เพลงลูกทุ่ง ร้องเกี้ยว ร้องแก้

หัวข้อ

(1/28) > >>

[1] ประกาศถึงทุกท่านที่ใช้งานห้องนี้ เรืองการตอบกระทู้

[2] อ่านที่นี่ก่อนนะครับ

[3] หนึ่งปีที่ทรมาน - สายัณหื สัญญา + สี่ปีไม่มีวันกลับ - ปริศนา วงศ์ศิริ

[4] สมศรี 1992 - ยอดรัก สลักใจ + ศรีผิดไปแล้ว - พรทิพย์ แสงอุทัย

[5] แฟนจ๋าอยู่ใหน - แสงสุรีย์ รุ่งโรจน์ + แต่งงานแล้วพี่ - ดาวใต้ เมืองตรัง

[6] เปลี่ยวใจที่ชายแดน - โชคดี แดนอีสาน + เยี่ยมพี่ที่ชายแดน - น้องนุช ดวงชีวัน

[7] ฉันทนาที่รัก - รักชาติ + จดหมายจากฉันทนา - ดาวใต้ + หมั่นไส้ฉันทนา หงษ์ทอง

[8] รวมเพลงลูกทุ่งร้องแก้ มากกว่า 800 เพลงครับ

[9] ด่วน บ.ข.ส. - สนธิ สมมาตร + คอยด่วน บ.ข.ส. - อรวี สัจจานนท์

นำร่อง

[0] ขึ้นหนึ่งระดับ

[#] หน้าถัดไป

Go to full version