ห้องฟังเพลง > ห้องฟังเพลงลูกทุ่งจากแผ่นเสียง แผ่นครั่ง78 แผ่น33 แผ่น45

ช่วยน้องทำนา + ช่วยน้องแน่ไหม - ไวพจน์ เพชรสุพรรณ + ขวัญจิต ศรีประจันต์

(1/1)

ประสิทธิ์:

ช่วยน้องทำนา - ไวพจน์ เพชรสุพรรณ  แผ่นเสียงสปีด 45 ตราดอกบัวหลวง
ช่วยน้องแน่ไหม - ขวัญจิต ศรีประจันต์

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

Go to full version