ห้องฟังเพลง > ฟังเพลงลูกกรุงจากไฟล์เพลงทั่วๆไป

เพลงประกอบละคอน(ละคร) เรื่อง “เจ้าหญิงแสนหวี” (๒๔๘๑) - หลวงวิจิตรวาทการ

(1/1)

ฉิน:
เพลงประกอบละคอน(ละคร) เรื่อง “เจ้าหญิงแสนหวี” (๒๔๘๑) - หลวงวิจิตรวาทการ

แสนหวี(ค๒๔๘๑) - ผลงาน หลวงวิจิตรวาทการ
http://www.banplengthai.com/imagehost/pics/2d35a3729c94e8bdd3a4a2cd29e63e45.swf
ชมดอกไม้(ค๒๔๘๑) - ผลงาน หลวงวิจิตรวาทการ
http://www.banplengthai.com/imagehost/pics/853ffa30044932a9590748433bd18f05.swf
เขมรัฐ(ค๒๔๘๑) - ผลงาน หลวงวิจิตรวาทการ
http://www.banplengthai.com/imagehost/pics/6c68218aa63d9889b2dd9fd586a9ad01.swf
ไทยน้อยไทยใหญ่ (ขอบคุณ คุณแม็ค๒๔๘๗ ครับ)
http://www.huaydethuaydunk.com/uppic/files/70f3c3eb66e28b2c.swf
***หาข้อมูลไม่ได้ว่ามีกี่เพลง ท่านใดทราบ กรุณาด้วย ขอบคุณ ครับ

แม็ค2487:
ยังมีอีกเพลง ที่หลวงวิจิจรวาทการ ประพันธ์เพื่อใช้ในการการแสดงละครเรื่อง เจ้าหญิงแสนหวี คือ ไทยน้อยไทยใหญ่  หาข้อมูลรายละเอียด
ไม่ได้ครับ เพราะเกิดไม่ทันครับ  คิดว่า อัดแผ่น ปี 2481 - 2482 ครับ ฝากท่านผู้รู้กรุณาช่วยหาข้อมูลเพิ่มเติมครับ เพื่อช่วยกันอนุรักษ์เพลงและทราบข้อมูลครับ

ชาตรี:
เพลงประกอบละคอน(ละคร) เรื่อง “เจ้าหญิงแสนหวี” เอ..เจ้าหญิงแสนหวีนี่เป็นญาติกับคุณหญิงพันธุ์เครือหรือป่าวน้อ :'e:37 :'e:94

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

Go to full version