เพลงที่ริปจากเทปคาสเซ็ท

บอร์ดย่อย

[-] เพลงที่ริปจากเทปของ ภูวดี

[-] เพลงที่ริปจากเทปของ ประสม เมืองชล

[-] เพลงที่ริปจากเทปของ ปีเตอร์ ดูเล่น

[-] เพลงที่ริปจากเทปของ ป๋อง เมืองเพชร

[-] เพลงที่ริปจากเทปของท่านเมืองเพชร ริปโดยภูวดี

หัวข้อ

(1/78) > >>

[1] ประกาศถึงทุกท่านที่ใช้งานห้องนี้ กรุณาอ่านก่อนครับ

[2] ชุด ถอนรากถอนโคน

[3] พนม นพพร ชุด "ปัดฝุ่นรุ่นพิเศษ"

[4] เทพ โพธิ์งาม - หลาวเกี้ยนั้ง (320)

[5] ยอดรัก สลักใจ ชุด ทหารเรือมาแล้ว(รับรองคุณภาพเสียงอยากให้สะสมไว้ครับ)

[6] เทป วงคนโคก ชุด ครูปริญญา

[7] NP ชายธง ทรงพล ชุด ปูไข่ไก่หลง (เทป)

[8] ศรเพชร ศรสุพรรณ ชุด ไอ้แจ่มถูกจับ

[9] ยอดรัก สลักใจ ชุด แม่ดาวเทียม(ชุดนี้รักและชอบเป็นพิเศษเพราะ.....)

นำร่อง

[0] ขึ้นหนึ่งระดับ

[#] หน้าถัดไป

Go to full version