ห้องฟังเพลง > ห้องฟังเพลงลูกกรุงจากแผ่นเสียง แผ่นครั่ง78 แผ่น33 แผ่น45

ดูดวงเดือน อภิชาติ บรรจง

(1/1)

ธงโชติ:
http://www.mediafire.com/file/imdjysw29aye4wq/%E0%B8%94%E0%B8%B9%E0%B8%94%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%99_%E0%B8%AD%E0%B8%A0%E0%B8%B4%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4_%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%88%E0%B8%87.mp3

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

Go to full version