เพลงลูกทุ่งที่ริปจากแผ่นเสียง

บอร์ดย่อย

[-] เพลงที่ริปจากแผ่นเสียงของท่านเมืองเพชร

[-] เพลงที่ริปจากแผ่นเสียงของท่านภูวดี

หัวข้อ

(1/232) > >>

[1] ประกาศถึงทุกท่านที่ใช้งานห้องนี้ กรุณาอ่านก่อนครับ

[2] ผู้ใหญ่ลี - ชัยชนะ บุณณะโชติ ผ 78

[3] คอยวันพี่กลับจากเวียดนาม ผ่องศรี วรนุช (78 ตราสิงห์)

[4] น้ำอ้อยหยดสุดท้าย พนมไพร ลูกเพชร ผ 78

[5] ถวิลดอกฟ้า - มนต์ไพร ลูกราชบุรี ผ 78

[6] สมพร เพชรสยาม & ภัสรา มาบุญธรรม ชุดกึ่งศตวรรษจีบสาวเลี้ยงเป็ด

[7] รวมแผ่นเสียง 45 ตรากระต่ายคู่

[8] SPมณีนุช เสมรสุต ชุด รักนี้นิรันดร

[9] ภาษารัก - จรรยา ปิยะวดี

นำร่อง

[0] ขึ้นหนึ่งระดับ

[#] หน้าถัดไป

Go to full version