ห้องแบ่งปันน้ำใจ > เพลงสากล

Brian Hyland - Greatest Hits

(1/1)

ฟ้าใสเมฆสวย:


Brian Hyland - Greatest Hits
1 Itsy Bitsy Teenie Weenie Yellow Polka-Dot Bikini
2 Rosemary
3 Let Me Belong To You
4 Ginny Come Lately
5 Sealed With a Kiss
6 Warmed Over Kisses (Left Over Love)
7 If Mary's There
8 I'm Afraid to go Home
9 Save Your Heart for Me
103000 Miles
11 The Joker Went Wild
12 Run, Run, Look and See
13 Holiday for Clowns
14 Get the Message
15 Tragedy
16 Stay and Love Me All Summer
17 Could You Dig It
18 Gypsy WomanCredit: by tanay

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

Go to full version