ห้องแบ่งปันน้ำใจ > เพลงลูกกรุงเพลงเดี่ยว

พรศุลี วิชเวช,นำหมู่ - ปัตตานีศรีไทย[320]

(1/1)

หวานคำรัก:

ปุ่ม Thank You จะอยู่ด้านบนซ้าย (อยู่ด้านหน้าปุ่มอ้างถึง)

ชัช:
เข้ามาฟังครับ ท่านคำหวาน ขอบคุณครับ  พรศุลี วิชเวช,นำหมู่ - ปัตตานีศรีไทย

สมพร เกาะยอ:

    เพลง เกี่ยวกับจังหวัด ปัตตานี  ก็มีไม่มากและก็ไม่น้อย  แต่เพลงนี้ไม่คุ้นครับท่าน
 ไฟล์เพลงยังอยู่ไหมหนอ  เพราะวันนี้จะไปปัตตานีครับ  ขอบคุณครับ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

Go to full version