ฟังเพลงสากล

หัวข้อ

(1/42) > >>

[1] More than I can say ~ Leo sayer

[2] Deanna Durbin - Blue Danube Dream[Actress-Singer 1936-1948]

[3] MACHO MAN - VILLAGE PEOPLE

[4] เพลง ซินยวนยางหูเตี๊ยเหม่ง - เปาบุ้นจิ้น

[5] Rhythm Of the Rain ~ The Cascades

[6] เจ๊เติ้งร้องอินโดนีเซีย ( ตัวอย่างบางส่วน )

[7] Mull Of Kintyre - The Royal Scots Dragoon Guards

[8] Skeeter Davis - Born to Love You

[9] ลอยกระทง - ฉันทนา กิติยพันธ์ & ดอน สอนระเบียบ | เวอร์ชั่นพิเศษ

นำร่อง

[0] ขึ้นหนึ่งระดับ

[#] หน้าถัดไป

Go to full version