เพลงพักใจดอทเน็ต

ห้องฟังเพลง => ฟังเพลงลูกกรุงจากไฟล์เพลงทั่วๆไป => ข้อความที่เริ่มโดย: ประสิทธิ์ ที่ 17/พ.ย./20 08:37น.

หัวข้อ: หนักแผ่นดิน (ต้นฉบับ) - ส.อ.อุบล คงสิน , ศิริจันทร์ อิศรางกูร ณ อยุธยา
เริ่มหัวข้อโดย: ประสิทธิ์ ที่ 17/พ.ย./20 08:37น.

หนักแผ่นดิน (ต้นฉบับ) - ส.อ.อุบล คงสิน , ศิริจันทร์ อิศรางกูร ณ อยุธยา นำหมู่ ดุริยางค์กองทัพบก