ห้องฟังเพลง > ห้องฟังเพลงลูกกรุงจากแผ่นเสียง แผ่นครั่ง78 แผ่น33 แผ่น45

คนึงถึง - เฉลา ประสพศาตร์,หวอ โหย่ว อี๋ ต้วน ฉิง* - หวู อิง อิน

(1/1)

หวานคำรัก:
เฉลา ประสพศาตร์ - คนึงถึง[ครั่ง ตราพัชราพร]

http://www.banplengthai.com/imagehost/pics/99e8595df73d1e82c4ba2b7ff128f6e4.swf

หวอ โหย่ว อี๋ ต้วน ฉิง - หวู อิง อิน(1957)

http://www.banplengthai.com/imagehost/pics/9313c21116be15f69af09db2a810efc6.swf
*เพลงจีนเพลงนี้ ผู้ประพันธ์ไทย หลายท่านนำทำนองมาใช้

บิน:
คนึงถึง - เฉลา ประสพศาตร์,หวอ โหย่ว อี๋ ต้วน ฉิง* - หวู อิง อิน  ขอฟ้งครับ  ขอบคุณมาก

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

Go to full version