ห้องฟังเพลง > ฟังเพลงลูกกรุงจากไฟล์เพลงทั่วๆไป

พิงคนครเชียงใหม่

(1/2) > >>

ฉิน:
นริศ อารีย์ - เชียงใหม่(๒๔๙๖)
http://www.huaydethuaydunk.com/uppic/files/6742767b6b632936.swf
สมจิต ตัดจินดา - เชียงใหม่เมืองงาม(ค)
http://www.huaydethuaydunk.com/uppic/files/5e4cab2b5b973b5b.swf
เพ็ญศรี พุ่มชูศรี - เชียงใหม่เมืองสวรรค์(ค)
http://www.huaydethuaydunk.com/uppic/files/71d29272900e8284.swf
สุวรรณา สุวรรณศร(นำหมู่) - นครเชียงใหม่(ค)
http://www.huaydethuaydunk.com/uppic/files/a094b40f653e846f.swf
ละม่อม กมลวาทิน,สมชาย ตันกำเนิด - ราตรีเชียงใหม่(ค)
http://www.huaydethuaydunk.com/uppic/files/d765b2dfc546121c.swf
วินัย จุลละบุษปะ - กุหลาบเชียงใหม่(ค)
http://www.huaydethuaydunk.com/uppic/files/edfceedd1b137ff9.swf
สุเทพ วงศ์กำแหง,เพ็ญศรี พุ่มชูศรี – เที่ยวเชียงใหม่(ค)
http://www.huaydethuaydunk.com/uppic/files/8a950b1919f7f224.swf
บรรจงจิตต์ พัฒนาสันต์,พรศุลี วิชเวช,สุพรรณิกา ฉายาพรรณ,จิตราภรณ์ บุญญขันธ์  - เชียงใหม่เมืองงาม
http://www.huaydethuaydunk.com/uppic/files/aae17afee7fe2314.swf
เล็ก อ่ำเที่ยงตรง - เทวีเวียงพิงค์(ค)
http://www.huaydethuaydunk.com/uppic/files/81fce1ee61fa9604.swf
สมจิต ตัดจินดา - เสน่ห์เวียงพิงค์(ค)
http://www.huaydethuaydunk.com/uppic/files/e58d59df87627b1a.swf
สุเทพ วงศ์กำแหง – ฉันรักเวียงพิงค์
http://www.huaydethuaydunk.com/uppic/files/9c23c0c9d8faa585.swf
เอื้อ สุนทรสนาน,บุษยา รังสี - ลาภูพิงค์
http://www.huaydethuaydunk.com/uppic/files/388b33161295f3e3.swf

chomm:
ขอบคุณสำหรับเพลงเพราะๆค่ะคุณฉิน 

จรีพร:

พี่ฉิน...คะ เพลง "เชียงใหม่" เพลงนี้ พรชอบมากเลยค่ะ ขอนำเนื้อเพลงมาแจม เพื่อให้เพื่อน ๆ ได้ขับร้องคลอไปด้วยกันค่ะ   เพลง "เชียงใหม่"

คำร้อง : ไสล ไกรเลิศ
ทำนอง :ม่านมุ้ย เชียงตา
ผู้ขับร้อง : นริศ อารีย์


ม่านทอง...เยือนฟ้า
ชื่นอุรา ชมฟ้าชมเวียง เชียงใหม่
หมอกอ่อน อ่อน รอนแสงตะวันอำไพ
เหมือนดังเชียงใหม่วิมาน สถาน
ทิวาจวนใกล้
ดอกกล้วยไม้เจ้าก็บาน
กิ่งสะท้านแลสล้าง

โน่นดอย...เทียมฟ้า
 แปลกหนักหนา งามเหมือนเทวา มาสร้าง
เด่นตระหง่าน มองคล้ายวิมานเวทางค์
สูงลอยแลห่างเหมือนปรางค์ เวหา
แสงทองเยือนหล้า
 ส่องม่านฟ้าเวียงพิงค์ เพริศพราย
กลิ่นกล้วยไม้ลอยลม

ชื่นชม...กล้วยไม้
เด่นยั่วใจงามสวยวิไล ชวนชม
ดอกเด่น เด่น ใครเห็นก็คง นิยม
เขาควรจะเด็ดไว้ชม ถนอม
แม้ชมเจ้าง่าย
กลิ่นกล้วยไม้เจ้าก็ตรอม
สิ้นความหอมโรยราครูไสล ไกรเลิศ เขียนเพลงนี้เมื่อไปเที่ยวเชียงใหม่เมื่อปี พ.ศ.2495 มอบให้ นริศ อารีย์ ขับร้องบันทึกเสียงเมื่อปี พ.ศ.2496
 :'e:111 :'e:111 :'e:111

แม็ค2487:
เพลงเชียงใหม่ ขับร้องโดย นริศ  อารีย์ เป็นเพลงที่ไพเราะมากครับ  ขอบคุณ คุณฉิน ที่นำมาวางให้ฟังมากครับ

บิน:

--- อ้างจาก: ฉิน ที่ 09/ม.ค./12 06:59น. ---นริศ อารีย์ - เชียงใหม่(๒๔๙๖)
http://www.huaydethuaydunk.com/uppic/files/6742767b6b632936.swf
สมจิต ตัดจินดา - เชียงใหม่เมืองงาม(ค)
http://www.huaydethuaydunk.com/uppic/files/5e4cab2b5b973b5b.swf
เพ็ญศรี พุ่มชูศรี - เชียงใหม่เมืองสวรรค์(ค)
http://www.huaydethuaydunk.com/uppic/files/71d29272900e8284.swf
สุวรรณา สุวรรณศร(นำหมู่) - นครเชียงใหม่(ค)
http://www.huaydethuaydunk.com/uppic/files/a094b40f653e846f.swf
ละม่อม กมลวาทิน,สมชาย ตันกำเนิด - ราตรีเชียงใหม่(ค)
http://www.huaydethuaydunk.com/uppic/files/d765b2dfc546121c.swf
วินัย จุลละบุษปะ - กุหลาบเชียงใหม่(ค)
http://www.huaydethuaydunk.com/uppic/files/edfceedd1b137ff9.swf
สุเทพ วงศ์กำแหง,เพ็ญศรี พุ่มชูศรี – เที่ยวเชียงใหม่(ค)
http://www.huaydethuaydunk.com/uppic/files/8a950b1919f7f224.swf
บรรจงจิตต์ พัฒนาสันต์,พรศุลี วิชเวช,สุพรรณิกา ฉายาพรรณ,จิตราภรณ์ บุญญขันธ์  - เชียงใหม่เมืองงาม
http://www.huaydethuaydunk.com/uppic/files/aae17afee7fe2314.swf
เล็ก อ่ำเที่ยงตรง - เทวีเวียงพิงค์(ค)
http://www.huaydethuaydunk.com/uppic/files/81fce1ee61fa9604.swf
สมจิต ตัดจินดา - เสน่ห์เวียงพิงค์(ค)
http://www.huaydethuaydunk.com/uppic/files/e58d59df87627b1a.swf
สุเทพ วงศ์กำแหง – ฉันรักเวียงพิงค์
http://www.huaydethuaydunk.com/uppic/files/9c23c0c9d8faa585.swf
เอื้อ สุนทรสนาน,บุษยา รังสี - ลาภูพิงค์
http://www.huaydethuaydunk.com/uppic/files/388b33161295f3e3.swf
--- End quote ---

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

[#] หน้าถัดไป

Go to full version