ห้องฟังเพลง > ฟังเพลงเพื่อชีวิต

แม่สาย - เทียรี่

(1/2) > >>

ต้นหอม:

[youtube=640,480][/youtube]

สมศักดิ์914:
ลองฟังเสียงแล้วชัดเจนดีครับ

รักษา:
 :'e:78 ชอบเที่ยรี่ ตั้งแต่ยังไม่ดังโนน่แหละ ขอบคุณในน้ำใจแบ่งปันครับ :'e:78

ธีรวัชร์ โขทัย:
เทียรี่ร้องเพลงนี้ได้อารมณ์เพลงมาก  ชอบครับชอบ   :'e:131

ฟรีเบิร์ด:
เสียงเพลงแน่นดีมาก ฟังมาตั้งแต่อายุ 10 ปี ตอนนี้ 20 ปี แล้ว ยังชอบฟังอีก ที่บ้านเราเปิดเกือบทุกวัน

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

[#] หน้าถัดไป

Go to full version