ห้องฟังเพลงลูกกรุงจากแผ่นเสียง แผ่นครั่ง78 แผ่น33 แผ่น45

หัวข้อ

<< < (2/84) > >>

[1] ยางมนุษย์ เพียงพิศ ศิริวิไล

[2] โลกมันไม่รักเรา เพียงพิศ ศิริวิไล

[3] เหมือนไม่มีหัวใจ (เหมือนไม่รักกัน) ชรินทร์ นันทนาคร

[4] ดาวหมอง อุมาพร บัวพึ่ง

[5] ลมพาฝัน อุมาพร บัวพึ่ง

[6] หนีนรก อุมาพร บัวพึ่ง

[7] หนองบัวแดง เพียงพิศ ศิริวิไล

[8] สนามอารมณ์ เพียงพิศ ศิริวิไล

[9] สิ้นรัก-สิ้นหวัง เพียงพิศ ศิริวิไล

นำร่อง

[0] ขึ้นหนึ่งระดับ

[#] หน้าถัดไป

[*] หน้าที่แล้ว

Go to full version