ห้องฟังเพลง > ฟังเพลงสากล

Rhythm Of the Rain ~ The Cascades

(1/3) > >>

พรรณราย:
ฟังจากกล่องเสียงเพลง
ข้อแม้...ปิดโปรแกรม Adblock ก่อน หรือใช้ Browser ที่ไม่มี Adblock

:'e:78

((( กดฟังเพลงที่นี่ )))

Song Rhythm Of the Rain - The Cascades


แก้ไขไฟล์เดิมที่เดี้ยงให้ฟังเพลงได้

ต้อม โฆษิต:
เพลงนี้ผมชอบมากๆ  ทั้งเพลงต้นฉบับและเพลงเนื้อไทย
ขอฝนชโลมใจที่เศรษฐาร้อง 

โจน:
เสียงใช้ได้ครับ อาจจะมากเทปคาสเซ็ท อันนี้ผมไม่ทราบนะครับ ขอบคุณนะครับที่นำมาให้เราได้ฟังกัน

จ้อง:
ขอบคุณมณมาก เปิดเขามาฟังในขณะที่นอกบ้านฝนกระหน่ำ ลงกระโชกแรง
ได้บรรยากาศชะมัด เพลงเพราะ ชอบมาก

 :'e:78

วัชรินทร์ ระยอง:
I'm falling love with this song, Thanks
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

Rhythm Of the Rain : The Cascades


Listen to the rhythm of the falling rain
Telling me just what a fool I've been
I wish that it would go and let me cry in vain
And let me be alone again

The only girl I care about has gone away
Looking for a brand new start
But little does she know
That when she left that day
Along with her she took my heart

Rain please tell me now does that seem fair
For her to steal my heart away when she don't care
I can't love another when my hearts somewhere far away

The only girl I care about has gone away
Looking for a brand new start
But little does she know that when she left that day
Along with her she took my heart

Rain won't you tell her that I love her so
Please ask the sun to set her heart aglow
Rain in her heart and let the love we knew start to grow

Listen to the rhythm of the falling rain
Telling me just what a fool I've been
I wish that it would go and let me cry in vain
And let me be alone again

Oh, listen to the falling rain
Pitter pater, pitter pater
Oh, oh, oh, listen to the falling rain
Pitter pater, pitter pater

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

[#] หน้าถัดไป

Go to full version