เพลงลูกทุ่งที่ริปจากแผ่นเสียง

บอร์ดย่อย

[-] เพลงที่ริปจากแผ่นเสียงของท่านเมืองเพชร

[-] เพลงที่ริปจากแผ่นเสียงของท่านภูวดี

หัวข้อ

(1/239) > >>

[1] ประกาศถึงทุกท่านที่ใช้งานห้องนี้ กรุณาอ่านก่อนครับ

[2] แผ่น45คุณภาพพอฟังได้ยังไม่เคยแจกที่ไหนครับ 165 เข็ดจริงๆให้ดิ้นตาย – วิไล พนม(แก้ตามที่บอกมา

[3] SPยิ่งยง ยอดบัวงาม ยิ่งยงมาแล้ว ชุดที่ 6

[4] เพ้อรัก - พัทยา นายก ผ.45 ตราคนวิ่ง

[5] หัวอกคนหนุ่ม - พรชัย พรหมบัญชา ผ.45 ตรา SSP

[6] เสน่ห์เมืองหลวง - บ้านนาผาสุข (ผ.78) แผ่นเสียงตราเขื่อนเจ้าพระยา

[7] คิดฮอดเสียงโปงลาง สัญญา เพชรเมืองกาฬ ครับท่าน

[8] สายัณห์ สัญญา "เปิดผนึกบันทึกช้ำ"

[9] ยอดรัก สลักใจ "พะวงเฝ้าแต่แลหา"

นำร่อง

[0] ขึ้นหนึ่งระดับ

[#] หน้าถัดไป

Go to full version