ห้องแบ่งปันน้ำใจ > เพลงลูกกรุงเพลงเดี่ยว

รวงทอง ทองลั่นทม,ชาญวิทย์ ผลประเสริฐ - ดอกไม้ไทร

(1/1)

หวานคำรัก:

ปุ่ม Thank You จะอยู่ด้านบนซ้าย (อยู่ด้านหน้าปุ่มอ้างถึง)

เมืองโบราณ:
รวงทอง ทองลั่นทม,ชาญวิทย์ ผลประเสริฐ - ดอกไม้ไทร เพลงนี้ไม่เคยฟังมาก่อนเลย ชื่อ ดอกไม้ไทร ฟังคล้ายทำนองไทยเดิม คงต้องสืบค้นกันต่อไป  :'e:31

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

Go to full version