เพลงลูกกรุงเพลงเดี่ยว

หัวข้อ

<< < (2/81) > >>

[1] รุ่งฤดี แพ่งผ่องใส - เหมือนปลาเมาน้ำ

[2] อรัญญา นามวงศ์ - จำปาทองนางไพร

[3] ธานินทร์ อินทรเทพ - คู่เคียว (ทำนองคล้าย ขวัญเรียม )

[4] รักโกหก

[5] กระบี่ที่ฝังใจ - เจษฎา ธรรมวณิช

[6] อย่าคิด, หมายเหตุหัวใจ-สุนทราภรณ์

[7] ก็รักแล้วไง-ธรรมรัตน์ นาคสุริยะ

[8] ยอดขวัญกัลยา-ประดิษฐ์ อินทวารี

[9] สวยจริง-ทนงศักดิ์ ภักดีเทวา

นำร่อง

[0] ขึ้นหนึ่งระดับ

[#] หน้าถัดไป

[*] หน้าที่แล้ว

Go to full version