ฟังเพลงลูกกรุงจากไฟล์เพลงทั่วๆไป

หัวข้อ

(1/186) > >>

[1] สาวบ้านนอกเข้ากรุง - พญ.พันทิวา สินรัชตานันท์

[2] คิดถึงฉันบ้างคืนนี้ ~ ไพจิตร อักษรณรงค์

[3] พิงคนครเชียงใหม่

[4] คน - สุเทพ วงศ์กำแหง

[5] น้ำตาสาวดอกคำใต้ - อุมาพร บัวพึ่ง

[6] มหาชัยอาลัยท่าฉลอม - ชรินทร์ นันทนาคร - รวงทอง ทองลั่นทม

[7] หนักแผ่นดิน (ต้นฉบับ) - ส.อ.อุบล คงสิน , ศิริจันทร์ อิศรางกูร ณ อยุธยา

[8] แม่ค้าครวญ - จินตนา สุขสถิตย์

[9] ชำมะเลียงเคียงเธอ - วนิดา นภาพร

นำร่อง

[0] ขึ้นหนึ่งระดับ

[#] หน้าถัดไป

Go to full version