เพลงที่ริปจากเทปคาสเซ็ท

บอร์ดย่อย

[-] เพลงที่ริปจากเทปของ ภูวดี

[-] เพลงที่ริปจากเทปของ ประสม เมืองชล

[-] เพลงที่ริปจากเทปของ ปีเตอร์ ดูเล่น

[-] เพลงที่ริปจากเทปของ ป๋อง เมืองเพชร

[-] เพลงที่ริปจากเทปของท่านเมืองเพชร ริปโดยภูวดี

หัวข้อ

(1/78) > >>

[1] ประกาศถึงทุกท่านที่ใช้งานห้องนี้ กรุณาอ่านก่อนครับ

[2] ฉัตรชัย พ.ศ.ใหม่ ร๊อคสตอ ชุดที่ 2 ฉัตรชัย มงคลทอง

[3] ชุดนี้น่าเก็บไว้ฟัง ครับ - ประกายเพชร สรหงส์

[4] ชุด ถอนรากถอนโคน

[5] พนม นพพร ชุด "ปัดฝุ่นรุ่นพิเศษ"

[6] เทพ โพธิ์งาม - หลาวเกี้ยนั้ง (320)

[7] ยอดรัก สลักใจ ชุด ทหารเรือมาแล้ว(รับรองคุณภาพเสียงอยากให้สะสมไว้ครับ)

[8] เทป วงคนโคก ชุด ครูปริญญา

[9] NP ชายธง ทรงพล ชุด ปูไข่ไก่หลง (เทป)

นำร่อง

[0] ขึ้นหนึ่งระดับ

[#] หน้าถัดไป

Go to full version