ห้องแบ่งปันน้ำใจสำหรับสมาชิกระดับเทพขึ้นไป > เพลงลูกทุ่งอมตะ มากกว่า 1 เพลง หรือเป็นชุด

#ชินกร ไกรลาศ 142 เพลง

(1/3) > >>

รวี:
#ชินกร ไกรลาศ   142 เพลง

    กรรมการ - ชินกร ไกรลาศ (3:51)
    กระท่อมทองกวาว - ชินกร ไกรลาศ (3:45)
    กระท่อมพ่อม่าย - ชินกร ไกรลาศ (4:09)
    กระท่อมสาวเมิน - ชินกร ไกรลาศ (3:14)
    กลองยาวชลบุรี - ชินกร ไกรลาศ (4:36)
    กลองยาวชินกร - ชินกร ไกรลาศ (4:48)
    กลองยาวบันลือโลก - ชินกร ไกรลาศ (3:27)
    กลับบ้านเถิดลูก - ชินกร ไกรลาศ (3:52)
    กางเกงใน - ชินกร ไกรลาศ (2:28)
    การะเกด - ชินกร ไกรลาศ (4:23)
    แก้มลิง - ชินกร ไกรลาศ (2:27)
    ไกรทอง - ชินกร ไกรลาศ (3:04)
    ขันหมากมาแล้ว - ชินกร ไกรลาศ (4:41)
    ข้าวคู่นา - ชินกร ไกรลาศ (3:10)
    เขมรไทรโยค - ชินกร ไกรลาศ (3:39)
    ไข้ใจ - ชินกร ไกรลาศ (3:04)
    คนธรรพ์ - ชินกร ไกรลาศ (2:47)
    ครูบาศรีวิชัย - ชินกร ไกรลาศ (2:53)
    คอยเธอ - ชินกร ไกรลาศ (3:34)
    คำอวยพร - ชินกร ไกรลาศ (3:01)
    คุณค่าภาษาไทย - ชินกร ไกรลาศ (3:24)
    คู่วิวาท - ชินกร ไกรลาศ,แวว มยุรา (2:20)
    งามแท้เจ้า - ชินกร ไกรลาศ (3:33)
    จำใจจาก - ชินกร ไกรลาศ (3:03)
    เจ้าลอย - ชินกร ไกรลาศ (4:19)
    ใจพ่อใจแม่ - ชินกร ไกรลาศ (3:27)
    ใจเย็นๆ - ชินกร ไกรลาศ (2:21)
    ชมดง - ชินกร ไกรลาศ (4:49)
    ชวนน้องตีกลอง - ชินกร ไกรลาศ,แวว มยุรา (3:44)
    ชาตินี้เรารักกันได้ - ชินกร ไกรลาศ (3:39)
    ชาละวัน - ชินกร ไกรลาศ (2:53)
    ชาวนาปลูกรัก - ชินกร ไกรลาศ (2:56)
    ชาวนาสอนลูก - ชินกร ไกรลาศ (3:57)
    ชินกรกลองยาว - ชินกร ไกรลาศ (3:06)
    ชีวิตนาวี - ชินกร ไกรลาศ (2:53)
    ซ่อมหัวใจ - ชินกร ไกรลาศ (3:22)
    แซ่ซ้องสรรเสริญ - ชินกร ไกรลาศ (3:51)
    ดาวลูกไก่ ตอน 1 - ชินกร ไกรลาศ (3:46)
    ดาวลูกไก่ ตอน 2 - ชินกร ไกรลาศ (3:30)
    ดาวลูกไข่ 1 - ชินกร ไกรลาศ (3:16)
    ดาวลูกไข่ 2 - ชินกร ไกรลาศ (3:14)
    ดื่มเหล้าเพราะเมารัก - ชินกร ไกรลาศ (2:55)
    เด็กไทยยุคไอที - ชินกร ไกรลาศ (3:13)
    เดือนคว่ำ เดือนหงาย - ชินกร ไกรลาศ คู่ กิ่งกาญจน์ กาญจนา (4:39)
    ตากสินมหาราช - ชินกร ไกรลาศ (2:50)
    ตามใจเมีย - ชินกร ไกรลาศ (2:59)
    ใต้ร่มพระบารมีจักรีวงศ์ - ชินกร ไกรลาศ (4:02)
    ถึงรู้พี่ก็รัก - ชินกร ไกรลาศ (3:31)
    เที่ยวเขาดิน - ชินกร ไกรลาศ (5:08)
    น้องชายกับพี่สาว - ชินกร ไกรลาศ คู่ แวว มยุรา (2:55)
    นอนคว่ำนอนหงาย - ชินกร ไกรลาศ (4:48)
    นางฟ้าไทย - ชินกร ไกรลาศ (4:01)
    น้ำใจไทย ที่ราชประสงค์ - ชินกร ไกรลาศ (3:47)
    น้ำตาคนจน - ชินกร ไกรลาศ (2:44)
    น้ำตาใจ - ชินกร ไกรลาศ (3:23)
    น้ำตาลาไทร - ชินกร ไกรลาศ (3:01)
    นิทานกากับยุง - ชินกร ไกรลาศ (2:40)
    เนตรดาว - ชินกร ไกรลาศ (3:40)
    บัวตูมบัวบาน - ชินกร ไกรลาศ (3:28)
    บัวบังใบ - ชินกร ไกรลาศ (3:11)
    บ้านไร่น่ารัก - ชินกร ไกรลาศ (2:58)
    บ้านแสนสุข - ชินกร ไกรลาศ (4:35)
    ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง - ชินกร ไกรลาศ (4:07)
    ปลงสังขาร - ชินกร ไกรลาศ (3:45)
    ปลูกข้าวในนา - ชินกร ไกรลาศ (2:55)
    พยาบาลหัวใจ - ชินกร ไกรลาศ (3:06)
    พรหมฑัต - ชินกร ไกรลาศ (2:55)
    พระราชมนู - ชินกร ไกรลาศ (5:07)
    พระเศวต - ชินกร ไกรลาศ (3:00)
    พระสูง คำร้อง - ชินกรไกรลาศ (4:17)
    พ่อม่ายตามเมิย - ชินกร ไกรลาศ (3:16)
    พ่อแม่ใคร - ชินกร ไกรลาศ (3:33)
    พ่อเลี้ยงลูก - ชินกร ไกรลาศ (4:44)
    พิกุลโรย - ชินกร ไกรลาศ (3:22)
    พี่เลี้ยงกล่อมน้อง - ชินกร ไกรลาศ (4:53)
    เพชฌฆาตใจ - ชินกร ไกรลาส (3:13)
    เพชรร่วงในสลัม - ชินกร ไกรลาศ (4:21)
    เพลงเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษามหามงคล สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามราชกุมารี - ชินกร ไกรลาศ (4:30)
    เพลงส่งเสด็จพระพี่นาง - ชินกร ไกรลาศ (5:34)
    ฟ้าแปลงนาง - ชินกร ไกรลาศ (3:37)
    มนต์รักลูกทุ่ง - ชินกร ไกรลาศ (3:16)
    มรดกแผ่นดิน (ถ้ำผีหัวโต) - ชินกร ไกรลาศ (5:11)
    เมดเลย์ประเพณีชลบุรี - ชินกร ไกรลาศ (11:13)
    เมาเกินกำลัง - ชินกร ไกรลาศ (2:56)
    เมียใคร - ชินกร ไกรลาศ (2:40)
    แมงโกง - ชินกร ไกรลาศ (3:22)
    แม่พวงพยอม - ชินกร ไกรลาศ (3:52)
    แม่ฟ้าของแผ่นดิน - ชินกร ไกรลาศ (3:53)
    แมว - ชินกร ไกรลาศ (3:44)
    แมวเฝ้าปลาย่าง - ชินกร ไกรลาศ (2:59)
    แม่ศรีบ้านนา - ชินกร ไกรลาศ (2:29)
    แม่หม้ายหลายชนิด - ชินกร ไกรลาศ (4:19)
    ไม้สามประโยชน์สี่ - ชินกร ไกรลาศ (3:49)
    ยอเกียรติพระราม - ชินกร ไกรลาศ (4:57)
    ยอนามพระร่วง - ชินกร ไกรลาศ (3:08)
    ยอยศพระลอ - ชินกร ไกรลาศ (4:08)
    ยอยศเมืองงาม - ชินกร ไกรลาศ (4:08)
    รจนา - ชินกร ไกรลาศ (3:10)
    รักเดียวใจเดียว - ชินกร ไกรลาศ (3:24)
    รำวงกองข้าว - ชินกร ไกรลาศ (3:25)
    ริมไกรลาส ตอน 1 - ชินกร ไกรลาศ (4:06)
    ริมไกรลาส ตอน 2 - ชินกร ไกรลาศ (4:10)
    รุ่งอรุณแห่งความสุข - ชินกร ไกรลาศ (3:29)
    เรือนสามน้ำสี่ - ชินกร ไกรลาศ คู่ กิ่งกาญจน์ กาญจนา (3:39)
    โรงนากลางมหาราชวัง - ชินกร ไกรลาศ (5:39)
    ล่องแก่งในฝัน - ชินกร ไกรลาศ (3:09)
    ลานรักลานเท - ชินกร ไกรลาศ (3:20)
    ลาวครวญ - ชินกร ไกรลาศ (4:16)
    ลาวเซิ้ง - ชินกร ไกรลาศ (4:37)
    ลาวดวงเดือน - ชินกร ไกรลาศ (4:21)
    ลูกของแม่ - ชินกร ไกรลาศ (3:21)
    ลูกโจรกลับใจ - ชินกร ไกรลาศ (3:38)
    ลูกทุ่งรำลึก - ชินกร ไกรลาศ (บันทึกเสียงเพลงแรก) (3:03)
    ลูกทุ่งเสี่ยงเทียน - ชินกร ไกรลาส (3:21)
    ลูกพ่อขุน - ชินกร ไกรลาศ (2:24)
    เลือดปู - ชินกร ไกรลาศ (4:29)
    วอนสวาท - ชินกร ไกรลาศ (2:42)
    วังแม่ลูกอ่อน ตอน 1 - ชินกร ไกรลาศ (3:43)
    วังแม่ลูกอ่อน ตอน 2 - ชินกร ไกรลาศ (3:35)
    วิมานบ้านนา - ชินกร ไกรลาศ (2:56)
    ศรีนวล - ชินกร ไกรลาศ (4:15)
    โศรก - ชินกร ไกรลาศ (3:13)
    สัจธรรม - ชินกร ไกรลาศ (2:48)
    สาวมหาสารคาม - ชินกร ไกรลาศ (3:26)
    สาวสองใจ - ชินกร ไกรราช (3:34)
    สาวอุบลที่รัก - ชินกร ไกรลาศ (3:01)
    สี่เหล่าของชาวไทย - ชินกร ไกรลาศ + น้ำตาล น้ำเพชร (3:23)
    สุขสันต์วันวิวาห์ - ชินกร ไกรลาศ (3:47)
    เสน่ห์สาวชลบุรี - ชินกร ไกรลาศ (2:41)
    เสียงเศร้าจากชาวนา (ผ) - ชินกร ไกรลาศ (2:38)
    หญิงหลายใจ - ชินกร ไกรลาศ (3:26)
    หนุ่ม พ.ร. จีบสาวไม่เป็น (พณิชยการราชดำเนิน) - ชินกร ไกรลาศ (3:23)
    หนุ่มอิสาน - ชินกร ไกรลาศ (3:12)
    หมอทำขวัญ - ชินกร ไกรลาศ (2:46)
    หมากัด - ชินกร ไกรลาศ (3:41)
    หยดน้ำนมหยาดน้ำตา - ชินกร ไกรลาศ (3:10)
    เห่กากี - ชินกร ไกรลาศ (3:50)
    เห่ครุฑ - ชินกร ไกรลาศ (3:07)
    เห่ฉิมพลี - ชินกร ไกรลาศ (3:36)
    อยากกินคนสวย - ชินกร ไกรลาศ (3:38)
    อวยพรวันเกิด - ชินกร ไกรลาศ (3:25)
    อ้อมอกเธอ - ชินกร ไกรลาศ (3:08)ปุ่ม Thank You จะอยู่ด้านบนซ้าย (อยู่ด้านหน้าปุ่มอ้างถึง) :'e:133 :'e:133 :'e:133 :'e:133 :'e:133

หนุ่ม ฮ่อมดอย:

    มีทั้งเพลงเก่าที่หายาก และหลายเพลงที่นำมาขับร้องใหม่ แต่เสียงของศิลปินท่านนี้ ยังไงก็เพราะมากครับ

    ขอบพระคุณมากครับ.....

                                           sp236  :'e:101 :'e:101sp236

ชาตรี:
ผมรู้จักและก็ชอบ ชินกร ไกรลาศ ก็เพลง ยอยศพระลอ นี่แหละโด่งดังมากๆในยุคนั้น
และเพลงนี้ยังเป็นเพลงประกอบภาพยนต์เรื่องพระลออีกด้วย คนที่ร้องริปซิงค์ของเพลงนี้คือ มีศักดิ์ นาครัตน์
ภาพยนต์เรื่องนี้นำแสดงโดย มิตร ชัยบัญชา, เพชรา เชาวราษฎร์ , เยาวเรศ นิศากร
มาวันนี้มาเจอชุดใหญ่ได้ฟังหนำใจแน่เลย ขอบคุณครับ.
                                                                          :'e:31

ภูวดี:
เห็นเพลงคุณชินกร นักร้องท่านนี้ผมก็ชอบฟังเหมือนกันครับ
แหล่ได้เพราะมากๆ แต่เพลงที่ไม่ใช่แหล่ก็หวานจับใจ เสียงดีมากๆครับ เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวเลย
ขอเก็บเพิ่ม เผื่อเพลงไหนขาดอยู่ จะได้เติมเข้าไปให้เต็ม :'e:94

เมืองเพชร:
อยากฟังเพลงเจ้าลอย   ไม่รู้ว่าใช่เพลงประกอบหนังไหม   ใครช่วยอัพมาแจกอีกสักรอบนะครับ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

[#] หน้าถัดไป

Go to full version