รูปภาพเกี่ยวข้องกับบทเพลง > มาต่อเพลงกันเถอะ

บทเพลง...ของพ่อ

<< < (5/17) > >>

chomm:
สุดยอดเลยค่ะคุณพร  ชอบเพลงรูปที่มีทุกบ้านค่ะ  ไพเราะมาก

MunZaD:

เครดิต : คุณ Thaipbs และ youtube

     เพลง "ล้นเกล้าเผ่าไทย"

คำร้อง/ทำนอง  : ชลธี ธารทอง
ผู้ขับร้อง : ศิรินทรา นิยากร

ล้นเกล้า เผ่าไทย ศูนย์รวมใจคนไทยทั้งชาติ
ขอ อภิวาท เบื้องบาทองค์ ภู-มิพล ยามใดไพร่ฟ้า
ชาวประชายากจน ทรงห่วง กังวล
ดั่งหยาดฝนชะโลมพื้นหล้า

ถึงว่าป่าดง พฤกษ์ไพรพง ทรงสู้ดั้นด้น
ถึงกายหมองหม่น แดดฝนไม่คิดนำพา
ร่วมสุขร่วมทุกข์ ทุกข์หรือไม่สุขมีมา
ทรงแผ่เมตตา ให้ชาวประชาชื่นใจ

มิ่งขวัญดวงใจ ชาวไทยทั้งผอง
ทอแสงเรืองรอง ผุดผ่องดังร่มโพธิ์ใหญ่
พระบารมี เป็นที่ ลือขานนามไกล
ข้าบาท ภูิมิใจล้นเกล้าเผ่าไทยแห่งวงศ์จักรี

เหนือยิ่ง สิ่งใด เหนือดวงใจชาวไทยรักยิ่ง
เหมือนเป็นขวัญมิ่ง ยิ่งกว่าดวงชีวี
แม้นใครย่ำยีใต้ฝ่าธุลี ขอพลีชีพแทน


:'e:135 :'e:135 :'e:135

MunZaD:

http://www.youtube.com/v/sG2xRtQcGuw?version=3&amp;hl 
เครดิต : คุณJoke Skywalker และ youtube


เพลง ภูมิพลจอมราชันย์

นักร้อง  สายัณห์  สัญญา
คำร้อง / ทำนอง  สายัณห์  สัญญา และ  ราชันย์  ทิพเนตร

@ ยิ่งใหญ่เหนือฟ้าพ่อองค์ราชันย์  
พ่อเป็นมิ่งขวัญเหนือเกล้าของชาวประชา
 ดุจร่มโพธิ์ทอง ช่วยปกป้องแผ่พระเมตตา
ทอแสงส่องนำล้ำค่า  ด้วยพระบารมี
 เสโทของพ่อท่วมวรกาย
 เหน็ดเหนื่อยเพียงใด ขอให้ลูกๆ สุขี
 ห่วงใยไพร่ฟ้า ทั่วหล้าทั่วผืนปฐพี
 ทศพิศราชธรรมจักรี หามีชาติใดไหนปาน
 รู้ค่าพอเพียง ยินเสียงที่พ่อชี้นำ
 ทวยราษฎร์พร้อมทำ น้อมนำดำรงสืบสาน
 มั่นคงยั่งยืน ทั้งพรรณไม้และสายธาร
โลกร้อนเพศภัยแผ่ซ่าน บารมีท่านช่วยผ่อนปรน
 ศูนย์รวมดวงใจผองไทยทั้งชาติ
 ขออภิวาทแทบเบื้องบาทตามรอยยุคล  
สยามสงบ สง่าเทียบเท่าสากล
 ด้วยพระองค์ภูมิพล  ขอพระองค์ทรงพระเจริญ        

 
                  

MunZaD:

http://www.4shared.com/embed/970131506/a96bb69c

เพลง น้ำพระทัยดั่งสายน้ำ

นักร้อง สายัณห์ สัญญา  
คำร้อง /ทำนอง พร พนาไพร                                      
พระบารมียิ่งใหญ่ไพศาล   สร้างฝายน้ำล้นชลประทาน  
พระองค์ทรงงานเหนื่อยหนัก  น้ำท่วมฝนแล้ง  
คลองขอดแห้ง  ไร่นาสวนผัก ล้มตาย
สร้างฝายเก็บกักยามยากได้มีน้ำใช้
 พระองค์ทรงห่วงใยคนไทยทั่วแดน  
อุทกภัยโหดร้ายเหลือแสน  ทรงให้หวงแหนป่าไว้
 เหนือใต้อีสาน  ต้นน้ำลำธารให้คืนป่าไพร  
พระองค์ทรงคิดแก้ไข  ประทานฝนหลวงด้วยความห่วงใย
 พระเป็นผู้ให้ร้อยใจประสาน  กษัตริย์องค์ใดไม่ปาน
 พระองค์ทรงคิดการณ์ไกล  ดำริสร้างเขื่อนป่าสัก  
ทรงเน้นหนักเรื่องพัฒนาไทย
 แหล่งน้ำทำเกษตรได้  ซ้ำยังใช้ไว้ดื่มนานมา
 ทั่วโลกแซ่ซ้อง กึกก้องสรรเสริญ
เศรษฐกิจพอเพียงอัญเชิญ ทรงพระเจริญนักพัฒนา
 ถวายโล่เกียรติยศ ดังปรากฏแก่สายตา  
ชาวโลกยินดีปรีดา  ถวายพระราชสมัญญา กษัตริย์ชาติไทย
ทั่วโลกแซ่ซ้อง กึกก้องสรรเสริญ
เศรษฐกิจพอเพียงอัญเชิญ ทรงพระเจริญนักพัฒนา
 ถวายโล่เกียรติยศ ดังปรากฏแก่สายตา  
ชาวโลกยินดีปรีดา  ถวายพระราชสมัญญา มหาราชเกรียงไกร

MunZaD:

  เพลง หนึ่งเดียวในโลก

นักร้อง สายัณห์ สัญญา
คำร้อง / ทำนอง พร พนาไพร

   หนึ่งเดียวในโลก พระองค์ทรงเป็นหนึ่ง  
ทรงเป็นที่พึ่งของปวงประชา  
ทุ่มสิบเก้าจุดเทียนทั่วหล้า
ทุก 5 ธันวา มหาราชเกรียงไกร
หนึ่งเดียวทรงครองราชย์นานที่สุด
หนึ่งเหนือมนุษย์กว่าพระองค์ไหน
หนึ่งในโลกนี้มีใครเทียบได้
ทรงเป็นดวงใจของปวงประชา
  หนึ่งเดียวในสยามทั่วแคว้นแดนเขต  
ทรงครองใจไทยเทศปกเกล้าเกษา  
พสกนิกรปิติล้นแปดสิบพรรษา  
ทรงพระเจริญมายุยิ่งยืนนาน
 หนึ่งเดียวลือเลื่อง เรื่องการเกษตร
 พระองค์ทรงห่วงเกรดเรื่องเรียน เขียน อ่าน
 หนึ่งเดียวชาวโลกต่างก็โจทก์ขาน
เศรษฐกิจพอเพียงนั้น  พระองค์เดียวในโลก

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

[#] หน้าถัดไป

[*] หน้าที่แล้ว

Go to full version