ห้องแบ่งปันน้ำใจ > เพลงลูกทุ่ง ร้องเกี้ยว ร้องแก้

รวมเพลงลูกทุ่งร้องแก้ มากกว่า 800 เพลงครับ

(1/3) > >>

รวี:
รวมเพลงลูกทุ่งร้องแก้ มากกว่า 800 เพลงครับ (ถ้าซ้ำกับที่มีคนลงไว้แล้วต้องขออภัยด้วยครับ)

รวมเพลงร้องแก้ 1

    01.กลิ่นฟางนางลืม - เศกศักดิ์ ภู่กันทอง (3:09)
    02.ไม่ลืมกลิ่นฟาง (3:20)
    03.ฝนจางนางหาย - ศรเทพ ศรทอง (2:34)
    04.น้องรอฝนจาง - ผ่องศรี วรนุช (2:44)
    05.ขี่เก๋งอย่าลืมเกวียน - ภูมินทร์ อินทรพันธ์ (2:49)
    06.ขี่เก๋งไม่ลืมเกวียน - แรม เรณู (2:55)
    07.ลารักจากสวนแตง สายัณห์ สัญญา (3:50)
    08.สาวครวญจากสวนแตง - น้ำอ้อย พรวิเชียร (3:47)
    09.ตชด.ขอร้อง - เพชร โพธาราม (2:50)
    10.น้ำใจสาวชาวดอย - เรไร ณ โคราช (2:53)
    11.รักแรมไกล - ศรชัย เมฆวิเชียร (3:38)
    12.ตัวไกลใจไกล้ - ผ่องศรี วรนุช (4:17)
    13.หนุ่มนานอนหนาว - ศรชัย เมฆวิเชียร (3:19)
    14.สาวบ้านนาสะอื้น - ชบาไพร นามวัย (3:54)
    15.บัวหลวงบึงผลาญ - ศรชัย เมฆวิเชียร (3:04)
    16.บัวหลวงรอรัก - หงษ์ทอง ดาวอุดร (3:13)
    17.น้ำตาชายเหนือ - คำภีร์ แสงทอง (3:08)
    18.น้ำใจคำแก้ว - พุ่มพวง ดวงจันทร์ (4:22)
    19.คนเคยเห็นหน้า - ชัชฏา ชินรัตน์ (3:56)
    20.คนบ้านเดียวกัน - ศิริ ศิลป์ชัย (3:45)
    21.สะพานรักสะพานเศร้า - ศรชัย เมฆวิเชียร (2:38)
    22.สะพานรักสะพานร้าง - น้ำอ้อย พรวิเชียร (2:44)
    23.สัญญาเมื่อสายัณห์ - สัญญา พรนารายณ์ (3:44)
    24.สัญญารักปากช่อง - น้ำอ้อย พรวิเชียร (4:00)
    25.ทหารบกพ่ายรัก - สัญญา พรนารายณ์ (3:40)
    26.ทหารบกที่รัก - น้ำอ้อย พรวิเชียร (3:41)
    27.หนุ่มนารอนาง - ไวพจน์ เพชรสุพรรณ (3:22)
    28.สาริกาคืนถิ่น - ผ่องศรี วรนุช (3:35)
    29.ดรรชนีไฉไล - สุรพล สมบัติเจริญ (3:11)
    30.ดรรชนีขอลา - ภาวนา ชบาไพร (3:14)
    31.อีลุบตุ๊บป่อง - ไวพจน์ เพชรสุพรรณ (3:30)
    32.อีลุ๊ปตุ๊ปตาป - แสงเดือน เปรื่องสุวรรณ (3:41)
    33.บัวตูมบัวบาน - พร ภิรมย์ (2:56)
    34.บัวบานบัวตูม (2:38)
    35.แว่นวิเศษ - สุชาติ เทียนทอง (2:32)
    36.จับเจ้าของแว่นวิเศษ - ชมภู ชวนพิศ (3:15)
    37.ถล่มหัวใจ - วิโรจน์ เพชรเมืองกาญจน์ (2:48)
    38.จี้หัวใจ - นวลละออง รุ้งเพชร์ (2:43)
    39.แก้วลืมดง - สุรพล สมบัติเจริญ (3:03)
    40.สาริกาลืมไพร - ผ่องศรี วรนุช (2:44)


ปุ่ม Thank You จะอยู่ด้านบนซ้าย (อยู่ด้านหน้าปุ่มอ้างถึง)

รวมเพลงร้องแก้ 2

    01.จดหมายบรรยายรัก - เพลิน พรหมแดน (2:55)
    02.จดหมายตอบรัก - เบญจมาศ ราชสีมา (3:10)
    03.แฟนเดิม - สายัณห์ สัญญา (3:24)
    04.แฟนเดิม - แวว มยุรา (3:46)
    05.แบ่งสมบัติ - ไวพจน์ เพชรสุพรรณ (2:36)
    06.บ้าสมบัติ - กิ่งแก้ว ศรีสาคร (2:51)
    07.บัวกลางบึง - สมศักดิ์ เทพานนท์ (2:39)
    08.บัวกลางบึง - มัณฑนา โมรากุล (2:41)
    09.สาวผักไห่ - ชาตรี ศรีชล (3:56)
    10.สาวผักไห่ - โนรี โพธิสัตย์ (3:53)
    11.ไกลบ้าน - ขวัญชัย เพชรร้อยเอ็ด (2:53)
    12.ไกลน้อง - ขวัญอ่อน ตลาดสด (3:19)
    13.แม่เตยหนามคม - สมานมิตร เกิดกำแพง (2:37)
    14.พ่อเตยต่ำเตี้ย - ผ่องศรี วรนุช (2:35)
    15.อำนาจใบแดง - มนต์รัก ขวัญโพธิ์ไทย (4:21)
    16.พ่อไม่ยอม - พุ่มพวง ดวงจันทร์ (4:22)
    17.คืนฝนตก - รุ่งเพชร แหลมสิงห์ (3:16)
    18.ไม่ลืมคืนฝนตก - พลับพลึงไพร (3:00)
    19.สาวงามอุตรดิตถ์ - ศรีไพร ลูกราชบุรี (2:53)
    20.สาวอุตรดิตถ์ - สกาวเดือน โสธรบุญ (2:50)
    21.แอบมอง - ก้าน แก้วสุพรรณ (3:01)
    22.แอบเห็น - ผ่องศรี วรนุช (3:00)
    23.ศันสนีย์หนีช้ำ - น้องนุช ดวงชีวัน (3:29)
    24.ตามหาศันสนีย์ - สรเพชร ภิญโญ (3:25)
    25.จดหมายเป็นหมัน - ขวัญชัย เพชรร้อยเอ็ด (3:34)
    26.จดหมายไม่เป็นหมัน - ขวัญอ่อน ตลาดสด (3:38)
    27.สาวท่ายาง - ละอองดาว โสธรบุญ (3:20)
    28.ไม่ลืมท่ายาง - พนมไพร ลูกเพชร (3:22)
    29.บ้านนี้ฉันรัก - สุรพล สมบัติเจริญ (3:00)
    30.บ้านนี้ฉันเกลียด - มยุรี ภู่ระหงษ์ (3:01)
    31.หนุ่มทุ่งกระโจมทอง - เสรีย์ รุ่งสว่าง (4:24)
    32.สาวเพชรบุรี - พุ่มพวง ดวงจันทร์ (5:00)
    33.รักสาวเสื้อลาย - แสงสุรีย์ รุ่งโรจน์ (3:40)
    34.สาวเสื้อลาย - น้ำเพชร เพชรน้ำหนึ่ง (3:34)
    35.มอเตอร์ไซค์ทำหล่น - ศรเพชร ศรสุพรรณ (2:45)
    36.มอเตอร์ไซด์ทำบ้า - นกน้อย สำเภาทอง (2:34)
    37.หัวใจถวายวัด - พุ่มพวง ดวงจันทร์ (3:33)
    38.หัวใจถวายเธอ - ยอดรัก สลักใจ (3:04)
    39.นาล่ม - ชัยชนะ บุญนะโชติ (2:46)
    40.สัญญาเมื่อนาล่ม - ดาวเรือง แสงประทีป (2:57)


ปุ่ม Thank You จะอยู่ด้านบนซ้าย (อยู่ด้านหน้าปุ่มอ้างถึง)


รวมเพลงร้องแก้ 3

    01.เดี๋ยวก็หม่ำเสียหรอก - ลพ บุรีรัตน์ (2:57)
    02.เดี๋ยวเจี๋ยนเสียหรอก - รุ่งฟ้า ภูพิงศ์ (2:45)
    03.ข้าวไม่มีขาย - ศรเพชร ศรสุพรรณ (4:57)
    04.เห็นใจพี่จน - พอใจ จันทร์เพ็ญ (3:21)
    05.แม่ค้าตาคม - ศรคิรี ศรีประจวบ (2:30)
    06.คอยพี่ที่บ้านแพน - ยุพิน แพรทอง (2:56)
    07.ลานเทสะเทือน - สายัณห์ สัญญา (3:11)
    08.ลั่นทมคืนทุ่ง - ผ่องศรี วรนุช (3:08)
    09.พระอินทร์เจ้าข้า - ศรคิรี ศรีประจวบ (3:12)
    10.เทวดาเจ้าคะ - เตือนใจ บุญพระรักษา (3:09)
    11.ซิ้งสาวปากเซ - ศรชัย เมฆวิเชียร (4:05)
    12.เสียงสั่งจากปากเซ - ผ่องศรี วรนุช (3:47)
    13.ยมบาลเจ้าขา - บุปผา สายชล (2:33)
    14.ยมบาลแถลงการณ์ - ศรีไพร ใจพระ (2:30)
    15.รอทั้งปี - ศรชัย เมฆวิเชียร (3:44)
    16.รอทั้งปี - น้ำอ้อย พรวิเชียร (4:42)
    17.คืนนี้พี่ติดเวร - วิไล พนม (3:27)
    18.คืนนี้อย่าหนีเวร - บุษบา วงรัตน์ (3:23)
    19.ทำไมไม่นอน - ไวพจน์ เพชรสุพรรณ (3:45)
    20.ฉันไม่อยากนอน - รำพึง รักความสุข (3:54)
    21.ทิดใหม่ใจเศร้า - ไวพจน์ เพชรสุพรรณ (3:39)
    22.ทิดใหม่ใจร้อน - พัชรี ศรีสมบัติ (3:06)
    23.สมัครรักสมัครแฟน - ชาตรี ศรีชล (3:23)
    24.สมัครรักมักไม่จริง - โนรี โพธิสัตย์ (3:15)
    25.ทหารพรานที่รัก - สดศรี พรมเสกสรร (3:31)
    26.ฝากใจไว้อีสาน - ยอดรัก สลักใจ (3:19)
    27.ตายเสียก็ดี - กิ่งดาว จันทร์สวัสดิ์ (2:35)
    28.บ่เป็นหยังดอก - สมัย อ่อนวงค์ (2:45)
    29.คิดถึงพี่ไหม - ศรคิรี ศรีประจวบ (3:29)
    30.น้องคิดถึงพี่ - ขวัญดาว จรัสแสง (3:37)
    31.ทุ่งนางคอย - พุ่มพวง ดวงจันทร์ (3:37)
    32.ทุ่งระทม - ยอดรัก สลักใจ (3:25)
    33.อยากฆ่าผู้ชายเจ้าชู้ - นวลละออง รุ้งเพชร (3:29)
    34.อย่าฆ่าผมเลย - ศักดิ์ โกศล (3:18)
    35.ดอกรักบานแล้ว - ศรคีรี ศรีประจวบ (2:59)
    36.ดอกรักเริ่มบาน - ยุพิน แพรทอง (2:59)
    37.บางกอกน้อย - ชัยชนะ บุญนะโชติ (2:52)
    38.แม่ค้าบัวลอย - ผ่องศรี วรนุช (2:59)
    39.ทุ่งกระโจมทองร้องไห้ - สุชิน สินส่งเสริม (6:01)
    40.กระโจมทองอย่าร้องไห้ - ดอกไม้ บ้านนา (5:59)


ปุ่ม Thank You จะอยู่ด้านบนซ้าย (อยู่ด้านหน้าปุ่มอ้างถึง)


รวมเพลงร้องแก้ 4

    01.สัญญาเดือนสาม ศักดิ์สยาม เพชรชมพู (3:05)
    02.บ่ลืมสัญญาเดือนสาม - บานเย็น รากแก่น (3:10)
    03.ลาสาวแม่กลอง - พนม นพพร (2:54)
    04.ป้อมพระจุลที่รัก - นฤมล สมสมร (2:58)
    05.ลำน้ำพอง - ชรินทร์ นันทนาคร (4:22)
    06.สาวลำน้ำพอง - ผ่องศรี วรนุช (3:56)
    07.ฝนเดือนหก - รุ่งเพชร แหลมสิงห์ (3:15)
    08.เดือนหกจากใจ - พลับพลึงไพร (3:09)
    09.รักคนชื่อน้อย - เพชร โพธาราม (3:15)
    10.คนชื่อน้อย - นงลักษ์ ศรีสุวรรณ (3:16)
    11.รักร้าวหนาวลม - บรรจบ เจริญพร (3:25)
    12..รักลาอย่าเศร้า - ผ่องศรี วรนุช (3:24)
    13.ยอมตายเพราะพ่อตา - สมานมิตร เกิดกำแพง (3:01)
    14.พี่จ๋าน้องเห็นใจ - ผ่องศรี วรนุช (3:08)
    15.รักพี่จงหนีพ่อ ยงยุทธ เชี่ยวชาญชัย (2:54)
    16.รักพ่อเสียดายพี่ (2:53)
    17.ทหารอากาศขาดรัก - เสกศักดิ์ ภู่กันทอง (3:29)
    18.แฟนทหารอากาศ - ยุพิน แพรทอง (3:45)
    19.ยืนร้องไห้คอยใคร สุพรรณ สันติชัย (3:46)
    20.ลูกเขยใคร- พุ่มพวง ดางจันทร์ (3:52)
    21.รักพิลึก - ไวพจน์ เพชรสุพรรณ (3:24)
    22.รักพิลั่น - เฟี่องฟ้า เพชรน้ำเอก. (3:16)
    23.ฉันทนาที่รัก - รักชาติ ศิริชัย (4:43)
    24.จดหมายจากฉันทนา - ดาวใต้ เมืองตรัง (4:56)
    25.สาวคลองจินดา - เพชร โพธาราม (3:22)
    26.อย่าลืมสาวคลองจินดา - ปรางค์ทิพย์ ราชสีมา (3:12)
    27.ขันหมากมาแล้ว - ยงยุทธ เชี่ยวชาญ (3:17)
    28.มาแล้วหรือพี่ - ผ่องศรี วรนุช (3:06)
    29.ซังคนหลายใจ - ก.วิเสส (2:58)
    30.ซังคนใจร้าย - บุปผา สายชล (3:03)
    31.หนุ่มเมืองนนท์ - ก้าน แก้วสุพรรณ (3:11)
    32.สาวชาวสวน - ศิริจันทร์ อิศรางกูร ณ อยุธยา (3:06)
    33.แตงเถาตาย - ไวพจน์ เพชรสุพรรณ (3:06)
    34.หมั่นไส้ไวพจน์ - กิ่งแก้ว ศรีสาคร (3:09)
    35.จำปาลืมต้น - สายัณห์ สัญญา (3:19)
    36.จำปาคืนต้น - ผ่องศรี วรนุช (3:35)
    37.ฟังข่าวทิดแก้ว - ไวพจน์ เพชรสุพรรณ (2:42)
    38.ส่งข่าวทิดแก้ว - เรไร ณ โคราช (2:49)
    39.สาวโสด - เพลิน พรหมแดน (2:53)
    40.หนุ่มโสด - เตือนใจ บุญพระรักษา (2:29)


ปุ่ม Thank You จะอยู่ด้านบนซ้าย (อยู่ด้านหน้าปุ่มอ้างถึง)


รวมเพลงร้องแก้ 5

    01.พบเธอที่จันทบุรี - สายัณห์ สัญญา (4:08)
    02.สาวเมืองจันท์ - เย็นจิตร พรเทวี (3:20)
    03.หิ้วกระเป๋า - แสงสุรีย์ รุ่งโรจน์ (3:19)
    04.จำใจวิวาห์ - เตือนใจ บุญพระรักษา (3:29)
    05.กลับเถิดทูลหัว - ไวพจน์ เพชรสุพรรณ (3:16)
    06.แจ่มจันทร์กลับใจ - - พัชรี ศรีสมบัติ (3:10)
    06.แจ่มจันทร์กลับใจ - พัชรี ศรีสมบัติ (3:10)
    07.ถึงชั่วก็รัก - สายัณห์ สัญญา (3:54)
    08.หญิงขายตัว - ผ่องศรี วรนุช (4:23)
    09.ของปลอม - สุรพล สมบัติเจริญ (3:02)
    10.ของแท้ย่ะ - เพ็ญพักตร์ ลักขณา (3:09)
    11.น้ำค้างเดือนหก - สุรพล สมบัติเจริญ (2:50)
    12.น้ำฝนเดือนเจ็ด - ผ่องศรี วรนุช (3:08)
    13.เสียวไส้ - สุรพล สมบัติเจริญ (3:18)
    14.หมั่นไส้ - ละอองดาว โสธรบุญ (2:54)
    15.เสียงเรียกจากหนุ่มไทย สุรพล สมบัติเจริญ (2:36)
    16.เสียงตอบจากเวียดนาม - ละอองดาว โสธรบุญ (3:22)
    17.คืนลับฟ้า - เหลือง บริสุทธ์ (4:15)
    18.คึดฮอดจังเลย - ปริศนา วงศ์ศิริ (4:37)
    19.ทหารห่วงเมีย - ชาตรี ศรีชล (3:16)
    20.เมียห่วงทหาร - ชบาไพร ฤทัยทิพย์ (3:28)
    21.จดหมายจากแนวหน้า - ยอดรัก สลักใจ (4:08)
    22.จดหมายจากแนวหลัง - สลักใจ ภิรมย์พร (3:53)
    23.สี่ปีที่คอย - สายัณห์ สัญญา (3:11)
    24.สี่ปีที่จาก - เกื้อกูล ฉายศิริ (3:11)
    25.กินอะไรถึงสวย - สายัณห์ สัญญา (2:57)
    26.กินข้าวกับน้ำพริก - ผ่องศรี วรนุช (3:10)
    27.น้ำลงนกร้อง - พรไพร เพชรดำเนิน (2:58)
    28.นกร้องน้องช้ำ - บุปผา สายชล (3:09)
    29.เขารู้ตั้งนานแล้วละลุง - แดง แดนทอง (3:07)
    30.เขารู้กันตั้งนานแล้วหล่ะลุง - แสงเดือน เปรื่องสุวรรณ (3:24)
    31.คนดีของแม่ - ศรีไพร ลูกราชบุรี (3:05)
    32.แน่ต้องมาขอ - สกาวเดือน โสธรบุญ (3:00)
    33.อ้อนจันทร์ - ศรชัย เมฆวิเชียร (4:15)
    34.จันทร์อ้อน - ผ่องศรี วรนุช (3:40)
    35.พ่อพี่ไม่ได้เป็นนายก - แดง แดนทอง (3:32)
    36.ถ้าพี่เป็นลูกนายก - มณฑา ผาสุข (3:37)
    37.ทุยอดหญ้าข้าอดข้าว - สรเพชร ภิญโญ (3:46)
    38.สงสารพี่ทุย - น้องนุช ดวงชีวัน (4:10)
    39.ดอกดินถวิลฟ้า - ชัยชนะ บุญนะโชติ (3:05)
    40.ดอกฟ้ามาสู่ดิน - ผ่องศรี วรนุช (2:51)


ปุ่ม Thank You จะอยู่ด้านบนซ้าย (อยู่ด้านหน้าปุ่มอ้างถึง)

รวมเพลงร้องแก้ 6

    01.กระท่อมปลายนา - ชัยชนะ บุญญโชติ (3:05)
    02.ราชินีบ้านนา - ผ่องศรี วรนุช (3:25)
    03.ยินดีรับเดน - สายัณห์ สัญญา (3:37)
    04.รักเหลือเดน - ผ่องศรี วรนุช (3:58)
    05.ลานเท - ชรินทร์ นันทนาคร (2:33)
    06.ลานเทลานระทม - ผ่องศรี วรนุช (2:48)
    07.น้ำตาหล่นที่โคราช - แสนสุข แดนดำเนิน (3:25)
    08.ลาโคราช - สุนารี ราชสีมา (3:30)
    09.ที่รักเรารักกันไม่ได้ - เรียม ดาราน้อย (3:17)
    10.ที่รักเราต้องรักกันได้ - ชินกร ไกรราช (3:03)
    11.ตา - สุรพล สมบัติเจริญ (2:44)
    12.ฉันอายตาคุณ - ภาวนา ชบาไพร (2:37)
    13.บ้องกัญชา - กาเหว่า เสียงทอง (3:12)
    14.แฟชั่นกัญชา - ยุพิน แพรทอง (3:03)
    15.รักจางที่บางปะกง - สดใส ร่มโพธิ์ทอง (3:07)
    16.สาวบางปะกง (3:22)
    17.อย่าเดินโชว์ - บรรจบ ใจพระ (2:30)
    18.จะเดินโชว์ - บุบผา สายชล (2:57)
    19.ไทยดำรำพัน 2 - ก วิเสส (3:32)
    20.เมียเก่าไทยดำ - หงษ์ทอง ดาวอุดร (3:31)
    21.น้ำมันแพง - สรวง สันติ (3:51)
    22.ขาดแคลนน้ำมัน - เรไร ณ โคราช (3:46)
    23.คนงามลืมด้ามเคียว - ศรชัย เมฆวิเชียร (2:26)
    24.คนดังลืมหลังควาย - พุ่มพวง ดวงจันทร์ (2:50)
    25.เขารู้ตั้งนานแล้วละลุง - ลพ บุรีรัตน์ (3:07)
    26.เขารู้กันตั้งนานแล้วหล่ะลุง - แสงเดือน เปรื่องสุวรรณ (3:24)
    27.เก็บเงินแต่งงาน - เมืองมนต์ สมบัติเจริญ (3:18)
    แวว มยุรา - 114 แต่งจริงหรือพี่ (3:32)
    29.น้ำค้างเดือนหก - สุรพล สมบัติเจริญ (2:46)
    30.น้ำฝนเดือนเจ็ด - ผ่องศรี วรนุช (3:14)
    31.บางช้าง - ศรคีรี ศรีประจวบ (2:44)
    32.สาวบางช้าง - ขวัญดาว จรัสแสง (2:50)
    33.นิราศรักนครปฐม ไพรวัลย์ ลูกเพชร (3:26)
    34.รอรักจากเพชรบุรี - ผ่องศรี วรนุช (3:25)
    35.บ้านเรือนเคียงกัน - ชาย เมืองสิงห์ (3:05)
    36.บ้านเรียงเคียงกัน - ดวงใจ เมืองสิงห์ (2:13)
    37.บุพเพสันนิวาส - ศรคิรี ศรีประจวบ (3:13)
    38.บุพเพสร้างสรรค์ - ยุพิน แพรทอง (3:24)
    39.พวงมะนาว - ไวพจน์ เพชรสุพรรณ (3:15)
    40.อย่าลวงพวงมะนาว - ราตรี เอี่ยมสำอางค์ (2:37)


ปุ่ม Thank You จะอยู่ด้านบนซ้าย (อยู่ด้านหน้าปุ่มอ้างถึง)

รวมเพลงร้องแก้ 7

    01.รักอันตราย - ขวัญชัย เพชรร้อยเอ็ด (4:00)
    02.รักไม่อันตราย - พุ่มพวง ดวงจันทร์ (4:19)
    03.ซากรักบึงพระราม - โรม ศรีธรรมราช (3:16)
    04.คอยพี่ที่บึงพระราม - ผ่องศรี วรนุช (3:18)
    05.สวยจริงๆ - สุรพล สมบัติเจริญ (3:02)
    06.สวยจริงหรือ - ศรีสอางค์ ตรีเนตร (3:00)
    07.คนชายแดน - สายัณห์ สัญญา (3:58)
    08.คิดถึงอิสาน - เย็นจิตร พรเทวี (3:31)
    09.หนุ่มสุพรรณ - เมืองมนต์ สมบัติเจริญ (3:23)
    10.สาวนครปฐม - บรรจง สมใจ (3:41)
    11.หัวใจผมว่าง - สุรพล สมบัติเจริญ (3:00)
    12.จ้างก็ไม่จอง - เรียม ดาราน้อย (3:06)
    13.สามพราน - ศักดิ์ชาย วันชัย (3:20)
    14.อย่าลืมสามพราน - สกาวเดือน โสธรบุญ (3:20)
    15.หนาวลมที่เรณู ศรคีรี ศรีประจวบ (3:27)
    16.เสียงจากเรณู - ขวัญดาว จรัสแสง (3:17)
    17.แห่ขันหมาก - แสงสุรีย์ รุ่งโรจน์ (3:40)
    18.จำใจวิวาห์ เตือนใจ - บุญพระรักษา (3:29)
    19.วันสุดท้าย - สุชาติ เทียนทอง (3:19)
    20.น้องแดง - ดวงรัตน์ แสงอุทัย (3:45)
    21.สิบห้าหยกๆ - ชาย เมืองสิงห์ (3:18)
    22.สิบหกหย่อนๆ - ดวงใจ เมืองสิงห์ (3:04)
    23.หนาวนี้พี่ตายแน่ - สุรพล สมบัติเจริญ (3:14)
    24.ตายแน่หรือหนาวนี้ - รุ่งนภา ดารากุล (3:10)
    25.รักติ๋มคนเดียว - สายัณห์ สัญญา (3:24)
    26.รักติ๋มแน่หรือ - หงษ์ทอง ดาวอุดร (3:04)
    27.น้ำตานาง - สายัณห์ สัญญา (3:16)
    28.น้ำตานอง - ดวงใจ สีชมพู (3:43)
    29.นักเพลงคนเศร้า - สายัณห์ สัญญา (3:25)
    30.ปลอบใจนักเพลง - ช่อทิพย์ รวงทอง (3:40)
    31.พบรักปากน้ำโพ - สายัณห์ สัญญา (3:03)
    32.สาวปากน้ำโพ - ผ่องศรี วรนุช (3:10)
    33.น่าดู - ชาย เมืองสิงห์ (3:21)
    34.น่าตบ - ดวงใจ เมืองสิงห์ (3:15)
    35.ไอ้หนุ่มรถไถ - สายัณห์ สัญญา (4:06)
    36.ขวัญใจไอ้หนุ่มรถไถ - ช่อทิพย์ รวงทอง (3:56)
    37.ผู้เสียสละ - สายัณห์ สัญญา (3:32)
    38.หอน้ำตา - เงาจันทร์ พิจิตร (3:32)
    39.รักเธอเท่าฟ้า - สายัณห์ สัญญา (3:27)
    40.รักพี่หมดหัวใจ - ผ่องศรี วรนุช (3:04)


ปุ่ม Thank You จะอยู่ด้านบนซ้าย (อยู่ด้านหน้าปุ่มอ้างถึง)

รวมเพลงร้องแก้ 8

    01.นครโคราช - สายัณห์ สัญญา (2:57)
    02.นครโคราช - จันทร์จิรา แก้วคำ (3:31)
    03.ไก่จ๋า - สายัณห์ สัญญา (4:04)
    04.เสียงตอบจากไก่ - ปริศนา วงศ์ศิริ (3:28)
    05.หยิกแกมหยอก - ชาย เมืองสิงห์ (3:05)
    06.รักดอกจึงหยอกเล่น - ดวงรัตน์ แสงอุทัย (3:07)
    07.ลืมไม่ลง - สุรพล สมบัติเจริญ (3:14)
    08.ไหนว่าไม่ลืม - ผ่องศรี วรนุช (3:08)
    09.แม่ดอกสะเลเต - สายัณห์ สัญญา (3:10)
    10.เสียงจากสะเลเต - หงษ์ทอง ดาวอุดร (3:39)
    11.ฝากใจไว้ที่เดือน - สายัณห์ สัญญา (3:37)
    12.ตัดใจไปจากเดือน - ดวงเดือน โยธานัก (3:47)
    13.นางกวักมหาเสน่ห์ - สายัณห์ สัญญา (3:06)
    14.วอนนางกวัก - เรียม ดาราน้อย (3:03)
    15.หนุ่มรำโทน - สายัณห์ สัญญา (3:21)
    16.สาวรำโทน - อนงค์ ชฎาคำ (3:14)
    17.สวยเป็นบ้า - สายัณห์ สัญญา (3:55)
    18.เซ็งเป็นบ้า - ดวงใจ สีชมพู (3:24)
    19.สาวสองเมือง - สายัณห์ สัญญา (4:10)
    20.สาวสามเมือง - ศิราณี นพวรรณ (4:18)
    21.คนถูกแย่งรัก - สายัณห์ สัญญา (4:22)
    22.กระเหรี่ยงตอบรัก - ศิราณี นพวรรณ (4:28)
    22.เสียงขลุ่ยบ้านนา - ศรคีรี ศรีประจวบ (3:00)
    23.น้ำตาเมียหลวง - ผ่องศรี วรนุช (3:10)
    24.น้ำตาผัว - สุรพล สมบัติเจริญ (3:12)
    25.นางฟ้ายังอาย - สายัณห์ สัญญา (2:48)
    25.รอหน่อยน้องติ๋ม - ชาย เมืองสิงห์ (3:15)
    26.น้ำตาน้องติ๋ม - ดวงรัตน์ แสงอุทัย (3:13)
    27.พี่ยังไม่แก่หรอกน้อง - สุรพล สมบัติเจริญ (3:01)
    28.พี่แก่จะตายอยู่แล้ว - ผ่องศรี วรนุช (2:56)
    29.แอบรักแอบคิดถึง - แวว มยุรา (3:21)
    30.แอบรักแอบมอง - สายัณห์ สัญญา (2:54)
    31.ลูกสาวผู้การ - สายัณห์ สัญญา (2:51)
    32.น้ำตาแม่ค้า - ผ่องศรี วรนุช (2:50)
    34.มนต์ขลังเสียงขลุ่ย - วันเพ็ญ เดือนเต็มดวง (4:18)
    36.ไม่อายนางฟ้า - วราภรณ์ เพชรรุ่ง (2:42)
    37.สถานีรวมรัก - ชาย เมืองสิงห์ (3:21)
    38.ชุมทางจอดใจ - ไข่มุก เมทินี (3:20)
    39.อยู่กับความผิดหวัง - สายัณห์ สัญญา (3:44)
    40.อยู่กับความคิดถึง - แวว อาภัสรา (3:10)


ปุ่ม Thank You จะอยู่ด้านบนซ้าย (อยู่ด้านหน้าปุ่มอ้างถึง)

รวมเพลงร้องแก้ 9

    01.คาถามัดใจ - สายัณห์ สัญญา (3:18)
    02.เหมือนโดนคาถา - เรียม ดาราน้อย (3:28)
    03.เกลียดห้องเบอร์ห้า - สายัณห์ สัญญา (3:10)
    04.มาห้องเบอร์สาม - ศิราณี นพวรรณ (3:21)
    05.ลูกสาวพ่อเสือ - สุรพล สมบัติเจริญ (2:53)
    06.พ่อตาก็มีหัวใจ - ผ่องศรี วรนุช (2:55)
    07.รักแล้งเดือนห้า - ศรคีรี ศรีประจวบ (3:25)
    08.เดือนห้าหารัก - วันเพ็ญ เดือนเต็มดวง (4:00)
    09.มนต์รักกาสะลอง - สายัณห์ สัญญา (3:25)
    10.ลืมรักกาสะลอง - วราภรณ์ เพชรรุ่ง (3:21)
    11.จูบมัดจำ - สายัณห์ สัญญา (4:00)
    12.จูบแล้วต้องจำ - วันเพ็ญ เดือนเต็มดวง (3:57)
    13.เพราะฉันโง่ซิ - สายัณห์ สัญญา (3:47)
    14.เพราะฉันโง่กว่าเธอ - ผ่องศรี วรนุช (3:40)
    15.ตายเพราะเหล้าดีกว่าเศร้าเพราะเธอ - สายัณห์ สัญญา (3:15)
    16.เมากับสายัณห์ - พรพรรณ หลานย่าโม (3:26)
    17.อกหักซ้ำสอง - สายัณห์ สัญญา (3:41)
    18.อกหักซ้ำสอง - แวว อาภัสรา (3:18)
    19.พายงัด - ศรชัย เมฆวิเชียร (3:48)
    20.ผู้ชายพายเรือ - ผ่องศรี วรนุช (3:39)
    21.แม่ครัวจ๋า - สายัณห์ สัญญา (3:27)
    22.แม่ครัวสาว - ศิราณี นพวรรณ (3:11)
    23.อย่ามาคิดถึงฉันเลย - สายัณห์ สัญญา (3:24)
    24.อย่าห้ามคิดถึงเลย - แวว อาภัสรา (3:53)
    25.สาวเหนือเบื่อรัก - ผ่องศรี วรนุช (3:03)
    26.คนใต้ใจซื่อ - สุรพล สมบัติเจริญ (2:55)
    27.ใครลืมใครก่อน - สายัณห์ สัญญา (2:17)
    28.น้องยังไม่ลืม - เรไร สลักจิต (2:19)
    29.สัญญาห้าปี - สายัณห์ สัญญา (3:47)
    30.ห้าปีที่เธอลืม - น้ำอ้อย พรวิเชียร (3:29)
    31.ลืมไม่ลง - ดวงเดือน โยธานัก (3:19)
    32.อย่าลืมฉัน - สายัณห์ สัญญา (3:16)
    33.ขาดเธอพี่ขาดใจ - สายัณห์ สัญญา (3:36)
    34.ขาดพี่น้องขาดใจ - บุษบา วงศ์รัตน์ (3:08)
    35.พรุ่งนี้ค่อยร้องให้ - สายัณห์ สัญญา (3:15)
    36.พรุ่งนี้จะร้องให้ - ชวนพิศ ฉายเหมือนวงษ์ (3:30)
    37.ขับรถหารัก - สายัณห์ สัญญา (4:22)
    38.ขับรถจนเลอะ - ดวงใจ สีชมพู (2:54)
    39.ครวญถึงน้อง - สายัณห์ สัญญา (4:28)
    40.ครวญถึงพี่ - วันเพ็ญ เดือนเต็มดวง (3:49)


ปุ่ม Thank You จะอยู่ด้านบนซ้าย (อยู่ด้านหน้าปุ่มอ้างถึง)

รวมเพลงร้องแก้ 10

    01.เหนือคำสาบาน - สายัณห์ สัญญา (3:19)
    02.แรงรักคำสาบาน - พุ่มพวง ดวงจันทร์ (3:27)
    03.ขอสถิตย์ในใจเธอ - สายัณห์ สัญญา (3:30)
    04.ขอสถิตย์ในใจเธอ - แวว อาภัสรา (3:16)
    05.วานนี้รักวันนี้ลืม - สายัณห์ สัญญา (3:29)
    06.วานนี้รักวันนี้ลืม - น้ำค้าง เดือนเพ็ญ (3:23)
    07.ทุยเพื่อนรัก - ยอดรัก สลักใจ (2:36)
    08.คิดถึงบ้านนอก - พุ่มพวง ดวงจันทร์ (3:07)
    09.แซซี้อ้ายลื่อเจ็กนั้ง - สุรพล สมบัติเจริญ (3:14)
    10.ม่วยช้ำ - ปัทมา ณ เวียงฟ้า (3:24)
    11.แม่ดอกซอมพอ - สายัณห์ สัญญา (3:28)
    12.พ่อดอกตำแย - เรียม ดาราน้อย (3:20)
    13.มีแฟนหรือเปล่า - สายัณห์ สัญญา (2:13)
    14.แฟนยังไม่มี - อนงค์ ชฎาคำ (2:07)
    15.คนอกหักพักบ้านนี้ - สายัณห์ สัญญา (3:37)
    16.มะรืนจะมา - ศิราณี นพวรรณ (3:37)
    17.ขอสละรัก - สายัณห์ สัญญา (3:08)
    18.ขอสละรัก - จันทร์จิรา แก้วคำ (3:56)
    19.หนึ่งปีที่ทรมาน - สายัณห์ สัญญา (3:52)
    20.หนึ่งปีพี่ยังรัก - ปริศนา วงศ์ศิริ (3:38)
    21.กล่อมหอ - สายัณห์ สัญญา (3:39)
    22.รักอย่างเพื่อน - ศิราณี นพวรรณ (3:43)
    23.ไปเอาเหล้ามา - ชาตรี ศรีชล (3:50)
    24.ขอให้รักฉันเหมือนเหล้า - เตือนใจ บุญพระรักษา (3:07)
    25.แดงจ่ายหว่าย - จำเนียร มิตรประชา (3:42)
    26.ถูกใจหรือพี่ - สุภาพ ดาวดวงเด่น (3:09)
    27.ขวัญใจชาวนา - สดใส ร่มโพธิ์ทอง (3:48)
    28.รักหนุ่มชาวนา - ผ่องศร วรนุช (4:11)
    29.เราคนจน - สดใส ร่มโพธิ์ทอง (3:11)
    30.กลัวใจพ่อคนจน - ผ่องศรี วรนุช (3:18)
    31.สัญญารัก - วรรณะ พรอีสาน (3:16)
    32.ไม่ลืมสัญญารัก - บุญมี ศรีอุบล (3:15)
    33.สาวอีสานรอรัก - อรอุมา สิงห์ศิริ (3:24)
    34.หนุ่มอุดรฝากรัก - อัศวิน ปิ่นเพชร (3:26)
    35.หิ้วกระเป๋า - แสงสุรีย์ รุ่งโรจน์ (3:19)
    36.แย่งกระเป๋า - เตือนใจ บุญพระรักษา (3:22)
    37.อ.ส.รอรัก - ศักดิ์สยาม เพชรชมภู (3:40)
    38.รอรักจากอ.ส - โนรา สารคาม (3:50)
    39.ลาน้องไปจัดรายการ - ดาว บ้านดอน (2:41)
    40.คอยรักนักจัดรายการ - ธิดา บ้านดอน (2:44)


ปุ่ม Thank You จะอยู่ด้านบนซ้าย (อยู่ด้านหน้าปุ่มอ้างถึง)

รวมเพลงร้องแก้ 11

    01.ส่งแอ๋วเรียนราม - ศรเทพ ศรทอง (3:34)
    02.แอ๋วเป็นของพี่ - ผ่องศรี วรนุช (3:35)
    03.เราคนจน - สดใส ร่มโพธิ์ทอง (3:11)
    04.กลัวใจพ่อคนจน - ผ่องศรี วรนุช (3:18)
    05.น้ำตาลก้นแก้ว - ก้าน แก้วสุพรรณ (3:18)
    06.พ่อน้ำตาลก้นเปรี้ยว - ผ่องศรี วรนุช (3:10)
    07.โสนน้อยเรือนงาม - ก้าน แก้วสุพรรณ (2:56)
    08.โสนน้อยครวญ - ผ่องศรี วรนุช (2:59)
    09.ลูกแก้วเมียขวัญ - สุรพล (3:11)
    10.อาลัยรัก - ผ่องศรี (3:04)
    11.จดหมายพ่ายรัก - ร้อยเอ็ด เพชรสยาม (3:12)
    12.อกหักเพราะจดหมาย - โนรี สารคาม (3:17)
    13.เสียงหวาน - รุ่งเพชร แหลมสิงห์ (3:31)
    14.เนื้อหอม - ยุพิน แพรทอง (3:36)
    15.อาจ๋า - กิ่งแก้ว ศรีสาคร.mp3 (3:07)
    16.หลานสาว - เมืองทอง สมญาประเสริฐ (3:12)
    17.แม่ม่าย - กาเหว่า เสียงทอง (3:19)
    18.พ่อหนุ่ม - ชบา เพชรบูรณ์ (3:19)
    19.คนไม่มีดาว - เพลิน พรมแดน (2:46)
    20.เห็นใจคนไร้ดาว - เบญมาศ (3:02)
    21.หนุ่มบางแคแพ้รัก - สาคร พรเจริญ (2:53)
    22.สาวบางแครักจริง - พิศมัย อุทัยวรรณ (3:02)
    23.กล่อมน้องก่อนอน - ไวพจน์ เพชรสุพรรณ (3:08)
    24.จูบน้องก่อนนอน - กิ่งแก้ว ศรสาคร (3:14)
    25.ลืมเสียเถิดเมืองหลวง - ไวพจน์ เพขรสุพรรณ (3:08)
    26.ลาแล้วเมืองหลวง - กิ่งแก้ว ศรีสาคร.mp3 (3:04)
    29.เรซอนหาคู่ - กุศล กมลสิงห์ (2:50)
    30.ฝากรักเรซอน - วิภารัตน์ เปรื่องสุวรรณ (2:54)


ปุ่ม Thank You จะอยู่ด้านบนซ้าย (อยู่ด้านหน้าปุ่มอ้างถึง)

รวมเพลงร้องแก้ 12

    01.น้ำตาใจ - ชินกร ไกรราช (3:26)
    02.อาบน้ำตา - ผ่องศรี วรนุช (3:23)
    03.ขอยืมกอด - ศรีไพร ลูกราชบุรี (3:10)
    04.งดเชื่อเบื่อทวง - เรียม ดาราน้อย (3:11)
    05.แรกพบลพบุรี - วิไล พนม (2:45)
    06.รอรักที่ลพบุรี - แจ่มจันทร์ เมืองพิจิตร (3:35)
    07.หัวใจใครว่าง - วันทนา สังข์กังวาล (2:51)
    08.หัวใจผมว่าง - ชัย อนุชิต (2:55)
    09.เสียงจากไพรวัลย์ - ไพรวัลย์ ลูกเพชร (3:20)
    10.กลับเถิดพี่จ๋า - เตือนใจ บุญพระรักษา (3:14)
    11.พี่จ๋าหลับตาไว้ - อังคณาค์ คุณไชย (2:36)
    12.น้องจ๋าหลับตาแล้ว - ร้อยเอ็ด เพชรสยาม (2:55)
    13.ลูกชายเศรษฐีขายขี้กระบอง - จิระ จีระพรรณ (3:04)
    14.ลูกสาวเศรษฐีขายบุหรี่ใบตอง - บุญมี ศิริเวทย์ (3:03)
    15.รูปไม่หล่อพ่อไม่รวย - ดำ แดนสุพรรณ (3:07)
    16.ยิ่งดำยิ่งโม้ - พรนภา พุทธวัลย์ (3:18)
    17.รักกับพี่ดีแน่ - ดำ แดนสุพรรณ (3:07)
    18.รักกับพี่ดีแย่ - รุ่งทิพย์ มลิวัลย์ (3:05)
    19.แสบหัวใจ - พรชัย สร้อยเพชร (3:06)
    20.แสบจริงหรือพี่ - ธิดา แสงมณี (3:21)
    21.ไร่อ้อยคอยรัก - แหวนเพชร วงทอง (3:58)
    22.ไร่อ้อยรอยช้ำ - ดวงใจ สีชมภู.mp3น (3:10)
    23.หนุ่ม น.ป.ข. - สุริยา ฟ้าปทุม (3:29)
    24.เมีย น.ป.ข - อุ่นเรือน นครราชสีมา (3:04)
    25.คนสวยใจดำ - ระพิน ภูไท (2:57)
    26.คนดำใจดี - ยุพิน แพรทอง (2:55)
    27.อ่านหัวใจ - ทูล ทองใจ (3:05)
    28.เพียงฝัน - วงจันทร์ ไพโรจน์ (3:16)
    29.บุญพี่ที่น้องรัก - เพลิน พรมแดน (3:16)
    30.รักพี่ที่ใจ - นิตยา เปิดปัญญา (3:04)


ปุ่ม Thank You จะอยู่ด้านบนซ้าย (อยู่ด้านหน้าปุ่มอ้างถึง)

รวมเพลงร้องแก้ 13

    01.แม่แตงร่มใบ - ชัยชนะ บุณยะโชติ (2:40)
    02.พ่อแตงร่วมใบ - ศักดิ์ศรี ศรีอักษร (3:11)
    03.รักพ่อให้เห็นใจพี่ - เยี่ยม สุรียา (2:54)
    04.รักพ่อยิ่งกว่าพี่ - ศรีสอางค์ ตรีเนตร (3:10)
    05.ขอทานหัวใจ - ชัย อนุชิต (3:13)
    06.หัวใจให้เธอ - นวลละออง (3:12)
    07.เหล้าจ๋า - สุชาต เทียนทอง (3:20)
    08.เหล้าจู๋ - แก้ว กัลยา (2:54)
    09.ความรักเหมือนเกมกีฬา - โรม ศรีธรรมราช (3:25)
    10.อย่าเห็นหญิงเป็นลูกบอล - ผ่องศรี วรนุช (3:47)
    11.เหมือนข้าวคอยเคียว - เพลินพิศ (3:16)
    12.เหมือนข้าวลืมเคียว - กานต์ การุณวงศื (2:59)
    13.หลานรักวัยรุ่น - พร ภิรมย์ (3:20)
    14.หลานรักไม่ลง - ผ่องศรี วรนุช (3:11)
    15.ชักหน้าไม่ถึงหลัง - ก้องไพร ลูกเพชร (2:36)
    16.ไม่สำคัญหรอกพี่ - เรียม ดาราน้อย (2:56)
    17.พายเรือเกี้ยวสาว - ไวพจน์ เพชรสุพรรณ (3:11)
    18.พายเรือแก้เกี้ยว - ผ่องศรี วรนุช (2:54)
    19.โธ่เอ๋ยแม่คุณ - แดง แดนทอง (2:38)
    20.โธ่เอ๋ยพ่อคุณ - มณฑา ผาสุข (2:56)
    21.สารภาพผิด - วิไล พนม (3:30)
    22.ครั้งสุดท้าย - ผ่องศรี วรนุช (3:38)
    23.หนุ่มธนบุรี - พนม นพพร (3:22)
    24.สาวท่าเตียน - เสียงทิพย์ ปทุมทอง (3:24)
    25.สั้นจู๋ - วิโรจน์ เพชรเมืองกาญจ (2:51)
    26ชอบสั้นย่ะ - รุ่งทิพย์ มาลัยทอง (2:53)
    27.ฮิปปี้ - วิโรจน์ เพชรเมืองกาญจ (2:17)
    28.เปเป้ - รุ่งทิพย์ มาลัยทอง (2:42)
    29.คนสวยช่วยที่ - วิโรจน์ เพชรเมืองกาญจน์ (2:32)
    30.กลัวช่วยไม่ไหว - รุ่งทิพย์ มาลัยทอง (2:39)


ปุ่ม Thank You จะอยู่ด้านบนซ้าย (อยู่ด้านหน้าปุ่มอ้างถึง)

รวมเพลงร้องแก้ 14

    01.รักสาวบ้านนอก - นิยม มารยาท (2:53)
    02.รักจริงหรือพี่ - นิตยา เปิดปัญญา (2:56)
    03.ทนหนาวอีกปี - เด่น บุรีรัมย์ (2:47)
    04.สัญญาเมื่อหน้าหนาว - ยุวดี ศรีปราสาท (2:59)
    05.หายห่วง - กาเหว่า เสียงทอง (3:39)
    06.ห่วงหน่อย - ชบา เพชรบูรณ์ (3:43)
    07.หนึ่งบวกหนึ่ง - กาเหว่า เสียงทอง (3:13)
    08.หนึ่งลบหนึ่ง - ชบา เพชรบูรณ์ (3:14)
    09.รักแท้จากลูกทุ่ง - แมน เนรมิต (3:07)
    10.สาวนาน้อยใจ - เสียงทิพย์ ประทุมทอง (3:22)
    11.สาวศรีพระยา - แววตา พนาไพร (3:04)
    12.แว่วสาวศรีพระยา - เพลิน พนมเทียน (3:13)
    13.กิ่งฟ้า - จิระ โหระบุตร (3:07)
    14.ฟ้าครวญ - ปัญญาพร ศรีเมืองกาญจน์ (2:54)
    15.ขออุ้ม - ไวพจน์ เพชรสุพรรณ (2:09)
    16.อดอุ้ม - ขวัญจิตร ศรีประจันต์ (2:25)
    17.ทหารเกณฑ์ - ก้าน แก้วสุพรรณ (2:56)
    18.รอทหารเกณฑ์ - ผ่องศรี วรนุช (2:58)
    19.ลาน้องไปเวียดนาม - ไวพจน์ เพชรสุพรรณ (2:49)
    20.วอนพี่กลับจากเวียดนาม - กิ่งแก้ว ศรีสาคร.mp3 (3:02)
    21.เมีย - ไพรวัลย์ ลูกเพชร (3:19)
    22.ผัว - สมศรี ม่วงศรเขียว (3:23)
    23.ตบให้ตาย - ฉัตรทอง มงคลทอง (3:45)
    24.ตัดให้เตียน - ดาวใต้ เมืองตรัง (4:14)
    25.ขอโทษที - ศรีไพร ลูกราชบุรี (3:12)
    26.โกรธพี่ไม่ลง - เรียม ดาราน้อย (3:14)
    27.พ่อเพลงพบรัก - ไวพจน์ เพชรสุพรรณ (3:16)
    28.แม่เพลงกลัวรัก - ขวัญจิตร ศรีประจันต์ (3:33)
    29.ช้างเผือกเมืองสุรินทร์ - เด่น บุรีรัมย์ (2:57)
    30.สาวเมืองสุรินทร์ - ยุวดี ศรีปราสาท (3:26)


ปุ่ม Thank You จะอยู่ด้านบนซ้าย (อยู่ด้านหน้าปุ่มอ้างถึง)

รวมเพลงร้องแก้ 15

    01.รักเธอจนเซ่อ - รุ่งเพชร แหลมสิงห์ (3:14)
    02.ทำเป็นเซ่อ - รุ่งนภา ดารากุล (3:15)
    03.น้ำลงเดือนยี่ - รุ่งเพชร แหลมสิงห์ (3:19)
    04.เดือนยี่พาเศร้า - รุ่งนภา ดารากุล (3:16)
    05.แม่ยาจืด - เพลิน พรหมแดน (2:21)
    06.พ่อยาฉุน - สุมณฑา วราภรณ์ (2:25)
    07.หยุดก่อนคนจน - มงคล ขวัญนคร (3:25)
    08.สงสารคนจน - ยุพิน แพรทอง (3:13)
    09.ต.ช.ด.ขอร้อง - เพชร โพธาราม (3:04)
    10.เมีย ต.ช.ด - ขวัญใจ หทัยประชา (3:02)
    11.หัวอกมะเทิ่ง - ไวพจน์ เพชรสุพรรณ (3:19)
    12.เม้ยเจิงครวญ - กิ่งแก้ว ศรีสาคร (3:13)
    13.แทนระทม - แทน นครปฐม (3:01)
    14.สงสารพี่แทน - นงเยาว์ ดาวสุพรรณ (3:04)
    15.ไม่แน่ไม่แช่แป้ง - แดง แดนทอง (2:41)
    16.ไม่แน่อย่าแช่แป้ง - มลฑา ผาสุข (2:48)
    17.รักติดหล่ม - เพลิน พรหมแดน (2:55)
    18.หล่มหัวใจ - สุภาภรณ์ สุกใส (3:01)
    19.เสียงแคนที่หนองคาย - หมาย เมืองเพชร (2:44)
    20.หมอแคนรูปหล่อ - สดใส ราชสีมา (2:55)
    21.แม่ยอดดาวทู้ - สมานมิตร เกิดกำแพง (2:50)
    22.พ่อยอดดาวไถ - ปทุมทิพย์ บัวตะมะ (2:44)
    23.ดาวสังคม - เพลืน พรมแดน (3:05)
    24.ดาวไม่สำคัญ - เบญจมาศ ปัทมา (2:59)
    25.หนุ่มขอนแก่น - ศักดิ์สยาม เพชรชมภู (3:21)
    26.รักหนุ่มขอนแก่น - โนรา สารคาม (3:51)
    27.ดำเนินจ๋า - สุรพล สมบัติเจริญ (3:02)
    28.อย่าลืมดำเนิน - ละอองดาว (2:59)
    29.คนขี่หลังควาย - ดาว บ้านดอน (3:35)
    30.คนคู่ควาย - ทองม้วย พยาแล (3:14)


ปุ่ม Thank You จะอยู่ด้านบนซ้าย (อยู่ด้านหน้าปุ่มอ้างถึง)


รวมเพลงร้องแก้ 16

    01.ความรักเจ้าขา - รุ่งเพชร แหลมสิงห์ (3:35)
    02.ไหนว่าไม่รัก - กิ่งแก้ว ศรีสาคร (3:35)
    03.จดหมายลารัก - ชัชฏา ชินรัตน์ (3:53)
    04.จดหมายฝากรัก - สิริ ศิลป์ชัย (3:33)
    05.เพื่อนของพี่ - ชัชฏา ชินรัตน์ (3:09)
    06.น้องสาวเพื่อน - สิริ ศิลป์ชัย (2:46)
    07.น้ำในคลอง - ดาวบ้านดอน (3:09)
    08.เกี่ยวข้าววันนั้น - ดอกไม้ (3:01)
    09.แฟชั่นเกี่ยวแขน - โรม ศรีธรรมราช (3:47)
    10.แฟชั่นแขนจับขา - รำเพย ทรายทอง (4:08)
    11.ภูเก็ต - สรวง สันติ (3:47)
    12.ภูเก็ต - ผ่องศรี วรนุช (3:47)
    13.ลาแล้วอยุธยา - ศรเพชร ศรสุพรรณ (3:03)
    14.อย่าลืมอยุธยา - ดวงจันทร์ แก้วฟ้า (3:04)
    15.บ้านนาสัญญารัก - นิยม มารยาท (3:08)
    16.รักพี่ตามสัญญา - ผ่องศรี วรนุช (3:14)
    17.สัจจะของชาวนา - ยงยุทธ เชี่ยวชาญชัย (3:13)
    18.สัจจะของสาวชาวนา - ผ่องศรี วรนุช (3:05)
    19.บัวตูมบัวบาน - พร ภิรมย์ (3:01)
    20.บัวอาย - ผ่องศรี วรนุช (3:18)
    21.ขันหมากมาแล้ว - ยงยุทธ เชี่ยวชาญชัย (3:17)
    22.มาแล้วหรือพี่ - ผ่องศรี วรนุช (3:06)
    23.กิ่งทองใบหยก - ชายเมืองสิงห์ (3:17)
    24.กิ่งระกำ- ดวงใจ เมืองสิงห์ (3:08)
    25.เสียงครวญจากเกาหลี - สมศร ม่วงศรเขียว (2:56)
    26.รักแท้จากหนุ่มไทย - เบญจมินทร์ (3:10)


ปุ่ม Thank You จะอยู่ด้านบนซ้าย (อยู่ด้านหน้าปุ่มอ้างถึง)

รวมเพลงร้องแก้ 17

    01.รังรักในจินตนาการ - ทูล ทองใจ (3:10)
    02.น้องรอรังรัก - นวลสวาท ชื่นบุญ (3:11)
    03.ดาวจรัสแสง - ก้าน แก้วสุพรรณ (2:54)
    04.หัวอกดาว - ผ่องศรี วรนุช (3:06)
    05.ขันหมากมาถึงแล้ว - เยี่ยม สุริยา (3:18)
    06.ขันหมากมาช้าไปแล้ว - ศักดิศรี ศรีอักษร (3:18)
    07.กระท่อมระทม - ชัยชนะ บุญนะโชติ (3:05)
    08.ราชินีบ้านนา - ผ่องศรี วรนุช (3:28)
    09.จดหมายเป็นหมัน - ขวัญชัย เพชรร้อเอ็ด (3:34)
    10.จดหมายฝังใจ บุญมี ศรีอุบล (3:37)
    11.สวยที่สุด - ทนง ธนะสมบัติ (3:08)
    12.ทะเล้นที่สุด - ดาวใต้ เมืองตรัง (3:09)
    13.สุพินที่รัก - ทนง ธนะสมบัติ (3:16)
    14.เสียงจากสุพิน - ดาวใต้ เมืองตรัง (3:49)
    15.น้องผิดสัญญา - ทนง ธนะสมบัติ (3:06)
    16.พี่ก็ผิดสัญญา - ดาวใต้ เมืองตรัง (3:01)
    17.12 ปีแห่งการรอคอย - บรรจบ เจริญพร (3:22)
    18.12 ปีให้พี่คอย - บุปผา สายชล (3:20)
    19.เศรษฐีโลกพระจันทร์ - พร พนาไพร (2:58)
    20.ความฝันบ้าๆ - นงเยาว์ ดาวสุพรรณ (3:13)
    21.หนาวนี้บ่มีคู่ - พร พนาไพร (3:11)
    22.เบื่อหน้าคนขี้หนาว - นงเยาว์ ดาวสุพรรณ (3:16)
    23.จำใจนอน - พรชัย พรหมบัญชา (4:02)
    24.จะไปก็ไป - น้ำฝน ดลใจ (3:54)
    25.จดหมายรักจากใจ - ไพรวัลย์ ลูกเพชร (2:56)
    26.ตอบจดหมายรักจากใจ - จินตนา สุขสถิตย์ (2:55)


ปุ่ม Thank You จะอยู่ด้านบนซ้าย (อยู่ด้านหน้าปุ่มอ้างถึง)

รวมเพลงร้องแก้ 18

      01.หัวอกพ่อสื่อ - ภูมินทร์ อินทพันธ์ (3:15)
    02.หัวอกแม่สื่อ - บุปผา สายชล (3:19)
    03.ขอตายที่สวนแตง - สัญญา พรนารายณ์ (3:36)
    03.อาลัยชายแดน - น้องนุช ดวงชีวัน (3:22)
    04.คิดถึงสวนแตง - น้ำอ้อย พรวิเชียร (3:29)
    05. หนุ่มสุพรรณฝันเฟื่อง - ไพรวัลย์ ลูกเพชร (2:56)
    06. สาวสุพรรณปองรัก - จินตนา สุขสถิตย์ (2:56)
    07.คิดดูให้ดี - แสงสุรีย์ รุ่งโรจน์ (3:33)
    08.แน่ใจหรือยัง - น้ำเพชร เพชรน้ำหนึ่ง (3:17)
    09.ชายเจ้าน้ำตา - แสงสุรีย์ รุ่งโรจน์ (4:24)
    10.สาวเจ้าน้ำตา - น้ำเพชร เพชรน้ำหนึ่ง (4:09)
    11.รักสาวชาวนา - แสงสุรีย์ รุ่งโรจน์ (2:36)
    12.ลูกสาวชาวนา - แพรทอง นพรัตน์ (2:34)
    13.ปรับทุกข์กับเจ้าทุย - สรเพชร ภิญโญ (3:41)
    14.ปรับทุกข์กับเจ้าทุย - น้องนุช ดวงชีวัน (3:35)
    15.คิดฮอดน้องแดง - ศักดิ์สยาม เพชรชมภู (4:02)
    16.แดงคิดฮอดอ้าย - สุภาพ ดาวดวงเด่น (3:56)
    17.ใจเย็น ๆ น้องแดง - ดาว บ้านดอน (3:19)
    18.น้องแดงใจไม่เย็น - สุภาพ ดาวดวงเด่น (3:06)
    19.ยังไม่พอ - ระพิน ภูไท (2:56)
    20.ฟ้ายังกลัว - ยุพิน แพรทอง (2:49)
    21.ไอ้หนุ่มตู้เพลง - ยอดรัก สลักใจ (2:24)
    22.อีสาวตู้เพลง - ยุพิน แพรทอง (2:37)
    23.ราคาเท่าไหร่ - รุ่งเพชร แหลมสิงห์ (3:17)
    24.สำคัญที่ใจ - ยุพิน แพรทอง (2:57)
    25.ขาดเงินขาดรัก - ยอดรัก สลักใจ (2:43)
    26.หลายใจหลายรัก - ยุพินแพรทอง (3:03)
    27.ไก่จ๋า - สายัณห์ สัญญา (4:03)
    28.เสียงตอบจากไก่ - ปริศนา วงศิริ (3:28) 


ปุ่ม Thank You จะอยู่ด้านบนซ้าย (อยู่ด้านหน้าปุ่มอ้างถึง)

รวมเพลงร้องแก้ 19

    01.รักน้องขอมองหน่อย - ยงยุทธ เชี่ยวชาญชัย (2:56)
    02.เลิกมองน้อง - พริ้ว แพรชมพู (3:03)
    03.สวยจริงจริง - สุรพล สมบัติเจริญ (3:05)
    04.หล่อจริงจริง - ศรีสอางค์ ตรีเนตร (3:10)
    05.สาวฝั่งโขง - สุรพล สมบัติเจริญ (2:58)
    06.รักหนุ่มฝั่งโขง - ศักดิ์ศรี ศรีอักษร (2:48)
    07.จำได้ไหมน้อง - ยงยุทธ เชี่ยวชาญชัย (3:12)
    08.จำได้แล้วที่รักขา - ศักดิ์ศรี ศรีอักษร (2:51)
    09.เรื่องมันเศร้า - ขวัญทุ่ง เมืองทอง (3:54)
    10.รักแล้วต้องเศร้า - ดาวรุ่ง ลอยเลิศ (4:21)
    11.เปลี่ยวใจที่ชายแดน - โชคดี แดนสยาม (3:48)
    12.เยี่ยมพี่ที่ชายแดน - น้องนุช ดวงชีวัน (3:59)
    13.หนุ่มโคราชอกหัก - สรเพชร ภิญโญ (3:13)
    14.สาวโคราช - น้องนุช ดวงชีวัน (3:35)
    15.อกหนุ่มกรรมการ - สายัณห์ สัญญา (3:28)
    16.รักหนุ่มกรรมกร - สุนารี ราชสีมา (3:36)
    17.ห้องนอนคนจน - สายัณห์ สัญญา (3:15)
    18.สนชายคนจน - สุนารี ราชสีมา (3:02)
    19.ขันหมากไวพจน์ - ไวพจน์ เพชรสุพรรณ (3:08)
    20.รับขันหมาก - น้ำผึ้ง เมืองสุพรรณ (3:41)
    21.โอ้...ชาวนา - สดใส รุ่งโพธิ์ทอง (3:23)
    22.สาวชาวนา ผ่องศรี วรนุช. (3:23)
    23.คุณนายลูกกำนัน - ยอดรัก สลักใจ (2:25)
    24.คุณนายจักรยาน - ยุพิน แพรทอง (2:32)
    25.เรียมจ๋า - สุภาพ เมืองสุพรรณ (3:14)
    26.เรียมสารภาพ - ขวัญจิตร ศรีประจันต์ (3:13)
    27.ลาน้องไปเวียดนาม - ไวพจน์ เพชรสุพรรณ (2:49)
    28.ไปเวียตนามแล้วหรือพี่ - ผ่องศรี วรนุช (3:02)
    29.ร้องไห้กับเดือน - คัมภีร์ แสงทอง (3:22)
    30.อย่าร้องไห้กับเดือน - น้ำเพชร เพชรน้ำหนึ่ง (3:56)


ปุ่ม Thank You จะอยู่ด้านบนซ้าย (อยู่ด้านหน้าปุ่มอ้างถึง)

รวมเพลงร้องแก้ 20

    01.รักเธอเท่าฟ้า - สวยัณห์ สัญญา (3:27)
    02.รักเธอคนเดียว - เรไร ณ โคราช (2:56)
    03.ลูกสาวผู้การ - สายัณห์ สัญญา (2:52)
    04.ลูกเขยผู้การ - เรไร ณ โคราช (3:04)
    05.ยิ่งโตยิ่งสวย - รุ่งเพชร แหลมสิงห์ (3:14)
    06.โตแล้วถึงรัก - ยุพิน แพรทอง (2:49)
    07 คนชื่อเดือน - สายัณห์ สัญญา (3:28)
    08.น้ำตาเดือน - แวว มยุรา (4:03)
    09.สาวหวึ่ง - สมัย อ่อนวสงค์ (2:50)
    10.บ่าวกึ่ม - น้องนุช ดวงชีวัน (2:32)
    11.สัญญารักจากเสียงพิณ - วิเศษ เวณิกา (3:16)
    12.คอยรักจากเสียงพิณ - นกน้อย อุไรพร (3:23)
    13.ยอมตายที่ชายแดน - สรเพชร ภิญโญ (3:39)
    14.อาลัยชายแดน - น้องนุช ดวงชีวัน (3:22)
    15.ทหารห่วงเมีย - ชาตรี ศรีชล (3:16)
    16.ทหารจ๋า อย่าห่วงเมีย - เพลินพิศ พรรณรายณ์ (3:07)
    17.ป้ากะปู่ กู้อีจู้ - แดง แดนทอง (3:07)
    18.ป้าดูปู่ กู้อี้จู้ - พรรณี พรรณพลีวรรณ (3:03)
    19.แฟนเราเขาดัง - แสงสุรีย์ รุ่งโรจน์ (3:39)
    20.แฟนเราเขาดี - เตือนใจ บุญพระรักษา (3:27)
    21.ไอ้หนุ่มตังเก ไพรวัลย์ ลูกเพชร (3:32)
    22.ขวัญใจไอ้หนุ่มตังเก - ช่อทิพย์ รวงทอง (3:34)
    23.จากเธอที่บึงบรเพชร - เพลิน พรหมแดน (3:21)
    24.คอยพี่ที่บึงบอระเพ็ด - สุภาพ สุกใส (3:16)
    25.มนต์รักป่าซาง - สุรพล สมบัติเจริญ (3:01)
    26.เสียงซึงจากป่าซาง - ดาวเรือง แสงประทีป (3:05)
    27.รักสาวเสื้อลาย - แสงสุรีย์ รุ่งโรจน์ (3:40)
    28.สาวเสื้อลาย - น้ำเพชร เพชรน้ำหนึ่ง (3:35)
    29.รักแล้งเดือนห้า - สายัณห์ สัญญา (3:47)
    30.เดือนห้าหารัก - วันเพ็ญ เดือนสิบสอง (4:00)


ปุ่ม Thank You จะอยู่ด้านบนซ้าย (อยู่ด้านหน้าปุ่มอ้างถึง)


รวมเพลงร้องแก้ 21

    01.สิ้นใจเมีย - จงสวัสดิ์ วรจักร์ (3:36)
    02.สิ้นใจผัว - ชะบาไพร นามวัย (3:40)
    03.น้ำนิ่งไหลลึก - ชาย เมืองสิงห์ (3:13)
    04.น้ำนิ่งไหลแรง - น้ำผึ้ง บริบูรณ์ (2:50)
    05.สัจจะของชาวนา - ยงยุทธ เชี่ยวชาญชัย (3:12)
    06.สัจจะของหญิง - ศรีสอางค์ (2:52)
    07.บัวกลางบึง - ยงยุทธ เชี่ยวชาญชัย (3:09)
    08.เด็ดบัวอย่ากลัวปลา - ศรีสอางค์ (2:54)
    09.อภัยให้เรียม - ศรเพชร ศรสุพรรณ (3:16)
    10.เรียมมีปัญหา - สุนารี ราชสีมา (3:18)
    11.น้ำตาไอ้หนุ่ม - ศรเพชร ศรสุพรรณ (3:09)
    12.เช็ดน้ำตาไอ้หนุ่ม - นฤมล สมสมร (3:22)
    13.พรุ่งนี้พี่จะแต่งงาน - ศรเพชร ศรสุพรรณ (2:50)
    14.วันแต่งงาน - รำเพย ทรายทอง (3:19)
    15.แพ้รักนักร้อง - พนาไพร ลูกราชบุรี (3:02)
    16.อยากรักนักร้อง - ละอองดาว โสธรบุญ (3:09)
    17.หนาวนี้พี่ตายแน่ - สุรพล สมบัติเจริญ (3:14)
    18.ร้อนจะตายอยู่แล้ว - ผ่องศรี วรนุช (3:19)
    19.ลูกเสือชาวบ้าน - สัญญา พรนารายณ์ (3:14)
    20.รักลูกเสือชาวบ้าน - น้ำอ้อย พรวิเชียร (3:21)
    21.หนุ่มนาเตือนสาว - สายัณห์ สัญญา (3:31)
    22.สาวนาเตือนพี่ - แวว มยุรา (3:49)
    23.รักสาวระยอง - สายัณห์ สัญญา (4:17)
    24.รักหนุ่มสุพรรณ - แวว มยุรา (4:30)
    25.ไม่มีใครรักจริง - สายัณห์ สัญญา (3:22)
    26.ไม่มีใครรักจริง - แวว มยุรา (4:06)
    27.เซิ้งบั้งไฟ - ไวพจน์ เพชรสุพรรณ (3:35)
    28.เซิ้งบ้องไฟ - กิ่งแก้ว ศรีสาคร (3:13)
    29.แม่สาวคนโก้ - ไวพจน์ เพชรสุพรรณ (3:27)
    30.พ่อหนุ่มคนเท่ห์ - เตือนใจ ขวัญจิต (2:46)
    31.ฮักสาวขอนแก่น - พนม นพพร (2:55)
    32.หนุ่มหมอแคน - นันทวัน สมสมร (2:48)


ปุ่ม Thank You จะอยู่ด้านบนซ้าย (อยู่ด้านหน้าปุ่มอ้างถึง)

รวมเพลงร้องแก้ 22

    01.ใจดำผิดธรรมดา - รุ่งเพชร แหลมสิงห์ (3:22)
    02.ใจดำแบบธรรมดา - ยุพิน แพรทอง (3:13)
    03.คำสั่งคุณแม่ - เพลิน พรหมแดน (3:05)
    04.คำสั่งคุณพ่อ (3:04)
    05.อุ้มลูกตามเมีย - เมืองมนต์ สมบัติเจริญ (2:53)
    06.อุ้มลูกตามผัว (3:58)
    07.อายใคร - ไพรวัลย์ ลูกเพชร (2:53)
    08.อายคุณ - วิภารัตน์ เปรื่องสุวรรณ (2:35)
    09.ชวนสาวเที่ยวเพชร - สุชิน สินส่งเสริม (4:01)
    10.ตามพี่ไปเที่ยวเพชร - พุ่มพวง ดวงจันทร์ (4:13)
    11.รักคนชื่อน้อย - เพชร โพธาราม (3:22)
    12.น้อยรักคนชื่อเพชร - รุ่งฟ้า ปราณี (3:19)
    13.นาแล้งแดงหนี - ศักดิ์สยาม เพชรชมพ (2:53)
    14.พี่จ๋าแดงกลับมาแล้ว - น้องนุช ดวงชีวัน (2:56)
    15.เอาแน่ - ยอดรัก สลักใจ (3:29)
    16.เจอแน่ - บุษบา อธิษฐาน (3:15)
    17.แม่ขนตางอน - ชาย เมืองสิงห์ (3:21)
    18.พ่อขวัญดวงใจ - ดวงใจ เมืองสิงห์ (3:13)
    19.แม่สื่อแม่ชัก - ชาย เมืองสิงห์ (3:07)
    20.วัวพันหลัก - ดวงใจ เมืองสิงห์ (3:03)
    21.บัวตูม บัวบาน - พร ภิรมย์ (3:00)
    22.บัวระทม - นวลสวาท ชื่นชมบุญ (2:58)
    23.เสียความรู้สึก - สายัณห์ สัญญา (4:14)
    24.เซ็งความรู้สึก - เย็นจิตร พรเทวี (3:26)
    25.รักจางที่บางปะกง - สดใส รุ่งโพธิ์ทอง (3:08)
    26.สาวบางปะกง (3:22)
    27.น้องเป็นคนรักที่เท่าไหร่ - ผ่องศรี วรนุช (3:25)
    28.น้องเป็นคนรักที่ 99 (3:33)
    29.แน่ข้างเดียว - สุรพล สมบัติเจริญ (2:58)
    30.น้องก็แน่ - เรียม ดาราน้อย (3:16)


ปุ่ม Thank You จะอยู่ด้านบนซ้าย (อยู่ด้านหน้าปุ่มอ้างถึง)

รวมเพลงร้องแก้ 23

    01.ปรับทุกข์กับเจ้าทุย - สรเพชร ภิญโญ (3:42)
    02.ปลอบใจพี่ทุย - น้องนุช ดวงชีวัน (3:29)
    03.คนร้อยเอ็ด - ขวัญชัย เพชรร้อยเอ็ด (3:52)
    04.สาวร้อยเอ็ด- พุ่มพวง ดวงจันทร์ (3:50)
    05.ติดเคอร์ฟิว - พัทยา นายก (3:38)
    06.ลาแล้วเคอร์ฟิว - แจ่มจันทร์ กำไลทอง (3:49)
    07.สงกรานต์หาคู่ - สุริยา ชินพันธ์ (3:51)
    08.คิดถึงสงกรานต์ - พิณทิพย์ เดือนฉาย (2:16)
    09.เทพธิดาเทวี - สุรชัย สมบัติเจริญ (2:58)
    10.เทพบุตรในฝัน - สุนันท์ ขวัญจิตร (3:13)
    11.พี่เกี้ยวไม่เป็น - สุรพล สมบัติเจริญ (3:08)
    12.คำชายเชื่อยาก - วันทนา สังข์กังวาล (2:18)
    13.หมอดูแม่นๆ - ไวพจน์ เพชรสุพรรณ (3:10)
    14.ดูหมอแม่นๆ - พริ้ว แพรชมภู (3:19)
    15.ฉันทนาที่รัก - รักชาติ ศิริชัย (4:42)
    16.ฉันทนาตอบรัก - พุ่มพวง ดวงจันทร์ (4:20)
    17.900 โรงจำนำ - สรวง สันติ (3:27)
    18.900 ความระกำ - เตือนใจ บุญพระรักษา (2:53)
    19.พบกันชาติหน้าบ่าย ๆ - สายัณห์ สัญญา (3:23)
    20.พบกันชาติหน้าบ่ายๆ - เย็นจิตร พรเทวี (3:23)
    21.รักอันตราย - ขวัญชัย เพชรร้อยเอ็ด (4:07)
    22.รักไม่อันตราย - พุ่มพวง ดวงจันทร์ (4:18)
    23.รังรักในจินตนาการ - ทูล ทองใจ (3:10)
    24.น้องรอรังรัก - นวลสวาท ชื่นบุญ (3:11)
    25.กาเหว่าครวญ - กาเหว่า เสียงทอง (3:12)
    26.สงสารกาเหว่า - ชบา เพชรบูรณ์ (3:12)


ปุ่ม Thank You จะอยู่ด้านบนซ้าย (อยู่ด้านหน้าปุ่มอ้างถึง)

รวมเพลงร้องแก้ 24

    01.หอมหวน - โฆษิต นพคุณ (3:09)
    02.แก้มนวล - บุปผา สายชล (3:05)
    03.เห็นหน้าน้องแล้วท้องอิ่ม - สายัณห์ สัญญา (2:48)
    04.อิ่มจริงหรือพี่ - บุบผา สายชล (2:36)
    05.นครปฐมที่รัก - ราเมศร์ ชาญมงคล (3:11)
    06.นครปฐมรอรัก - สวนสน มนต์สวรรค์ (3:08)
    07.มีคู่เสียเถิด - คำรณ สัมปุณณานนท์ (3:18)
    08.มีคู่ดีแน่ใช่ไหม - ละอองเพชร แสงพราว (3:34)
    09.อุ้มลูกตามเมีย - สายัณห์ สัญญา (3:22)
    10.อุ้มลูกตามผัว - แวว มยุรา (3:49)
    11.มาช่วยกันผลาญ - สุรพล สมบัติเจริญ (3:07)
    12.บ้า ชัด ชัด - เพ็ญพักตร์ ลักขณา (3:09)
    13.ซ้ำรักจากเมืองชล - ชาตรี ศรีชล (2:49)
    14.กลับชลบุรีเถิดพี่ - เรียม ดาราน้อย (2:59)
    15.ด่วน บขส. - สนธิ สมมาตร (3:46)
    16.คอนด่วน บขส. - อรวี สัจจานนท์ (3:55)
    17.เมียสองต้องห้าม - ชาย เมืองสิงห์ (3:17)
    18.เมียสามเมียสี่ - เรไร ณ โคราช (3:10)
    19.เกลียดเข้ากร้าน - ชาย เมืองสิงห์ (3:15)
    20.เขาเกลียดตัวแล้วย่ะ - ดวงฤดี ธีระเวช (3:07)
    21.แฟนจ๋าอยู่ไหน - แสงสุรีย์ รุ่งโรจน์ (3:22)
    22.แต่งงานแล้วพี่ - ดาวใต้ เมืองตรัง (3:28)
    23.รักเขาข้างเดียว - ชาย เมืองสิงห์ (3:05)
    24.อย่ารักคนผิด - ดวงใจ เมืองสิงห์ (3:12)
    25.ฝนเดือนหก - รุ่งเพชร แหลมสิงห์ (3:09)
    26.คิดถึงเดือนหก - ผ่องศรี วรนุช (3:01)
    27.รักคนที่เขารักเราดีกว่า - สัญญา พรนารายณ์ (3:37)
    28.รักคนที่เขารักเราดีกว่า - น้ำอ้อย พรวิเชียร (3:10)
    29.ผ่าไฟแดง - สุรพล สมบัติเจริญ (3:09)
    30.เผลอเรอนักเชียว - รุ่งนภา ดารากุล (2:47)
    31.หนึ่งปีที่ทรมาน - สายัณห์ สัญญา (3:51)
    32.สี่ปี ไม่มีวันกลับ - ปริศนา วงศ์ศิริ (4:09)


ปุ่ม Thank You จะอยู่ด้านบนซ้าย (อยู่ด้านหน้าปุ่มอ้างถึง)

รวมเพลงร้องแก้ 25

    01.รักน้องบ่มีเงินแต่ง - สุรพล สมบัติเจริญ (3:12)
    02.ร้กน้องต้องมีเงินแต่ง - สะกาวเดือน (3:17)
    03.ครูลำดวน - รุ่งเพชร แหลมสิงห์ (3:05)
    04.ครูรำพึง - ทับทิม นิยมทอง (3:44)
    05.สาวอุบลรอรัก - อังคณางค์ คุณไชย (3:17)
    06.ฮักสาวอุบล - เทพพร เพชรอุบล (3:32)
    07.ฝนพรำช้ำรัก - ศักดิ์ศรี ศรีเมืองลพ (2:46)
    08.สั่งฟ้าฝากฝน - น้ำอ้อย พรวิเชียร (2:47)
    09.ลาน้องไปทหาร - พัทยา นายก (3:34)
    10.ทหารคนดี - ยุพิน แพรทอง (3:34)
    11.รักพิลึก - ไวพจน์ เพชรสุพรรณ (3:23)
    12.ไม่นึกรัก - รุ่งฟ้า ปราณี (3:05)
    13.ลั่นทม - โฆษิต นพคุณ (3:05)
    14.ฉันชื่อลั่นทม - ดวงรัตน์ แสงอุทัย (3:14)
    15.หนาวไหมยอดรัก - ยอดรัก สลักใจ (3:56)
    16.พี่จ๋าน้องหนาว - เรไร สลักจิต - ยอดรัก สลักใจ (3:21)
    17.รักกลางจันทร์ - กุศล กมลสิงห์ (3:04)
    18.รักกลางจันทร์ - แวว มยุรา เพลงแก้ (2:53)
    19.อิจฉาเด็กน้อย - พัทยา นายก (3:15)
    20.อย่าอิจฉาเด็กน้อย - ยมนา วิภาวรรณ (3:16)
    21.มอง - สุรพล สมบัติเจริญ (3:03)
    22.ชอบมองนักเชียว - พุ่มพวง ดวงจันทร์ (2:41)
    23.เดี๋ยวหม่ำเสียหรอก - ลพ บุรีรัตน์ (2:39)
    24.ไม่ได้หม่ำหนูหรอก - หฤทัย หิรัญญา (2:37)
    25.ซากุระลาก่อน - สมัย อ่อนวงศ์ (3:27)
    26.ซากุระคอยเธอ - สุมาลี แสงโสตร์ (3:27)
    27.ลาน้องไปเวียดนาม - ไวพจน์ เพชรสุพรรณ (2:49)
    28.เมียรอนักรบ - ปัทมา ณ เวียงฟ้า (3:21)
    29.ฮักสาวหนองคาย - ดาว ดวงเด่น (3:06)
    30.สาวหนองคาย - น้องนุช ดวงชีวัน (3:22)


ปุ่ม Thank You จะอยู่ด้านบนซ้าย (อยู่ด้านหน้าปุ่มอ้างถึง) :'e:133 :'e:133 :'e:133 :'e:133 :'e:133

ชาตรี:
ลูกทุ่งร้องแก้ มากกว่า 800 เพลง ชุดนี้ถือว่ามโหฬารจริงๆ แต่ที่แน่ๆเพลงร้องแก้มีไม่ต่ำกว่า1000เพลงแน่นอน ขอบคุณครับ. :'e:31   0

ภูฤดู ปักซัว:
ถ้าเอาเพลงร้องแก้ทั้ง 800 กว่าเพลงนี้ ไปใส่ไว้ในหนังเพลง
คงจะได้หนังเพลงหลายสิบเรื่องแน่ครับ
หากพระเอกนางเอกวิ่งร้องเพลงแบบหนังอินเดียด้วย
คงลิ้นห้อยขาเดี้ยงกันแน่ครับ  :'e:37

พีรชา:
 psi200เป็นบุญโดยแท้ ได้ดูพระเอก นางเอกลิ้นห้อย ขาเดี้ยง ดูรายชื่อเพลงแทบจะไม่ซ้ำกัน น้อมคาราวะด้วยใจเลยครับ :'e:31
   ขอรับไว้อีกคนนะครับ ขอบคุณสำหรับน้ำใจ ขอบคุณครับ :'e:94

หนุ่ม ฮ่อมดอย:
  พี่ผู้ให้  ยังคงเป็นพี่ผู้ให้ตลอด จนมิอาจบรรยายได้ ขอบคุณครับที่ช่วยมาเติมเต็มอารมณ์ ในการฟังเพลงให้สมบุรณ์

  สิ่งที่น่าโมโหก็คือ  บางครั้งนึกอยากจะฟังเพลงอะไร แล้วคิดว่ามี...แต่ไม่เจอ...ครั้งนี้ คงจำเพิ่มเข้ามาอีกหลายเพลง

    ขอบคุณมากครับ.......

      psi100 :'e:95 psi100

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

[#] หน้าถัดไป

Go to full version