ห้องแบ่งปันน้ำใจ > เพลงลูกทุ่งที่มากกว่า 1 เพลงเป็นชุด

รวมเพลง สมยศ ทัศนพันธ์ 113 เพลง ครับ

(1/9) > >>

รวี:รวมเพลง  สมยศ ทัศนพันธ์   113  เพลง  ครับ

01.สมยศ ทัศนพันธ์ – กระท่อมไพรวัลย์
02.สมยศ ทัศนพันธ์ – กลับมาเถิดดวงใจ
03.สมยศ ทัศนพันธ์ – กลิ่นเนื้อนาง
04.สมยศ ทัศนพันธ์ – กากับนกยูง
05.สมยศ ทัศนพันธ์ – แก้วลืมคอน
06.สมยศ ทัศนพันธ์ – ขลุ่ยครางใจครวญ
07.สมยศ ทัศนพันธ์ – ขวัญใจคนจร
08.สมยศ ทัศนพันธ์ – เขนยนางรัก
09.สมยศ ทัศนพันธ์ – คนรกโลก
10.สมยศ ทัศนพันธ์ – คนล้มอย่าข้าม
11.สมยศ ทัศนพันธ์ – คราบน้ำตา
12.สมยศ ทัศนพันธ์ – ความหลังแม่ปิง
13.สมยศ ทัศนพันธ์ – คอยก่อนมนุษย์ธรรม
14.สมยศ ทัศนพันธ์ – คอยดวงใจ
15.สมยศ ทัศนพันธ์ – เงินจางนางจาก
16.สมยศ ทัศนพันธ์ – เงือกน้อยในธารา
17.สมยศ ทัศนพันธ์ – จอมนางบนกลางใจ
18.สมยศ ทัศนพันธ์ – ช่อทิพย์รวงทอง
19.สมยศ ทัศนพันธ์ – ชั่วชีวิต
20.สมยศ ทัศนพันธ์ – ชั่วลมหายใจ
21.สมยศ ทัศนพันธ์ – ชายใจพระ
22.สมยศ ทัศนพันธ์ – ชายไร้โบสถ์
23.สมยศ ทัศนพันธ์ – ช้ำรัก
24.สมยศ ทัศนพันธ์ – ชีวิตครวญ
25.สมยศ ทัศนพันธ์ – ชีวิตนกขมิ้น
26.สมยศ ทัศนพันธ์ – ชีวิตมิใช่ความฝัน
27.สมยศ ทัศนพันธ์ – เซียมซีเสี่ยงรัก
28.สมยศ ทัศนพันธ์ – โซ่ชีวิต
29.สมยศ ทัศนพันธ์ – ดวงใจจ๋า
30.สมยศ ทัศนพันธ์ – ดาวไถ
31.สมยศ ทัศนพันธ์ – ดุจนกขมิ้นแสวงรัง
32.สมยศ ทัศนพันธ์ – แดนแห่งผ้าาสาวพัสตร์
33.สมยศ ทัศนพันธ์ – ทุ่งทานตะวัน
34.สมยศ ทัศนพันธ์ – ธาราทิพย์
35.สมยศ ทัศนพันธ์ – นวลน้องนางไพร
36.สมยศ ทัศนพันธ์ – นาคกำพร้า
37.สมยศ ทัศนพันธ์ – นางในดวงใจ
38.สมยศ ทัศนพันธ์ – นางรองสะอื้น
39.สมยศ ทัศนพันธ์ – นาทีทอง
40.สมยศ ทัศนพันธ์ – น่านน้ำคืนเพ็ญ
41.สมยศ ทัศนพันธ์ – น้ำใจอสูร
42.สมยศ ทัศนพันธ์ – น้ำตาชาย
43.สมยศ ทัศนพันธ์ – น้ำยังพึ่งเรือ
44.สมยศ ทัศนพันธ์ – บทเรียนแห่งชีวิต
45.สมยศ ทัศนพันธ์ – บรรทมทิพย์
46.สมยศ ทัศนพันธ์ – บัวจ๋า
47.สมยศ ทัศนพันธ์ – ปลูกเรือนตามใจผู้อยู่
48.สมยศ ทัศนพันธ์ – โปรดสัตว์ได้บาป
49.สมยศ ทัศนพันธ์ – ผจญมาร
50.สมยศ ทัศนพันธ์ – ผมรักดอกหญ้า
51.สมยศ ทัศนพันธ์ – ผู้ครองใจ
52.สมยศ ทัศนพันธ์ – ผู้เสียสละ
53.สมยศ ทัศนพันธ์ – ฝากเพลงลอยลม
54.สมยศ ทัศนพันธ์ – พรหมลิขิต
55.สมยศ ทัศนพันธ์ – พลอยชมพู
56.สมยศ ทัศนพันธ์ – พิลาปรัก
57.สมยศ ทัศนพันธ์ – พี่มาคอย
58.สมยศ ทัศนพันธ์ – พี่รู้ใจน้อง
59.สมยศ ทัศนพันธ์ – พุทธชาด
60.สมยศ ทัศนพันธ์ – พุทธภาษิต
61.สมยศ ทัศนพันธ์ – เพลินเมืองเหนือ
62.สมยศ ทัศนพันธ์ – เพื่อนเราเผาเรือน
63.สมยศ ทัศนพันธ์ – ภาษิตยามจน
64.สมยศ ทัศนพันธ์ – มนต์นาง
65.สมยศ ทัศนพันธ์ – มนต์เมืองเหนือ
66.สมยศ ทัศนพันธ์ – มารหัวใจ
67.สมยศ ทัศนพันธ์ – มิตรแห่งความดี
68.สมยศ ทัศนพันธ์ – เมื่อข้าเป็นดิน
69.สมยศ ทัศนพันธ์ – เมืองแมนแดนสวรรค์
70.สมยศ ทัศนพันธ์ – เมื่อไรจะกลับมา
71.สมยศ ทัศนพันธ์ – เมื่อสิ้นวสันต์
72.สมยศ ทัศนพันธ์ – แม่นางนกขมิ้น
73.สมยศ ทัศนพันธ์ – แมลงเม่ากับกองเพลิง
74.สมยศ ทัศนพันธ์ – ยอดพธูแห่งดวงใจ
75.สมยศ ทัศนพันธ์ – รถจิ๊ป
76.สมยศ ทัศนพันธ์ – ร่มไทรแห่งความหลัง
77.สมยศ ทัศนพันธ์ – ร่มโพธิ์ทอง
78.สมยศ ทัศนพันธ์ – รอยแผลเก่า
79.สมยศ ทัศนพันธ์ – รักเดียวเปลี่ยวใจ
80.สมยศ ทัศนพันธ์ – รักแท้จากใจ
81.สมยศ ทัศนพันธ์ – รักเพียงใจ
82.สมยศ ทัศนพันธ์ – รักรองบ่อน
83.สมยศ ทัศนพันธ์ – ราตรีรันทด
84.สมยศ ทัศนพันธ์ – เรือนหอรอรัก
85.สมยศ ทัศนพันธ์ – แรงปรารถนา
86.สมยศ ทัศนพันธ์ – ลืมผมแล้วหรือ
87.สมยศ ทัศนพันธ์ – ลืมเสียเถิด
88.สมยศ ทัศนพันธ์ – วนาสวรรค์
89.สมยศ ทัศนพันธ์ – วันลาสิกขาบท
90.สมยศ ทัศนพันธ์ – วันลาอาลัย
91.สมยศ ทัศนพันธ์ – วิโยคสวาท
92.สมยศ ทัศนพันธ์ – วิวาห์น้ำตา
93.สมยศ ทัศนพันธ์ – เวสสันดรครวญ
94.สมยศ ทัศนพันธ์ – ศาลเพียงตา
95.สมยศ ทัศนพันธ์ – สันติธรรม
96.สมยศ ทัศนพันธ์ – สามปีแห่งความหลัง
97.สมยศ ทัศนพันธ์ – สายัณห์รำลึก
98.สมยศ ทัศนพันธ์ – สาวเมืองเพชร
99.สมยศ ทัศนพันธ์ – สิ้นรักในสายลม
100.สมยศ ทัศนพันธ์ – สื่อเพลงสวรรค์
101.สมยศ ทัศนพันธ์ – เสน่ห์แม่นาง
102.สมยศ ทัศนพันธ์ – เสียงขลุ่ยระทม
103.สมยศ ทัศนพันธ์ – เสียงครวญจากเหมันต์
104.สมยศ ทัศนพันธ์ – เสียงครวญเสียงขลุ่ย
105.สมยศ ทัศนพันธ์ – แสงทองส่องธรรม
106.สมยศ ทัศนพันธ์ – แสงทองแสงธรรม
107.สมยศ ทัศนพันธ์ – หงส์ลำพอง
108.สมยศ ทัศนพันธ์ – หนุ่มนักเพลง
109.สมยศ ทัศนพันธ์ – หนุ่มหน้าหนาว
110.สมยศ ทัศนพันธ์ – เหมันต์
111.สมยศ ทัศนพันธ์ – เหลิงลม
112.สมยศ ทัศนพันธ์ – อกฟ้าใจนาง
113.สมยศ ทัศนพันธ์ - อย่ามาคิดถึงฉันเลย

สมยศ 01-15

สมยศ 16-30

สมยศ 31-45

สมยศ 46-60

สมยศ 61-75

สมยศ 76-90

สมยศ 91-105

สมยศ 106-113

 :'e:133 :'e:133 :'e:133 :'e:133 :'e:133

ไท..บรรเลง:
เคยมีผลงานเพลงของ สมยศ ทัศนพันธ์  อยู่หลายชุด แต่สำหรับ113 เพลง ยังไม่เคยมี ขอบคุณครับ

สมพร เกาะยอ:

  เพลงครูสมยศ ทัศนพันธ์ ยังไม่เห็นเต็ม ๆ ว่าจะมีสักกี่มากน้อย คิดว่าน่าจะเกิน 500 เพลง ที่ท่านยุทธ นำมาฝาก ล้วนแล้วแต่เพลงดัง ๆ ทั้งนั้น ส่วนที่เหลือ น่าจะไม่ดัง หรือไม่ก็ไม่ไพเราะเท่านี้ แต่ที่แน่ ๆ ไม่รู้จะไปหาที่ไหน ในส่วนที่เหลือ เพราะเขาไม่ขาย และไม่นำมาฝากนะท่านนะ

เวียงสา980:
รวมเพลง สมยศ ทัศนพันธ์ มีเพลงเพราะๆ ตั้งหลายเพลง ขอรับเอาไว้ฟัง และ เปิดให้ สมาชิกฟังด้วย นะคะ ขอบคุณมากค่ะ คุณครูพี่ยุทธ

มอส:
....จุใจเลยครับพี่ยุทธ มีหลายเพลงเลยครับพี่ผมกำลังหาอยู่  :'e:92 ขอบคุณมากๆๆครับพี่ยุทธ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

[#] หน้าถัดไป

Go to full version