เทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์ > ห้องฝึกวิทยายุทธ

ทดลองอ่ะค่ะ

(1/1)

คนเรียบร้อย:
สำหรับผู้ที่ชื่นชอบเสียงอังกาลุงนะคะ ....

1 เสียงควรญจากเกาหลี+รักแท้จากหนุ่มไทย.wma
http://www.4shared.com/music/RoKqqwMuce/1__online.html
2 ลมว่าว.wma
http://www.4shared.com/music/8INzQIiBba/2__online.html
3 กุหลาบเวียงพิงค์.wma
http://www.4shared.com/music/0m5sT22Bba/3__online.html
4 อยากกินรัก.wma
http://www.4shared.com/music/ofTIwZkMba/4__online.html
5 สักขีแม่ปิง.wma
http://www.4shared.com/music/ZEQQIYmzba/5__online.html
6 คนดีของแม่.wma
http://www.4shared.com/music/MReL_yBace/6__online.html
7 สิ้นกลิ่นดิน.wma
http://www.4shared.com/music/O-R_WcICba/7__online.html
8 หัวใจว่าง.wma
http://www.4shared.com/music/QCD3e_VHce/8__online.html
9 ชำมะเลียง.wma
http://www.4shared.com/music/lQV4JtqPce/9__online.html
10 เขมรไล่ควาย.wma
http://www.4shared.com/music/lbEAfV4Hce/10_.html
11 นกเอี้ยงจ๋า+ ทุยจ๋า.wma
http://www.4shared.com/music/-ImqOkMAce/11__.html
12 ชมทุ่ง.wma
http://www.4shared.com/music/r29b5MYEce/12_.html
13 ทุยจ๋าทุย.wma
http://www.4shared.com/music/zRkpc6frce/13_.html
14 อายจันทร์.wma
http://www.4shared.com/music/sc6wX13mba/14_.html

15 ยอดชู้คู่ชื่น.wma
http://www.4shared.com/music/ebceSlJRba/15_.html
16 บุญพี่ที่น้องรัก..รักพี่ที่ใจ.wma
http://www.4shared.com/music/_XIR1d9Tce/16_.html
17 สาวบ้านแพน.wma
http://www.4shared.com/music/9WSBqcPuba/17_.html
18 อันเป็นดวงใจ.wma
http://www.4shared.com/music/T3EqSoMBce/18_.html

19 พวงมะนาว
http://www.4shared.com/music/DLmadksrce/19_.html

20หนุ่มประทุมสาวเมืองสิงห์
http://www.4shared.com/music/C5UkKYKzce/20_.html

ชัช:
ใช้ได้ครับ ขอบคุณครับที่เอามาแบ่งกันฟัง (คนเรียบร้อย)

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

Go to full version