เพลงลูกทุ่งที่ริปจากแผ่นเสียง

บอร์ดย่อย

[-] เพลงที่ริปจากแผ่นเสียงของท่านเมืองเพชร

[-] เพลงที่ริปจากแผ่นเสียงของท่านภูวดี

หัวข้อ

(1/239) > >>

[1] ประกาศถึงทุกท่านที่ใช้งานห้องนี้ กรุณาอ่านก่อนครับ

[2] แผ่น45คุณภาพพอฟังได้ยังไม่เคยแจกที่ไหนครับ 165 เข็ดจริงๆให้ดิ้นตาย – วิไล พนม(แก้ตามที่บอกมา

[3] ชัยชนะ บุณณโชติ 6-10 (เทปมงกุฏ)

[4] ชัยชนะ บุณณโชติ (เทปมงกุฏ)

[5] SPอาภาพร นครสวรรค์ อาภาพรมาแล้ว ชุดที่ 2

[6] โก๋พกหวี(แดง) / น้ำตาใส้เดือน ~ คุณเรืองรอง ไพลิน

[7] SPยิ่งยง ยอดบัวงาม ยิ่งยงมาแล้ว ชุดที่ 6

[8] เพ้อรัก - พัทยา นายก ผ.45 ตราคนวิ่ง

[9] หัวอกคนหนุ่ม - พรชัย พรหมบัญชา ผ.45 ตรา SSP

นำร่อง

[0] ขึ้นหนึ่งระดับ

[#] หน้าถัดไป

Go to full version