ห้องฟังเพลง > ฟังเพลงเสียงร้องของสมาชิก

ความดีไม่ตีก็ดัง

(1/1)

มดตะนอย:
ขออนุญาต คุณแม่ผ่องศรี วรนุช ที่นำเพลงนี้มาร้อง เพื่อความจรรโลง และความบันเทิงเท่านั้น ขอให้ลูกประสบผลสำเร็จด้วยเทอญ รูปวีดีโอสมัยมหาวิทยาลัย ผู้แสดงร่วม คือ ญาติกันเอง อิอิ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

Go to full version