ห้องแบ่งปันน้ำใจ > เพลงบรรเลง

กระแต - มโหรีวงใหญ่ คณะยอดศิลปิน (แผ่นครั่ง)

(1/1)

โชคดี:
กระแต - มโหรีวงใหญ่ คณะยอดศิลปิน
แผ่นเสียงตราสิงห์โต หน้าสีทอง
แผ่นเสียงชุดนี้บันทึกปี ๒๔๙๘-๒๔๙๙นำโดย หลวงไพเราะเสียงซอ (อุ่น ดูรยชีวิน)
http://www.banplengthai.com/imagehost/pics/8922dd919463d48a9d78a42a466e10b0.swf

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

Go to full version