:92