ห้องฟังเพลงลูกทุ่งจากแผ่นเสียง แผ่นครั่ง78 แผ่น33 แผ่น45

หัวข้อ

(1/47) > >>

[1] ไวพจน์ลาบวช (ผ) - ไวพจน์ เพชรสุพรรณ

[2] ขอโทษที(ผ) - ศรีไพร ลูกราชบุรี

[3] หากินทางนึก(ผ) - ศรีไพร ลูกราชบุรี

[4] รักกับคนรถ - ก้อง กาจกำแหง + กลัวเป็นหม้าย - น้ำอ้อย พรวิเชียร

[5] กล่อมน้องกอดนอน - ไวพจน์ เพชรสุพรรณ + จูบน้องก่อนนอน - กิ่งแก้ว ศรีสาคร

[6] เปลี่ยวใจ - ไพรวัลย์ ลูกเพชร + วิภารัตน์ เปรื่องสุวรรณ

[7] ช่วยน้องทำนา + ช่วยน้องแน่ไหม - ไวพจน์ เพชรสุพรรณ + ขวัญจิต ศรีประจันต์

[8] เลือดนองปัตตานี(ผ) - เสกศักดิ์ ภู่กันทอง

[9] วิมานจำลอง(ผ) - กาเหว่า เสียงทอง

นำร่อง

[0] ขึ้นหนึ่งระดับ

[#] หน้าถัดไป

Go to full version