ห้องฟังเพลง > ห้องฟังเพลงลูกทุ่งจากแผ่นเสียง แผ่นครั่ง78 แผ่น33 แผ่น45

กล่อมน้องกอดนอน - ไวพจน์ เพชรสุพรรณ + จูบน้องก่อนนอน - กิ่งแก้ว ศรีสาคร

(1/1)

ประสิทธิ์:

กล่อมน้องกอดนอน - ไวพจน์ เพชรสุพรรณ + จูบน้องก่อนนอน - กิ่งแก้ว ศรีสาคร

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

Go to full version