ห้องฟังเพลง > ฟังเพลงลูกกรุงจากไฟล์เพลงทั่วๆไป

น้ำตาสาวดอกคำใต้ - อุมาพร บัวพึ่ง

(1/1)

ประสิทธิ์:

น้ำตาสาวดอกคำใต้  - อุมาพร บัวพึ่ง
ถ่ายเสียงจากเทป โรสซาวด์ โดยน้องภูวดี สงขลา

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

Go to full version