รูปภาพเกี่ยวข้องกับบทเพลง > รูปปกแผ่นเสียง เทป

รักดอกเอื้อง - ชัยชนะ บุญนโชติ แผ่นครั่ง 78

(1/1)

โชคดี:
รักดอกเอื้อง - ชัยชนะ บุญนโชติ แผ่นครั่งตรา แป้งน้ำมองเล่ห์ย่ะ แผ่นเสียงตรานี้ แผ่นตราที่หาพบยากที่สุด เพราะแผ่นครั่งเองก็แตกสูญหายไปมมากและแผ่นตรานี้ผลิตมาน้อยมาก อีกทั้งหากใครมีไว้ในครอบครองแล้ว ก็ไม่มีใครอยากจะปล่อย เพราะตราสวยมาก
จึงนำมาให้ชมกัน ของหายากของประเทศไทย ขอบพระคุณครับ

 

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

Go to full version