เพลงลูกทุ่งที่ริปจากแผ่นเสียง

บอร์ดย่อย

[-] เพลงที่ริปจากแผ่นเสียงของท่านเมืองเพชร

[-] เพลงที่ริปจากแผ่นเสียงของท่านภูวดี

หัวข้อ

(1/239) > >>

[1] ประกาศถึงทุกท่านที่ใช้งานห้องนี้ กรุณาอ่านก่อนครับ

[2] เพลงพี่ชัยชนะ ระยองนำมาฝาก ชาตรี ศรีชล 4 เพลง

[3] แผ่น45คุณภาพพอฟังได้ยังไม่เคยแจกที่ไหนครับ 203 สบายเขาละ – ดอน สอนระเบียบ

[4] SPเรืองรอง ไพลิน ชุด เรืองรอง ของใหม่

[5] ชาตรี ศรีชล – คงเป็นบุญ (ผ.45)

[6] สุริยัน มาลาคำ ชุด อยากเป็นขุนช้าง

[7] ย้ายแล้ว: พรานทะเล สุนทราภรณ์ ผ 33

[8] ย้ายแล้ว: หยาดฝนแห่งความรัก สุนทราภรณ์ ผ 33

[9] ย้ายแล้ว: ครวญรัก สุนทราภรณ์ ผ 33

นำร่อง

[0] ขึ้นหนึ่งระดับ

[#] หน้าถัดไป

Go to full version