เพลงลูกกรุงเพลงเดี่ยว

หัวข้อ

<< < (2/81) > >>

[1] เอื้อ สุนทรสนาน - หมายเหตุหัวใจ

[2] รุ่งฤดี แพ่งผ่องใส - เหมือนปลาเมาน้ำ

[3] อรัญญา นามวงศ์ - จำปาทองนางไพร

[4] ธานินทร์ อินทรเทพ - คู่เคียว (ทำนองคล้าย ขวัญเรียม )

[5] รักโกหก

[6] กระบี่ที่ฝังใจ - เจษฎา ธรรมวณิช

[7] อย่าคิด, หมายเหตุหัวใจ-สุนทราภรณ์

[8] ก็รักแล้วไง-ธรรมรัตน์ นาคสุริยะ

[9] ยอดขวัญกัลยา-ประดิษฐ์ อินทวารี

นำร่อง

[0] ขึ้นหนึ่งระดับ

[#] หน้าถัดไป

[*] หน้าที่แล้ว

Go to full version