ห้องฟังเพลง > ห้องฟังเพลงลูกกรุงจากแผ่นเสียง แผ่นครั่ง78 แผ่น33 แผ่น45

เพื่อนใจจากจันทร์(ผ) - PSสุเทพ - สวลี

(1/1)

ประสิทธิ์:

เพื่อนใจจากจันทร์(ผ) - PSสุเทพ - สวลี
ริปจากแผ่นเสียงตราจิตรวาณีภาพยนตร์

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

Go to full version