เทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์ > ห้องฝึกวิทยายุทธ

ทดสอบการวาง mp3 to swf แบบใส่รูป ครับ

(1/1)

คนชายแดน:
https://a954c2f6d057bf17aed4f74f60e20c69c4a3827c.googledrive.com/host/0B7eNTBue2LiafkFMLWpQYXE1VkN4dXYzUVhPSWU5eExLOUF3endjNHhobmR5Rl95VHNMVW8/03._%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B9%81%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%9E%E0%B8%9A.swf
รักแรกพบ - รุ่งโรจน์ เพชรธงชัย
ขอผู้รู้แนะนำด้วยครับ ขอบคุณครับ

ชัช:
รักแรกพบ - รุ่งโรจน์ เพชรธงชัย
ขอผู้รู้แนะนำด้วยครับ ขอบคุณครับ (ผมก็ไม่รู้ แต่ก็สวยดีนะครับ ที่มีรูปให้ชมนะครับ)

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

Go to full version