มาดูแลสุขภาพกัน > มาฟังธรรมให้เข้าใจกันเถิด

สอบถามสหายธรรม

(1/1)

มาโนช บางปะกง:
คำกล่าวของบุคคลที่ว่า จะนั่งปฏิบัติเพื่ออะไร ในเมื่อไม่รูสภาพธรรมมะที่กำลังปรากฏ
หมายถึงสติ ไม่ระลึกว่าสติอยูกับปัจจุบัน คืออายตนะทั้งหก คือเจริญสติปัฎฐานสี่
ไม่มีบุคคล สัตว์ สิ่งของ มีแต่สภาพธรรมมะที่ปรากฎ เช่นทางกาย ก็มีแต่ เย็น ร้อน
อ่อน แข็ง ตึงไหว ฟังแล้วผมก็เข้าใจแต่ยังไม่มีสติระลึกได้ วันๆมีแต่อกุศลเสียเป็น
ส่วนใหญ่ ธรรมมะเป็นสิ่งละเอียดมาก ยากที่จะเข้าใจ ขอ้ป็นเพียงผู้ฟังไปก่อนครับ
ขอบคุณสำหรับเนื้อที่ ในการเขียนนะครับ :'e:94

ชัช:
ธรรมมะเป็นสิ่งละเอียดมาก ยากที่จะเข้าใจ (ถูกต้อง)

ปรางมล:
มาศึกษาคำของพระพุทธเจ้าแท้ๆสิคะ แล้วจะเข้าใจ ไม่มีอะไรยากเกินกว่าที่คนเราจะเข้าใจได้หรอกค่ะ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

Go to full version