ห้องฟังเพลง > ฟังเพลงเสียงร้องของสมาชิก

เรือจ้างวางพาย - ชเนศร์ ศรีวิชัย

(1/1)

มดตะนอย:
เพลงเรือจ้างวางพาย
คำร้อง : เดือน ดวงเดิม
ทำนอง : เดือน - ชเนศร์
เรียบเรียงเสียงประสาน : ไพโรจน์ หินนาค
ขับร้อง : ชเนศร์ ศรีวิชัย
ห้องบันทึกเสียง : EMERGENCY STUDIO
*** แก้ไขเพิ่มเติม ***
ขอขอบคุณความอนุเคราะห์วีดีโอ จาก ทีมงานกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาเนินมะปราง 1
ขอฝากผลงานเพลงด้วยนะครับ พี่ๆ
[/youtube]

มดตะนอย:
ฝากด้วยนะครับ เพลงนี้ตั้งใจทำให้ครูทุกท่านในวาระเกษียณอายุราชการ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

Go to full version