ห้องฟังเพลง > ฟังเพลงลูกทุ่งจากไฟล์ทั่วๆไปกันครับ

จอมขวัญใจ ~ ทูล ทองใจ

(1/1)

พรรณราย:
http://swfcabin.com/swf-files/1375105246.swf
กดฟังเพลง

จอมขวัญใจ / ทูล ทองใจ : ขับร้อง


จ้อง:
ทูล ทองใจ ร้องเพลงจังหวะเร็วก็ไพเราะ
ฟังแล้วฟังอีกยังไพเราะสมเป็นนักร้องอมตะ ขอบคุณมาก
 psi302

นะ ชลบุรี:
นักร้องท่านนี้มีเสียงที่คลาสศิกมากชอบครับ

พรรณราย:
ทูล ทองใจ ร้องเพลงจังหวะเร็วก็ไพเราะน่าฟังจร้า

 :'e:133

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

Go to full version