ห้องแบ่งปันน้ำใจ > เพลงลูกกรุงมากกว่า 1 เพลงหรือมาเป็นชุด

รวมเพลง ทนงศักดิ์ ภักดีเทวา 5 ชุด ครับ

(1/4) > >>

รวี:


รวมเพลง  ทนงศักดิ์ ภักดีเทวา   5  ชุด  ครับ

01.ทนงศักดิ์ ภักดีเทวา – เดือนต่ำดาวตก

01-เดือนต่ำดาวตก - ทนงศักดิ์ ภักดีเทวา
02-ไกลชู้ - ทนงศักดิ์ ภักดีเทวา
03-ใกล้เข้ามาแล้ว - ทนงศักดิ์ ภักดีเทวา
04-ที่แสนดีของฉัน - ทนงศักดิ์ ภักดีเทวา
05-ไยเธอไม่รักฉัน - ทนงศักดิ์ ภักดีเทวา
06-ขาดคุณคงไม่ถึงตาย - ทนงศักดิ์ ภักดีเทวา
07-ชีวิตความรัก - ทนงศักดิ์ ภักดีเทวา
08-ธนูเนตร - ทนงศักดิ์ ภักดีเทวา
09-เอื้องไพร - ทนงศักดิ์ ภักดีเทวา
10-ล่องโขง - ทนงศักดิ์ ภักดีเทวา
11-กรรมบัดาล - ทนงศักดิ์ ภักดีเทวา
12-เพ็ญศรี - ทนงศักดิ์ ภักดีเทวา
13-พระจันทร์บ้านนา - ทนงศักดิ์ ภักดีเทวา
14-รักเธอเหนือสิ่งใด - ทนงศักดิ์ ภักดีเทวา
15-เมียแก้ว - ทนงศักดิ์ ภักดีเทวา
16-นารี - ทนงศักดิ์ ภักดีเทวา
17-จากกรุง - ทนงศักดิ์ ภักดีเทวา
18-ดึกเอยดึกแล้ว - ทนงศักดิ์ ภักดีเทวา02.ทนงศักดิ์ ภัคดีเทวา – หอรักหอร้าง

01-อยู่เพื่อคอยเธอ - ทนงศักดิ์ ภักดีเทวา
02-หอรักหอร้าง - ทนงศักดิ์ ภักดีเทวา
03-ยามชัง - ทนงศักดิ์ ภักดีเทวา
04-หลงเธอ - ทนงศักดิ์ ภักดีเทวา
05-ชมละเวง - ทนงศักดิ์ ภักดีเทวา
06-รักเธอจนตาย - ทนงศักดิ์ ภักดีเทวา
07-เพื่อความรัก - ทนงศักดิ์ ภักดีเทวา
08-ฐานันดรรัก - ทนงศักดิ์ ภักดีเทวา
09-หัวอกหนุ่มแม่ระมิงค์ - ทนงศักดิ์ ภักดีเทวา
10-บทเรียนจากนกน้อย - ทนงศักดิ์ ภักดีเทวา
11-แก่นจันทร์ - ทนงศักดิ์ ภักดีเทวา
12-พิลาปรัก - ทนงศักดิ์ ภักดีเทวา
13-ถูกแล้วผมรักคุณ - ทนงศักดิ์ ภักดีเทวา
14-คำรักจากใจ - ทนงศักดิ์ ภักดีเทวา03.ทนงศักดิ์ ภักดีเทวา – อภิมหาอมตะ

01-นกเอี้ยงจ๋า - ทนงศักดิ์ ภักดีเทวา
02-ไม่รักไม่ว่า - ทนงศักดิ์ ภักดีเทวา
03-นารี - ทนงศักดิ์ ภักดีเทวา
04-นางแก้วในดวงใจ - ทนงศักดิ์ ภักดีเทวา
05-ถามสักคำก่อนไป - ทนงศักดิ์ ภักดีเทวา
06-ไกลชู้ - ทนงศักดิ์ ภักดีเทวา
07-สุริยันจันทรา - ทนงศักดิ์ ภักดีเทวา
08-ยามชัง - ทนงศักดิ์ ภักดีเทวา
09-วันคอย - ทนงศักดิ์ ภักดีเทวา
10-เอื้องดอกฟ้า - ทนงศักดิ์ ภักดีเทวา
11-อยู่เพื่อคอยเธอ - ทนงศักดิ์ ภักดีเทวา
12-คอยอ้อมกอด - ทนงศักดิ์ ภักดีเทวา04.ทนงศักดิ์ + ทิพวรรณ + จินตนา  - วันวาน

01 ค่ำแล้วในฤดูหนาว - ทนงศักดิ์ ภักดีเทวา
02 ตะวันยอแสง - ทิพย์วรรณ ปิ่นภิบาล
03 ม่านไทรย้อย - จินตนา สุขสถิตย์
04 รัก - จินตนา สุขสถิตย์ & ทนงศักดิ์ ภักดีเทวา
05 กล้วยไม้ - จินตนา สุขสถิตย์
06 น้ำใจรัก - ทนงศักดิ์ ภักดีเทวา & ทิพย์วรรณ ปิ่นภิบาล
07 บางปะกง - ทิพย์วรรณ ปิ่นภิบาล
08 หาดผาแดง - จินตนา สุขสถิตย์
09 บ้านของเรา - ทนงศักดิ์ ภักดีเทวา & ทิพย์วรรณ ปิ่นภิบาล
10 อยากรักคนที่พลาดรัก - ทนงศักดิ์ ภักดีเทวา05.ทนงศักดิ์ ภักดีเทวา – รวมเพลง

01 - ทนงศักดิ์ ภักดีเทวา – เดือนลืมฟ้า
02 - ทนงศักดิ์ ภักดีเทวา - เดือนต่ำดาวตก
03 - ทนงศักดิ์ ภักดีเทวา - พิลาปรัก
04 - ทนงศักดิ์ ภักดีเทวา - อ้อมกอดพี่
05 - ทนงศักดิ์ ภักดีเทวา - หอรักหอร้าง
06 - ทนงศักดิ์ ภักดีเทวา - อยู่เพื่อคอยเธอ
07 - ทนงศักดิ์ ภักดีเทวา - เมียแก้ว
08 - ทนงศักดิ์ ภักดีเทวา - ที่แสนดีของฉัน
09 - ทนงศักดิ์ ภักดีเทวา - นวลปรางนางหมอง
10 - ทนงศักดิ์ ภักดีเทวา - บ้านป่าอาดูร
11 - ทนงศักดิ์ ภักดีเทวา - ฐานันดรรัก
12 - ทนงศักดิ์ ภักดีเทวา - นกเอี้ยงจ๋า
13 - ทนงศักดิ์ ภักดีเทวา - บางหลวง
14 - ทนงศักดิ์ ภักดีเทวา - คืนสู่ความหลัง
15 - ทนงศักดิ์ ภักดีเทวา - สัญญาณสัญญา
16 - ทนงศักดิ์ ภักดีเทวา - ค่ำแล้วในฤดูหนาว
17 - ทนงศักดิ์ ภักดีเทวา - บุหลันดั้นเมฆ
18 - ทนงศักดิ์ ภักดีเทวา - สุริยันจันทรา
19 - ทนงศักดิ์ ภักดีเทวา - จำปาทอง
20 - ทนงศักดิ์ ภักดีเทวา - นารี
21 - ทนงศักดิ์ ภักดีเทวา - น้ำตาแสงไต้
22 - ทนงศักดิ์ ภักดีเทวา - มอญอ้อยอิ่ง
23 - ทนงศักดิ์ ภักดีเทวา - ใยเธอไม่รักฉัน
24 - ทนงศักดิ์ ภักดีเทวา - ขาดคุณคงไม่ถึงตาย
25 - ทนงศักดิ์ ภักดีเทวา - ไม่รักไม่ว่า
26 - ทนงศักดิ์ ภักดีเทวา - ขอถามก่อนไป
27 - ทนงศักดิ์ ภักดีเทวา - ถามสักคำก่อนไป
28 - ทนงศักดิ์ ภักดีเทวา - ดึกเอยดึกแล้ว
29 - ทนงศักดิ์ ภักดีเทวา - สั่งฟ้าฝากดิน
30 - ทนงศักดิ์ ภักดีเทวา - วันคอย
31 - ทนงศักดิ์ ภักดีเทวา - ลำนำแผลเก่า
32 - ทนงศักดิ์ ภักดีเทวา - เอื้องไพร
33 - ทนงศักดิ์ ภักดีเทวา - เบื่อกรุง
34 - ทนงศักดิ์ ภักดีเทวา – ลานเท
35 - ทนงศักดิ์ ภักดีเทวา - สาวเมืองสิงห์
36 - ทนงศักดิ์ ภักดีเทวา - ชีวิตความรัก
37 - ทนงศักดิ์ ภักดีเทวา - โลกวันนี้สำหรับฉัน
38 - ทนงศักดิ์ ภักดีเทวา - ชมละเวง
39 - ทนงศักดิ์ ภักดีเทวา - คอยอ้อมกอด
40 - ทนงศักดิ์ ภักดีเทวา - นางแก้วในดวงใจ
41 - ทนงศักดิ์ ภักดีเทวา - ขอพบในฝัน
42 - ทนงศักดิ์ ภักดีเทวา - เพชรน้อย
43 - ทนงศักดิ์ ภักดีเทวา, เพ็ญศรี พุ่มชูศรี - รัก
44 - ทนงศักดิ์ ภักดีเทวา, เพ็ญศรี พุ่มชูศรี - เฝ้าง้อรัก
45 - ทนงศักดิ์ ภักดีเทวา, จินตนา สุขสถิตย์ - จำใจจำจาก

ทนงศักดิ์ 01-15ทนงศักดิ์ 16-30ทนงศักดิ์ 31-45
 :'e:133 :'e:133 :'e:133 :'e:133 :'e:133

ภูแมว:
 sp762 คุณครูยุทธฯ เพิ่งจะวางหมาดๆ ยังมะมีใครต่อคิว ขอเป็นเบอร์หนึ่งกะเค้าบ้างนะค๊าาาาาาาาาา ที่จริงดูรายชื่อก็มีแล้นหลายๆเพลงแต่ก้อมีเพลงที่อ่านแล้วมะรู้จักเยอะแยะตาแป๊ะหนังเหี่ยว อ่ะค่า ไหนๆ คุณครูยุทธฯก็กรุณาเผื่อแผ่ ก็ต้องน้อมรับไมตรีด้วยความชื่นจายนะค๊า
ขอบพระคุณ คุณครูยุ๊ทธมั่กๆ นะเจ้าค๊า  :'e:92

แม่ต้อย:
ขออนุญาตโหลดชุด 04 นะค่ะ กดบวกให้แล้วจ้ะ 510 น๊า ชอบน้ำเสียงของคุณจินตนา และ คุณทนงศักดิ์มาก ขอบคุณที่นำมาแบ่งปัน

เวียงสา980:
เพลง ของคุณทนงศักดิ์ ขอเก็บด้วย นะคะ คุณครูยุทธภพ ขอบคุณมากมาย ค่ะ :'e:92 :'e:92

ไท..บรรเลง:
รวมเกือบ100เพลงจากเสียงร้องของทนงศักดิ์ ภักดีเทวา ที่ได้อำลาโลกไปแล้ว เมื่อหลายปีก่อน ขอบคุณครับ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

[#] หน้าถัดไป

Go to full version