ห้องฟังเพลง > ห้องฟังเพลงลูกกรุงจากแผ่นเสียง แผ่นครั่ง78 แผ่น33 แผ่น45

จดหมายจากบ้านนอก(ผ) - ศรวณี โพธิเทศ จดหมายจากบางกอก(ผ) - ศักดิ์ณรงค์ วิริยะกุล

(1/1)

ประสิทธิ์:

จดหมายจากบ้านนอก(ผ) - ศรวณี โพธิเทศ
จดหมายจากบางกอก(ผ) - ศักดิ์ณรงค์ วิริยะกุล
ริปเสียงจากแผ่นเสียงสปีด 45

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

Go to full version